גאולה

שיבת ציון - אז והיום

עיון בתהליכי שיבת ציון של בית שני תוך הקבלות לימינו. לימוד מקורות עיקריים מעזרא, נחמיה, דברי הימים, חגי,...

כ - 70 דק'

שיבת ציון הצלחות ומשברים

ימי שיבת ציון הייתה בסהכ תקופה מאד קצרה .כ100 שנה .אבל לימוד מעמיק של התקופה אתגריה ומשבריה יעזור לנו להבין...

כ - 70 דק'

מי אמר שלא תהיה גלות נוספת?

האם עלולה להיות גלות נוספת? בתנ"ך נמצאים יעודים רבים ומגוונים בהם מתנבאים הנביאים על הגאולה העתידה. צרות...

אין עוד גלות לאחר הגאולה העתידה

האם יתכן כי לאחר שהגאולה העתידה מגיעה, ישראל יחטאו שוב, ויובילו את עצמם לגלות נוספת? אם היו שתי גאולות...

עני ורוכב על חמור

נבואות הנחמה עוסקות לא מעט בדמותו של מלך המשיח. נשתדל להתחקות אחרי תיאורי הפסוקים השונים את דמותו ופועלו....

כ-70 דק'

פלאי נבואות הגאולה

פלאי נבואות קיבוץ הגלויות – הדמוגרפיה בארץ ישראל מאמר זה עוסק בנבואות קיבוץ הגלויות של הנביאים לפרטיהן....

השם של חומש 'שמות'

מדוע לחומש שמות קוראים על שם השמות? בשיעור זה נגיע לתשובה מפתיעה, באמצעות השוואות בין תחילת חומש בראשית...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

כ-75 דק'

"למען הרבות מופתי"

פרשת וארא | במהלך יציאת מצרים עשה ה' מופתים רבים. אך איך זה שלמרות כל הנסים שהיו ביציאת מצרים העם חטא במדבר?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-89 דק'

גאולת ישראל ממצרים

פרשת בא | כיצד מבטאת מצוות המצה את החרות האמתית אשר לה זכינו ביציאת מצרים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שמות

הגאולה בחומש שמות

סקירת הנושאים בחומש שמות והקשר שלהם לגאולה | א. מבנה הספר חומש שמות עוסק בשלושה נושאים עיקריים: חלקו הראשון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

בזכות מה נגאלו בני ישראל ממצרים?

פרשת שמות | הקדמה במספר מקומות דנו חז"ל בשאלה: בזכות מה נגאלו ישראל ממצרים. חלק מהמדרשים מפורסמים  מאד, כמו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

גאולת מצרים והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויען משה ויאמר: והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי, כי יאמרו: לא נראה אליך ד'....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

הכבדת העבודה על ישראל והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה לקראת סוף פרשת שמות, אחרי שפרעה הרשע הכביד את עולו על עם ישראל ולא נתן להם תבן, אמר משה אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

שמות- הקדמה, הקדשה וישום

פרשת שמות | יציאת מצרים מתחילה בפרשת שמות בנבואה ההקדשה של משה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

כיצד נגאלים?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו נאמר: "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד ד' אלקיך ושמעת בקולו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

חזון הגדולה באחרית הימים

פרק ב | גאולת ישראל באחרית הימים תהיה גאולת העמים כולו. במצב המתוקן הזה תהיה השפעה הדדית בין ישראל לאומות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

18:35 דק'

ימות המשיח

פרק יא - יב | ישנו קשר ישיר בין מצבם של ישראל למצב העולם באופן כללי. לכן, ישעיהו מתאר את ימות המשיח באמצעות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

29:34 דק'

הודיה ל - ד' על גאולת ישראל לעתיד לבוא

פרק כה | מהו הפלא שיתרחש לעתיד לבוא? למה הנביא מתאר את הגאולה כ "עצות מרחוק" ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

29:30 דק'

הנהגת ד' את ישראל בגלות ובגאולה

פרק כז | מי נמשלו ל "לויתן נחש בריח", "לויתן נחש עקלתון" ול "תנין אשר בים" ? ומדוע דווקא לחיות אלו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

28:42 דק'

גאולת ישראל ותקומתם

פרק לה | |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

27:10 דק'

ישראל יודעי ד' נגאלים, גויים שכחי אלו-ה כלים

פרק מ | למה ירושלים נענשה כפליים על כל חטאיה? לפי הנביא, מתי יגיע זמן נחמת ירושלים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

ייחודו של עם ישראל

פרק מג | ישראל נקראים בשמו של הקב"ה, מה שנותן להם יכולת הנהגה כלל עולמית, וקשר תמידי עם הקב"ה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

35:51 דק'

קיבוץ הגלויות

פרק לא | מיהו "עם שרידי חרב"? למה דווקא רחל אמנו בוכה על הגולים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

נצחיות עם ישראל וגאולת עם ישראל

פרק מו | הקדמה נאמר בסוף פרקנו: כז. "ואתה אל תירא עבדי יעקב, ואל תֵחַת ישראל, כי הנני מושִעך מרחוק, ואת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

גאולת ישראל שלב אחר שלב

פרקים לו-לז | נבואה פלאית של יחזקאל, הפורסת את גאולת ישראל שלב אחר שלב - מפריחת הארץ, ועד בניין חרבותיה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

קידוש ד' שיהיה בקיבוץ הגלויות

פרק כ פס' לה - סוף | הנביא מבאר שלאחר התיקון של הגלות, כאשר יתקיים קיבוץ הגלויות, עם ישראל יהיה בלי בעיות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:22 דק'

חורבן הר שעיר וגאולת הרי ישראל

פרק לה - לו פס' טו | למה הנביא מדבר אל הרי ישראל ולא על הרי ישראל? מה המשמעות הרוחנית של פריחת הארץ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

50:07 דק'

גאולת ישראל למען שם ד'

פרק לו פס' כב - פרק לז פס' י | כאשר עם ישראל חוזר לארצו ולמעמדו ותפקידו האמתי - זהו קידוש ד'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

59:54 דק'

חזון העצמות היבשות

פרק לז פס' יא - סוף | מיהן העצמות היבשות? הנביא מתאר את סדר תהליך הגאולה על פי דבר ד'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

קיבוץ הגלויות

פרק לו | דווקא המציאות של בני ישראל בגלות מבררת את עומק הקשר בינם לבין הקב"ה. ולכן, קיבוץ הגלויות יהיה למען...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

35:01 דק'

חזון העצמות היבשות

פרק לז | מי הם האנשים ההרוגים שהיו בבקעה? האם תחיית העצמות באה ללמד על תחיית המתים או על קיבוץ הגלויות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

34:18 דק'

הפיכת הצומות לחגים - מדוע?

זכריה הנביא ייעד והודיע שהצומות יהפכו לששון ולשמחה. כיצד האבל הופך לשמחה?

כ - 70 דק'

פרק י - קיבוץ הגלויות

ד' יחזיר את בני ישראל לארץ ישראל והם יישבו בה כאילו מעולם לא גלו

מתוך סדרת השיעורים:
זכריה הרב ברוך סליי

פרק י - קיבוץ הגלויות - המשך

תאור קיבוץ הגלויות על פי דברי חז"ל |

מתוך סדרת השיעורים:
זכריה הרב ברוך סליי

פרק י - קיבוץ גלויות - סיום

מה יהיה היחס בין קיבוץ הגלויות לבין יציאת מצרים? |

מתוך סדרת השיעורים:
זכריה הרב ברוך סליי

בקשה לזכות באהבת ה' ותיאור גאולת מצרים כהבנת הגאולה האחרונה

פרק ב | כנסת ישראל חפצה מאוד להגביר את האהבה. הדרך האידאלית להגביר את האהבה זה על ידי דבקות בתורה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שיר השירים

32:10 דק'

היחס לפשוטי העם בזמן הגאולה

פרק ח | כשתבוא הגאולה תתעורר אהבת ה' לעם ישראל, ואז גם האנשים שלא יהיו תלמידי חכמים יתחברו לאביהם שבשמיים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שיר השירים

16:00 דק'

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור ראשון

בשיעור זה נציב את אושיות הסוגיה של התנהלות הגויים אל מול גאולת ישראל, על פי התורה והנביאים.

מתוך סדרת השיעורים:
יחסי ישראל והגויים בגאולה

49.30 דק'

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור שני

בשיעור זה נעמוד על מקבץ נבואות של הנביאים המנבאים על ניסיונות של הגויים לפגוע בגאולת ישראל, שיסתיימו במפלתם...

מתוך סדרת השיעורים:
יחסי ישראל והגויים בגאולה

32 דק'

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור שלישי

בשיעור זה נתמקד בכח האלוקי שנותן הקב"ה לישראל 'לדוש' את האוייבים הקמים עליהם. על ישראל בדור הגאולה להאמין כי...

מתוך סדרת השיעורים:
יחסי ישראל והגויים בגאולה

46 דק'

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור רביעי

בשיעור זה נעסוק בנבואות הנביאים המבטיחות שקט ושלווה ארוכי טווח בארץ ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
יחסי ישראל והגויים בגאולה

34 דק'

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור חמישי

בשיעור זה נעמוד על תופעה נרחבת המופיעה בנבואות רבות: כבוד, הערצה של הגויים כלפי ה' וישראל בעת הגאולה.

מתוך סדרת השיעורים:
יחסי ישראל והגויים בגאולה

44 דק'

מכות מצרים עוד לא תמו

הפטרת וארא | יחזקאל כח | גודל הגאולה האחרונה יציאת מצרים היא הגאולה הראשונה של עם ישראל. אחריה, הגאולה מגלות...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

הגאולה היא בלתי הפיכה!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | הגאולה היא בלתי הפיכה ספר עמוס חותם בפסוק בו מבטיח ה' לישראל כי לאחר גאולתם, לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

התנערות מעייפות הגלות

הפטרת עקב | ישעיהו מט | החל מפרק מט בישעיהו, נפרס נושא שלם בספר ישעיהו, המעמיד את אמונת ישראל ביכולת ה' לגאול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

קריאה להתעוררות ירושלים

הפטרת שופטים | ישעיהו נא-נב | בפרקים אלו הנביא מנבא שהקב"ה יעורר את ישראל להיגאל, והוא משתמש בלשון מיוחדת:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

"עוד היום בנב לעמוד" - הפטרת יום העצמאות

הקדמה הרבנות הראשית לישראל קבעה את הפטרת "עוד היום בנֹב לעמֹד" כהפטרת יום העצמאות. כך נאמר בהפטרה: ישעיהו...

הגאולה כבריאה חדשה

הפטרת שבת ראש חודש | כאשר חל ראש חודש בשבת, נוהגים להפטיר מן הפרק החותם את ספר ישעיהו (סו): "השמים כסאי". כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נבואות חורבן ונבואות נחמה

הרב שמואל אליהו כ - 70 דק'
שיעור

שיבת ציון - אז והיום

עיון בתהליכי שיבת ציון של בית שני תוך הקבלות...
הרב אלי אדלר כ - 70 דק'
שיעור

שיבת ציון הצלחות ומשברים

ימי שיבת ציון הייתה בסהכ תקופה מאד קצרה .כ100 שנה...
הרב מיכאל טוביאנו כ - 70 דק'
שיעור

מי אמר שלא תהיה גלות נוספת?

האם עלולה להיות גלות נוספת? בתנ"ך נמצאים יעודים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אין עוד גלות לאחר הגאולה העתידה

האם יתכן כי לאחר שהגאולה העתידה מגיעה, ישראל יחטאו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עני ורוכב על חמור

נבואות הנחמה עוסקות לא מעט בדמותו של מלך המשיח....
הרב מיכאל טוביאנו כ-70 דק'
שיעור

פלאי נבואות הגאולה

פלאי נבואות קיבוץ הגלויות – הדמוגרפיה בארץ...
הרב יואב אוריאל
שיעור

השם של חומש 'שמות'

מדוע לחומש שמות קוראים על שם השמות? בשיעור זה נגיע...
הרב יואב אוריאל כ-75 דק'
שיעור

"למען הרבות מופתי"

פרשת וארא | במהלך יציאת מצרים עשה ה' מופתים רבים....
הרב שלמה אבינר כ-89 דק'
שיעור

גאולת ישראל ממצרים

פרשת בא | כיצד מבטאת מצוות המצה את החרות האמתית...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

הגאולה בחומש שמות

סקירת הנושאים בחומש שמות והקשר שלהם לגאולה | א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בזכות מה נגאלו בני ישראל ממצרים?

פרשת שמות | הקדמה במספר מקומות דנו חז"ל בשאלה:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גאולת מצרים והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויען משה ויאמר:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הכבדת העבודה על ישראל והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה לקראת סוף פרשת שמות, אחרי שפרעה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שמות- הקדמה, הקדשה וישום

פרשת שמות | יציאת מצרים מתחילה בפרשת שמות בנבואה...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

כיצד נגאלים?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו נאמר: "בצר לך ומצאוך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חזון הגדולה באחרית הימים

פרק ב | גאולת ישראל באחרית הימים תהיה גאולת העמים...
הרב אחיקם גץ 18:35 דק'
שיעור

ימות המשיח

פרק יא - יב | ישנו קשר ישיר בין מצבם של ישראל למצב...
הרב אחיקם גץ 29:34 דק'
שיעור

הודיה ל - ד' על גאולת ישראל לעתיד לבוא

פרק כה | מהו הפלא שיתרחש לעתיד לבוא? למה הנביא...
הרב אחיקם גץ 29:30 דק'
שיעור

הנהגת ד' את ישראל בגלות ובגאולה

פרק כז | מי נמשלו ל "לויתן נחש בריח", "לויתן נחש...
הרב אחיקם גץ 28:42 דק'
שיעור

גאולת ישראל ותקומתם

פרק לה | |
הרב אחיקם גץ 27:10 דק'
שיעור

ישראל יודעי ד' נגאלים, גויים שכחי אלו-ה כלים

פרק מ | למה ירושלים נענשה כפליים על כל חטאיה? לפי...
הרב אחיקם גץ
שיעור

ייחודו של עם ישראל

פרק מג | ישראל נקראים בשמו של הקב"ה, מה שנותן להם...
הרב אחיקם גץ 35:51 דק'
שיעור

קיבוץ הגלויות

פרק לא | מיהו "עם שרידי חרב"? למה דווקא רחל אמנו...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

נצחיות עם ישראל וגאולת עם ישראל

פרק מו | הקדמה נאמר בסוף פרקנו: כז. "ואתה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גאולת ישראל שלב אחר שלב

פרקים לו-לז | נבואה פלאית של יחזקאל, הפורסת את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קידוש ד' שיהיה בקיבוץ הגלויות

פרק כ פס' לה - סוף | הנביא מבאר שלאחר התיקון של...
הרב יצחק בן שחר 52:22 דק'
שיעור

חורבן הר שעיר וגאולת הרי ישראל

פרק לה - לו פס' טו | למה הנביא מדבר אל הרי ישראל...
הרב יצחק בן שחר 50:07 דק'
שיעור

גאולת ישראל למען שם ד'

פרק לו פס' כב - פרק לז פס' י | כאשר עם ישראל חוזר...
הרב יצחק בן שחר 59:54 דק'
שיעור

חזון העצמות היבשות

פרק לז פס' יא - סוף | מיהן העצמות היבשות? הנביא...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

קיבוץ הגלויות

פרק לו | דווקא המציאות של בני ישראל בגלות מבררת את...
הרב אחיקם גץ 35:01 דק'
שיעור

חזון העצמות היבשות

פרק לז | מי הם האנשים ההרוגים שהיו בבקעה? האם...
הרב אחיקם גץ 34:18 דק'
שיעור

גאולת ישראל גוררת את מלחמת גוג ומגוג

פרק ד-ה |
הרב אליעזר קשתיאל 37:25 דק'
שיעור

הפיכת הצומות לחגים - מדוע?

זכריה הנביא ייעד והודיע שהצומות יהפכו לששון...
הרב חיים דרוקמן כ - 70 דק'
שיעור

פרק י - קיבוץ הגלויות

ד' יחזיר את בני ישראל לארץ ישראל והם יישבו בה...
הרב ברוך סליי
שיעור

פרק י - קיבוץ הגלויות - המשך

תאור קיבוץ הגלויות על פי דברי חז"ל |
הרב ברוך סליי
שיעור

פרק י - קיבוץ גלויות - סיום

מה יהיה היחס בין קיבוץ הגלויות לבין יציאת מצרים? |...
הרב ברוך סליי
שיעור

התחיה והזיכרון שמעורבבים יחדיו

פרק יב |
הרב אליעזר קשתיאל 28:45 דק'
שיעור

ההתקדמות בגאולה והמלחמה האחרונה על ירושלים

פרק יג |
הרב אליעזר קשתיאל 35:05 דק'
שיעור

"ביום ההוא'' - תיאור זמן הגאולה ביחס לאומות העולם ועם ישראל

פרק יד |
הרב אליעזר קשתיאל 29:35 דק'
שיעור

בקשה לזכות באהבת ה' ותיאור גאולת מצרים כהבנת הגאולה האחרונה

פרק ב | כנסת ישראל חפצה מאוד להגביר את האהבה. הדרך...
הרב אליעזר קשתיאל 32:10 דק'
שיעור

היחס לפשוטי העם בזמן הגאולה

פרק ח | כשתבוא הגאולה תתעורר אהבת ה' לעם ישראל,...
הרב אליעזר קשתיאל 16:00 דק'
שיעור

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור ראשון

בשיעור זה נציב את אושיות הסוגיה של התנהלות הגויים...
הרב יואב אוריאל 49.30 דק'
שיעור

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור שני

בשיעור זה נעמוד על מקבץ נבואות של הנביאים המנבאים...
הרב יואב אוריאל 32 דק'
שיעור

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור שלישי

בשיעור זה נתמקד בכח האלוקי שנותן הקב"ה לישראל...
הרב יואב אוריאל 46 דק'
שיעור

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור רביעי

בשיעור זה נעסוק בנבואות הנביאים המבטיחות שקט...
הרב יואב אוריאל 34 דק'
שיעור

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור חמישי

בשיעור זה נעמוד על תופעה נרחבת המופיעה בנבואות...
הרב יואב אוריאל 44 דק'
שיעור

מכות מצרים עוד לא תמו

הפטרת וארא | יחזקאל כח | גודל הגאולה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הגאולה היא בלתי הפיכה!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | הגאולה היא בלתי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התנערות מעייפות הגלות

הפטרת עקב | ישעיהו מט | החל מפרק מט בישעיהו, נפרס...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קריאה להתעוררות ירושלים

הפטרת שופטים | ישעיהו נא-נב | בפרקים אלו הנביא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"עוד היום בנב לעמוד" - הפטרת יום העצמאות

הקדמה הרבנות הראשית לישראל קבעה את הפטרת "עוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הגאולה כבריאה חדשה

הפטרת שבת ראש חודש | כאשר חל ראש חודש בשבת, נוהגים...
הרב יואב אוריאל