מאמרים - ספר שמואל א

"איש אחד... ושמו אלקנה"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירחם בן אליהוא בן תחו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

האם חנה אכלה לפני תפילתה?

פרק א | נאמר בפרקנו: ד. "ויהי היום, ויזבח אלקנה, ונתן לפננה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות. ה. ולחנה יתן מנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

מדוע חשב עלי את חנה לשכורה?

פרק א | נאמר בפרקנו: ט. "ותקם חנה אחרי אָכְלָה בשלה ואחרי שָתֹה, ועלי הכהן יֹשֵב על הכסא, על מזוזת היכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

האם בני עלי חטאו בגילוי עריות?

פרק ב | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק כ"ב): "ועלי זקן מאד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

נבואת איש האלקים אל עלי

פרק ב | הקדמה בספר שמואל א פ"ב, אחרי תיאור חטאיהם של בני עלי, מופיעה נבואת פורענות נוראה על בית עלי, שנאמרה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

האם עלי הוכיח את בניו?

פרק ג | הקדמה בפרק ב (פסוקים יב-יז) מתוארים חטאי בני עלי באריכות. אחר כך (בפסוקים כב-כד) נאמר: "ועלי זקן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

היחס בין שתי נבואות הפורענות שנאמרו לעלי

פרק ג | הקדמה בספר שמואל א פ"ב, אחרי תיאור חטאיהם של בני עלי, מופיעה נבואת פורענות נוראה על בית עלי, שנאמרה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

מה קרה למשכן שילה ומדוע הדבר אינו כתוב בספר שמואל?

פרק ד | הקדמה 1. הקמת המשכן בשילה ומרכזיותו בספר יהושע בספר יהושע (יח, א) מתוארת הקמת משכן שילה בחגיגיות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

איזה ארון יצא למלחמה נגד הפלשתים?

פרק ד | הקדמה 1. הפסוקים נאמר בפרקנו: א. "וַיֵצֵא ישראל לקראת פלשתים למלחמה... ב. ...וינגף ישראל לפני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

מדוע לא החזירו את ארון הברית למשכן בשובו משדה פלשתים?

פרק ו | הצגת הבעיה בספר שמואל מסופר שכאשר יצאו ישראל למלחמה בפלשתים הם ניגפו במערכה, ומתו מהם כארבעת אלפים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

תשובת ישראל במצפה מול חטאיהם במלחמה הקודמת

פרק ז | הקדמה כאשר משוים את תשובת ישראל בפרקנו להתנהגות ישראל במלחמה הקודמת בפלשתים (בפ"ד), מגלים ניגודים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

כיצד נמשח שאול?

פרק י | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: "ויקח שמואל את פך השמן ויצק על ראשו וישקהו, ויאמר: הלוא כי משחך ד' על  נחלתו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

כיצד זוכים לנבואה?

פרק י | הקדמה מפורסמים דברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (פ"ז), שמי שרוצה להתנבא צריך להיות שמח, ושינגנו לפניו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

האם נהג שאול כראוי בשתיקתו למבזיו?

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו בפסוק כ"ז: "ובני בליעל אמרו: מה יֹשִׁעֵנו זה, ויִבְזֻהו, ולא הביאו לו מנחה, ויהי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

נאומו האחרון של שמואל ונאומי המנהיגים הקודמים

פרק יב | הפטרת קרח | הקדמה בפרקנו מופיע נאום ארוך של שמואל, הנאום האחרון שהוא אומר לעם. יש לשאול מספר שאלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

בן שנה שאול במלכו

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שנה שאול במלכו, ושתי שנים מלך על ישראל. ב. ויבחר לו שאול שלשת אלפים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

כמה שנים מלך שאול?

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שנה שאול במלכו, ושתי שנים מלך על ישראל. ב. ויבחר לו שאול שלשת אלפים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

"יונתן" ו"יהונתן"

פרק יד | הקדמה פרקנו עוסק בחלקו הגדול ב"מבצע יונתן". ברוב הפעמים בפרק מופיע השם "יונתן", ורק בשני מקומות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

האם שאול שיקר לשמואל?!

פרק טו | הקדמה שאלות רבות יש לשאול על פרקנו, והאלשיך הקדוש שאל עליו עשרים ושש שאלות (!), אבל מאמר זה יעסוק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

כריתת ראשו של גלית

פרק יז | הקדמה נאמר בפרקנו: מט. "וישלח דוד את ידו אל הַכֶּלִי, ויקח משם אבן וַיְקַלַע, ויך את הפלשתי אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

"כי עשה יעשה ד' לאדני בית נאמן, כי מלחמות ד' אדני נלחם"

פרק כה | הקדמה נאמר בפרקנו: כג. "ותרא אביגיל את דוד, ותמהר ותרד מעל החמור, וַתִּפֹּל לאפי דוד על פניה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

מה בין מעשה דוד במעגל למעשה דוד במערה?

פרק כו | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויבֹאו הזִפים אל שאול הגבעתה לאמר: הלוא דוד מסתתר בגבעת החכילה על פני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

כיצד יתכן שדוד הלך אל אכיש מלך גת?

פרק כז | הקדמה בפרקנו הקצר שלושה ענינים: הליכת דוד אל אכיש מלך גת (א-ד). בקשת דוד מאכיש מלך גת לשבת באחת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

דוד איש המעלה

פרק ל | א. מבנה הפרק בפרקנו ששה ענינים: דוד מגלה שצקלג שרופה, ושמשפחתו ומשפחות חייליו נשבו, אבל הוא מתחזק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

לאן "נעלם" ישוי בן שאול?

פרק לא | הקדמה: כמה בנים היו לשאול? 1. בני שאול בשתי הרשימות הראשונות בספר שמואל אחרי המלחמה של שאול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"איש אחד... ושמו אלקנה"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי איש אחד מן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם חנה אכלה לפני תפילתה?

פרק א | נאמר בפרקנו: ד. "ויהי היום, ויזבח אלקנה,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע חשב עלי את חנה לשכורה?

פרק א | נאמר בפרקנו: ט. "ותקם חנה אחרי אָכְלָה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם בני עלי חטאו בגילוי עריות?

פרק ב | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק כ"ב): "ועלי זקן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נבואת איש האלקים אל עלי

פרק ב | הקדמה בספר שמואל א פ"ב, אחרי תיאור חטאיהם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם עלי הוכיח את בניו?

פרק ג | הקדמה בפרק ב (פסוקים יב-יז) מתוארים חטאי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

היחס בין שתי נבואות הפורענות שנאמרו לעלי

פרק ג | הקדמה בספר שמואל א פ"ב, אחרי תיאור חטאיהם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה קרה למשכן שילה ומדוע הדבר אינו כתוב בספר שמואל?

פרק ד | הקדמה 1. הקמת המשכן בשילה ומרכזיותו בספר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

איזה ארון יצא למלחמה נגד הפלשתים?

פרק ד | הקדמה 1. הפסוקים נאמר בפרקנו: א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא החזירו את ארון הברית למשכן בשובו משדה פלשתים?

פרק ו | הצגת הבעיה בספר שמואל מסופר שכאשר יצאו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

תשובת ישראל במצפה מול חטאיהם במלחמה הקודמת

פרק ז | הקדמה כאשר משוים את תשובת ישראל בפרקנו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד נמשח שאול?

פרק י | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: "ויקח שמואל את פך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד זוכים לנבואה?

פרק י | הקדמה מפורסמים דברי הרמב"ם בהלכות יסודי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם נהג שאול כראוי בשתיקתו למבזיו?

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו בפסוק כ"ז: "ובני בליעל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נאומו האחרון של שמואל ונאומי המנהיגים הקודמים

פרק יב | הפטרת קרח | הקדמה בפרקנו מופיע נאום ארוך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בן שנה שאול במלכו

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שנה שאול...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כמה שנים מלך שאול?

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שנה שאול...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"יונתן" ו"יהונתן"

פרק יד | הקדמה פרקנו עוסק בחלקו הגדול ב"מבצע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם שאול שיקר לשמואל?!

פרק טו | הקדמה שאלות רבות יש לשאול על פרקנו,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כריתת ראשו של גלית

פרק יז | הקדמה נאמר בפרקנו: מט. "וישלח דוד את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כי עשה יעשה ד' לאדני בית נאמן, כי מלחמות ד' אדני נלחם"

פרק כה | הקדמה נאמר בפרקנו: כג. "ותרא אביגיל את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה בין מעשה דוד במעגל למעשה דוד במערה?

פרק כו | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויבֹאו הזִפים אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שדוד הלך אל אכיש מלך גת?

פרק כז | הקדמה בפרקנו הקצר שלושה ענינים: הליכת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דוד איש המעלה

פרק ל | א. מבנה הפרק בפרקנו ששה ענינים: דוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

לאן "נעלם" ישוי בן שאול?

פרק לא | הקדמה: כמה בנים היו לשאול? 1. בני שאול...
הרב איתן שנדורפי
קשר חי