דוד המלך

הקרי והכתיב

מהי המשמעות של תופעת הקרי והכתיב? מדוע כתוב בנביאים משהו אחד וקוראים משהו אחר?

4 דק'

מרדפי שאול ודוד

שיעור זה עוסק בהבדלים היסודיים בין מלכות שאול למלכות דוד. כך נוכל להבין מדוע רדף שאול כה הרבה אחר דוד

כ - 70 דק'

שאול ודוד - זמניות מול נצח

עיון והעמקה באופי המלכות של שאול ולעומתה אופי המלכות של דוד.

כ - 70 דק'

איש את אויבו

איזו תמונה תתגלה ללומד ספר שמואל לבד או לקוראי פרקי תהילים באותו נושא במפורש וכיצד נוכל ליישב את הדברים

כ - 70 דק'

דוד המלך - בטחון והשתדלות

דוד המלך מהווה מופת לדורות - פעמים רבות הוא נמנע מלבצע את הדרוש לכאורה להצלתו, ובטח בה', ומאידך - אחז באופן...

כ - 70 דק'

המלכות בישראל ומלכות דוד

ייחודה של המלכות בישראל תפקיד המלך האנושי כפתיחה להבנת עניין המלכות בישראל, יש לברר מדוע כלל יש מלכים...

נדודי דוד

תחנות הנדודים של דוד. מספר 17 מחוץ למפה באפק שבצפון.

מתוך סדרת השיעורים:
מפות עזר לתנ"ך

בין שער סדום לשער בית לחם

מהו הקשר שאותו ראו חז"ל בין לוט בסדום לבין רות אמה של מלכות'? וכיצד הדיוק בפסוקי ספר בראשית העוסקים בנישואי...

כ-70 דק'

דוד בן דוד

פרשת בהר | | פרשות בהר בחוקותי הן פרשות הגאולה חומריות בתורה. מושג הגאולה בתורה פרטי כמעט תמיד לגאולה שחרור...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מערה וקעילה - מבחני מלכות

בשיעור זה עוסק הרב בתמיהה על ההנהגה האלקית בפרשות קשות של רדיפה ומנוסה.

כ - 70 דק'

דוד איש המעלה

פרק ל | א. מבנה הפרק בפרקנו ששה ענינים: דוד מגלה שצקלג שרופה, ושמשפחתו ומשפחות חייליו נשבו, אבל הוא מתחזק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

דוד ונבל

פרק כה | מדוע לנבל הכרמלי קוראים נבל? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

דוד ונבל המשך

פרק כה | נבל איש חוק, הוא נבל בראשות התורה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

דוד שב למלך גת

פרק כז,כט | מה ההבדל בין בוא דוד לאכיש מלך גת בפעם הראשונה לפעם השניה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

היעוד של מלכות דוד

הקדמה לשמואל | מה בין מלך בישראל שאינו מבית דוד לבין מלכות דוד? בשיעור זה יתברר כי מדובר בשני תפקידים שונים...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

דוד המלך ובת שבע

הדרך הנכונה להתייחס לדוד מלכנו, וכיצד ניכרת גדולתו וצדקתו בפרשה זו.

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק ו' | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויֹסף עוד דוד את כל בחור בישראל שלֹשים אלף. ב. ויקם וילך דוד וכל העם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

האם היה חזקיהו המלך צדיק יותר מדוד ומיאשיהו המלך?

פרק יח | חלק א: האם היה חזקיהו המלך צדיק יותר מדוד המלך? הקדמה חזקיהו היה ממלכי יהודה הצדיקים ביותר, אולי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

בקשת ד', בקשת דוד ובקשת בית המקדש

פרק ג | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק ה): "אחר יָשֻבו בני ישראל, ובקשו את ד' אלקיהם ואת דויד מלכם, ופחדו אל ד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר הושע

מרות עד דוד - החסד

במגילת רות מונחות התשתיות למלכות דוד. מלבד הכשרת מלכותו מבחינת המשכיות הזרע הסגולי של שושלת פרץ, ניטעות...

מתוך סדרת השיעורים:
מרות עד דוד - חסד, יסורים ומסירות לעם

מרות עד דוד - צמיחה מתוך יסורים

במגילת רות מונחות התשתיות למלכות דוד. מלבד הכשרת מלכותו מבחינת המשכיות הזרע הסגולי של שושלת פרץ, ניטעות...

מתוך סדרת השיעורים:
מרות עד דוד - חסד, יסורים ומסירות לעם

מרות עד דוד - התבטלות לאומה

במגילת רות מונחות התשתיות למלכות דוד. מלבד הכשרת מלכותו מבחינת המשכיות הזרע הסגולי של שושלת פרץ, ניטעות...

מתוך סדרת השיעורים:
מרות עד דוד - חסד, יסורים ומסירות לעם

מה בין שאול לדוד

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "וישמעו פלשתים כי נמשח דויד לְמֶלֶך על כל ישראל, ויעלו כל פלשתים לבקש את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק טו | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: "ויעש לו בתים בעיר דויד, ויכן מקום לארון האלקים ויט לו אהל". כלומר: דוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

בקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית המקדש

פרק יז | הקדמה בפרקנו שלושה חלקים: החלק הראשון (פסוקים א-ב) עוסק בבקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

האם היה מותר לדוד לשלוח מנחמים לחנון בן נחש?

פרק יט | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי אחרי כן וימת נחש מלך בני עמון, וימלך בנו תחתיו. ב. ויאמר דויד: אעשה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

מדוע התנהג דוד באכזריות כלפי אויבי ישראל?

פרק כ | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי לעת תשובת השנה לעת צאת המלכים, וינהג יואב את חיל הצבא וישחת את  ארץ בני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

מתי וכיצד גילה דוד המלך את מקום המקדש?

פרק כא | הקדמה בפרקנו מסופר שבעקבות המנין שמנה דוד המלך את העם, פרצה מגפה בעם, וכשדוד התפלל אל ד' שיפסיק את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

מדוע לא בנה דוד המלך את בית המקדש?

פרק כב | הקדמה נאמר בפרקנו (א כב, ז-י): ז. "ויאמר דוד לשלמה: בנו (בני קרי), אני היה עם לבבי לבנות בית לשם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

כיצד יתכן שמלכות בית דוד כמעט הושמדה כליל?

פרק כב | הקדמה בסוף הפרק נאמר: י. "ועתליהו אם אחזיהו, ראתה כי מת בנה, ותקם וַתְדַבֵּר את כל זרע הממלכה לבית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

בין דוד המלך לאדם הראשון

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך לאברהם אבינו

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך ליצחק אבינו

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך ליעקב אבינו

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך לעשו אחי יעקב

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך ליהודה בן יעקב

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך ליוסף בן יעקב

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך למשה רבנו

מחבר הסידרה: מר דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך לבלעם הרשע

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך לאיוב

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך ליהושע בן נון

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך לשמשון

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך לחנה

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך לשמואל

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך לשאול המלך

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך ליהונתן בן שאול

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך לשלמה המלך

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך לבניהו בן יהוידע

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

בין דוד המלך ליואב בן צרויה

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר לדוד

מתוך סדרת השיעורים:
השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

מלכות דוד לנצח

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | מהות מרידת אדוניהו בפרשת חיי שרה מפטירים: "והמלך דוד זקן" (מלכים א, א) – ניסיון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

דוד בונה המקדש

הפטרת שמיני | שמואל ב, ו | "עד אמצא מקום לה'" שלוש מצוות הצטוו ישראל בכניסתם לארץ ישראל. המצוה השלישית היא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

ברית יהונתן ודוד

הפטרת ערב ראש חודש | שמואל א כ | בפרק כ בספר שמואל א מתוארת נקודת ההינתקות של דוד משאול המלך. דוד ו יהונתן בן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

תופעת שנאת דוד

הפטרת שביעי של פסח | שמואל ב, כב | שירת דוד על ההצלה מאויביו בהפטרת חג שביעי של פסח בו קוראים ישראל את שירת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

הקשר בין בית שאול ובית דוד

הפטרת ערב ראש חודש | שמואל א כ | יהונתן - חוליית החיבור בפרק כ בספר שמואל א מתוארת נקודת ההינתקות של דוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

בין שאול לדוד

הרב מנחם שחור 5 שיעורים
סדרה

בין דוד לשלמה

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
סדרה

מרות עד דוד - חסד, יסורים ומסירות לעם

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

יחוסו של דוד בספר דברי הימים

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
שיעור

הקרי והכתיב

מהי המשמעות של תופעת הקרי והכתיב? מדוע כתוב...
הרב יוסף קלנר 4 דק'
שיעור

מרדפי שאול ודוד

שיעור זה עוסק בהבדלים היסודיים בין מלכות שאול...
הרב קלמן בר כ - 70 דק'
שיעור

שאול ודוד - זמניות מול נצח

עיון והעמקה באופי המלכות של שאול ולעומתה אופי...
הרב מיכאל טוביאנו כ - 70 דק'
שיעור

איש את אויבו

איזו תמונה תתגלה ללומד ספר שמואל לבד או לקוראי...
הרב אופיר כהן כ - 70 דק'
שיעור

דוד המלך - בטחון והשתדלות

דוד המלך מהווה מופת לדורות - פעמים רבות הוא נמנע...
הרב אופיר כהן כ - 70 דק'
שיעור

המלכות בישראל ומלכות דוד

ייחודה של המלכות בישראל תפקיד המלך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נדודי דוד

תחנות הנדודים של דוד. מספר 17 מחוץ למפה באפק...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

בין שער סדום לשער בית לחם

מהו הקשר שאותו ראו חז"ל בין לוט בסדום לבין רות אמה...
הרב ברוך סליי כ-70 דק'
שיעור

דוד בן דוד

פרשת בהר | | פרשות בהר בחוקותי הן פרשות הגאולה...
הרב יוסף שילר
שיעור

מערה וקעילה - מבחני מלכות

בשיעור זה עוסק הרב בתמיהה על ההנהגה האלקית בפרשות...
הרב אלחנן בן נון כ - 70 דק'
שיעור

דוד איש המעלה

פרק ל | א. מבנה הפרק בפרקנו ששה ענינים: דוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דוד ונבל

פרק כה | מדוע לנבל הכרמלי קוראים נבל? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

דוד ונבל המשך

פרק כה | נבל איש חוק, הוא נבל בראשות התורה |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

דוד שב למלך גת

פרק כז,כט | מה ההבדל בין בוא דוד לאכיש מלך גת בפעם...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

היעוד של מלכות דוד

הקדמה לשמואל | מה בין מלך בישראל שאינו מבית דוד...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

דוד המלך ובת שבע

הדרך הנכונה להתייחס לדוד מלכנו, וכיצד ניכרת גדולתו...
הרב יוסף קלנר
שיעור

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק ו' | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויֹסף עוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם היה חזקיהו המלך צדיק יותר מדוד ומיאשיהו המלך?

פרק יח | חלק א: האם היה חזקיהו המלך צדיק יותר מדוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בקשת ד', בקשת דוד ובקשת בית המקדש

פרק ג | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק ה): "אחר יָשֻבו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מרות עד דוד - החסד

במגילת רות מונחות התשתיות למלכות דוד. מלבד הכשרת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מרות עד דוד - צמיחה מתוך יסורים

במגילת רות מונחות התשתיות למלכות דוד. מלבד הכשרת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מרות עד דוד - התבטלות לאומה

במגילת רות מונחות התשתיות למלכות דוד. מלבד הכשרת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מה בין שאול לדוד

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "וישמעו פלשתים כי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק טו | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: "ויעש לו בתים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית המקדש

פרק יז | הקדמה בפרקנו שלושה חלקים: החלק הראשון...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם היה מותר לדוד לשלוח מנחמים לחנון בן נחש?

פרק יט | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי אחרי כן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע התנהג דוד באכזריות כלפי אויבי ישראל?

פרק כ | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי לעת תשובת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי וכיצד גילה דוד המלך את מקום המקדש?

פרק כא | הקדמה בפרקנו מסופר שבעקבות המנין שמנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא בנה דוד המלך את בית המקדש?

פרק כב | הקדמה נאמר בפרקנו (א כב, ז-י): ז....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שמלכות בית דוד כמעט הושמדה כליל?

פרק כב | הקדמה בסוף הפרק נאמר: י. "ועתליהו אם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בין דוד המלך לאדם הראשון

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך לאברהם אבינו

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך ליצחק אבינו

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך ליעקב אבינו

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך לעשו אחי יעקב

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך ליהודה בן יעקב

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך ליוסף בן יעקב

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך למשה רבנו

מחבר הסידרה: מר דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך לבלעם הרשע

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך לאיוב

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך ליהושע בן נון

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך לשמשון

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך לחנה

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך לשמואל

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך לשאול המלך

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך ליהונתן בן שאול

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך לשלמה המלך

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך לבניהו בן יהוידע

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

בין דוד המלך ליואב בן צרויה

מחבר הסידרה: הרב דוד הורן | מתוך הספר: מזמור שיר...
שיעור

מלכות דוד לנצח

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | מהות מרידת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

דוד בונה המקדש

הפטרת שמיני | שמואל ב, ו | "עד אמצא מקום...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ברית יהונתן ודוד

הפטרת ערב ראש חודש | שמואל א כ | בפרק כ בספר שמואל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תופעת שנאת דוד

הפטרת שביעי של פסח | שמואל ב, כב | שירת דוד על...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקשר בין בית שאול ובית דוד

הפטרת ערב ראש חודש | שמואל א כ | יהונתן - חוליית...
הרב יואב אוריאל