המשכן וכליו

"המקום אשר יבחר"

המשכנים והמקדש בפרשת ראה ובספרי נביאים ראשונים |

כ - 70 דק'

תופעת ה'פנים' במשכן

בפסוקי ציווי המשכן יש דגש גדול על המושג 'פנים'. במשכן יש כמה וכמה סדרים אשר התורה מצוה שהם יבטאו בחינה של...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

ההתנדבות שהיתה כחובה

פרשת ויקהל | תרומת נדבה בפרשת ויקהל מתואר הביצוע של מצוות ה' בפרשות הקודמות על בנין המשכן. האם יש בפרשה זו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

השינוי הפתאומי במעמד המשכן

פרשת פקודי | המהפך בעת השראת השכינה בפרשתנו זוכים ישראל, לאחר תהליך ארוך של בניית המשכן, להשראת השכינה במעשה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

קדושת שבת וקדושת המשכן

פרשת ויקהל | הפסוקים הראשונים בפרשה מבארים את היחס בין קדושת המשכן לקדושת השבת

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

סיום מלאכת המשכן

פרשת פקודי | פרשה זו מלאה בעניינים טכניים על הקמת המשכן, אך יש מספר יסודות רוחניים ומידותיים שניתן ללמוד...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

בין "שלם" ל"שבור"

פרשת תרומה | בין "שלם" ל"שבור"... שלושה מכלי המשכן הנזכרים בפרשתנו הם - הארון, השולחן, ומזבח הנחושת....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

משמעות כלי המשכן

פרשת תרומה | הקדמה התורה האריכה מאד בתיאור כלי המשכן לפרטי פרטיהם. נשאלת השאלה: האם ניתן למצוא משמעות כללית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

איסור הסרת הבדים מן הארון

פרשת תרומה | "בטבעֹת הארֹן יהיו הבדים, לא יסֻרו ממנו" הקדמה          בפרשת תרומה מצוה ד' את משה על עשיית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

היחס בין הארון למנורה

פרשת תרומה | הקדמה בתחילת פרשת תרומה מצוה התורה על כלי המשכן, ובהם ארון הברית והמנורה (כה, י-כב; שם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

השולחן והמנורה

פרשת תרומה | הקדמה אחרי שציוה ד' את משה על עשיית שלושת הכלים הנמצאים בתוך המשכן: הארון (כה, י-כב), השולחן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע התמנה אהרן לכהן תחת הבכורות?

פרשת תצוה | הקדמה בפרשת תצוה ציוה ד' את משה על כהונת אהרן. לפי רש"י (שמות לא, יח) מעשה העגל קדם לציווי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | הקדמה בפרקנו מפורטים בגדי הכהונה, בשני ציוויים: הראשון קצר והשני ארוך. בציווי הראשון נאמר:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מהי תכלית המשכן?

פרשת תצוה | א. פשט הפסוקים והסבר הראב"ע נאמר בסוף פרק כ"ט: "ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלקים. וידעו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מיקומו של מזבח הקטורת

פרשת תצוה | מדוע נכתבה פרשת מזבח הקטורת בנפרד משאר הכלים? הקדמה          בפרשת תרומה מצווה התורה על עשיית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"משכן העדות"

פרשת פקודי | מה פירוש המושג "משכן העדֻת"? הקדמה בתחילת פרשת פקודי (לח, כא) נאמר: "אלה פקודי המשכן, משכן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"כאשר צוה ד' את משה"

פרשת פקודי | הקדמה הדבר הבולט ביותר בפרשתנו הוא הביטוי החוזר ונשנה: "כאשר צוה ד' את משה".          ארבע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מהי ה"עדות"?

פרשת פקודי | הקדמה נאמר בפרק מ': "ויקח ויתן את העדת אל הארן, וישם את הבדים על הארן, ויתן את הכפרת על הארן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

סיום לפרשיות המשכן ולספר שמות

א. דברי הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות כתב הרמב"ן על השראת השכינה במשכן כחלק מגאולת עם ישראל ממצרים: "והנה הגלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

המשכן ובית המקדש והיחס בין החיצוניות והפנימיות

פרשת פקודי | | א. מדוע האריכה התורה בתחילת פרשת פקודי? בתחילת פרשת פקודי (לח, כא-כב) נאמר: "אלה פקודי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

שתי מגמות מקבילות במשכן

פרשת ויקרא | סדר התורה בתחילת חומש ויקרא חומש שמות מסתיים בתיאור ארוך של בניית המשכן על ידי בצלאל, והקמתו על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הזנים השונים של הקרבנות

פרשת ויקרא | כאשר התורה מציגה את הקרבנות בתחילת חומש ויקרא, היא ממקדת את המבט במין הבהמה המוקרב –בקר, צאן,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

מה בין 'קודש' ל'קודש הקודשים'?

פרשת צו | במקומות רבים התורה מגדירה דברים שונים בתור קודש. אולם במספר מועט יותר של מקומות מופיעה מעלה גדולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הענן חוזר למשכן

פרשת אחרי מות | מצוקת ישראל בעקבות מות נדב ואביהו מאז פרשת שמיני בה מתו שני בני אהרון ברגעי השראת השכינה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

היום השמיני המפתיע

פרשת שמיני | מדוע לא הודיעו הקב"ה ומשה לישראל אלא על שבעה ימי המילואים, ולא על היום השמיני?

מתוך סדרת השיעורים:
חומש ויקרא - כלל ופרט

43 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"המקום אשר יבחר"

המשכנים והמקדש בפרשת ראה ובספרי נביאים ראשונים |
הרב איתן שנדורפי כ - 70 דק'
שיעור

תופעת ה'פנים' במשכן

בפסוקי ציווי המשכן יש דגש גדול על המושג 'פנים'....
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההתנדבות שהיתה כחובה

פרשת ויקהל | תרומת נדבה בפרשת ויקהל מתואר הביצוע...
הרב יואב אוריאל
שיעור

השינוי הפתאומי במעמד המשכן

פרשת פקודי | המהפך בעת השראת השכינה בפרשתנו זוכים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קדושת שבת וקדושת המשכן

פרשת ויקהל | הפסוקים הראשונים בפרשה מבארים את היחס...
הרב שלמה אבינר
שיעור

סיום מלאכת המשכן

פרשת פקודי | פרשה זו מלאה בעניינים טכניים על הקמת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

בין "שלם" ל"שבור"

פרשת תרומה | בין "שלם" ל"שבור"... שלושה מכלי...
הרב ערן טמיר
שיעור

משמעות כלי המשכן

פרשת תרומה | הקדמה התורה האריכה מאד בתיאור כלי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

איסור הסרת הבדים מן הארון

פרשת תרומה | "בטבעֹת הארֹן יהיו הבדים, לא יסֻרו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

היחס בין הארון למנורה

פרשת תרומה | הקדמה בתחילת פרשת תרומה מצוה התורה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השולחן והמנורה

פרשת תרומה | הקדמה אחרי שציוה ד' את משה על עשיית...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע התמנה אהרן לכהן תחת הבכורות?

פרשת תצוה | הקדמה בפרשת תצוה ציוה ד' את משה על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | הקדמה בפרקנו מפורטים בגדי הכהונה,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהי תכלית המשכן?

פרשת תצוה | א. פשט הפסוקים והסבר הראב"ע נאמר בסוף...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מיקומו של מזבח הקטורת

פרשת תצוה | מדוע נכתבה פרשת מזבח הקטורת בנפרד משאר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"משכן העדות"

פרשת פקודי | מה פירוש המושג "משכן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כאשר צוה ד' את משה"

פרשת פקודי | הקדמה הדבר הבולט ביותר בפרשתנו הוא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהי ה"עדות"?

פרשת פקודי | הקדמה נאמר בפרק מ': "ויקח ויתן את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סיום לפרשיות המשכן ולספר שמות

א. דברי הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות כתב הרמב"ן על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המשכן ובית המקדש והיחס בין החיצוניות והפנימיות

פרשת פקודי | | א. מדוע האריכה התורה בתחילת פרשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שתי מגמות מקבילות במשכן

פרשת ויקרא | סדר התורה בתחילת חומש ויקרא חומש...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הזנים השונים של הקרבנות

פרשת ויקרא | כאשר התורה מציגה את הקרבנות בתחילת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מה בין 'קודש' ל'קודש הקודשים'?

פרשת צו | במקומות רבים התורה מגדירה דברים שונים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הענן חוזר למשכן

פרשת אחרי מות | מצוקת ישראל בעקבות מות נדב...
הרב יואב אוריאל
שיעור

היום השמיני המפתיע

פרשת שמיני | מדוע לא הודיעו הקב"ה ומשה לישראל אלא...
הרב יואב אוריאל 43 דק'