ישעיהו פרק כג

ישעיהו בבקיאות פרקים כג-כד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

נקמת ד' מצור ומצידון

פרק כג | על מה צור וצידון נענשים? מהו המסר ליושבי ירושלים מחורבן צור וצידון?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

30:20 דק'

התוכחה על ירושלים

פרקים כב-כג | מדוע משולבת תוכחה על ירושלים במהלך המשאות העוסקים באומות העולם?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

שכרם של ישראל לעתיד לבוא

פרקים כג-כו | העמים שלא שמרו אפילו על מוסר אנושי בסיסי ייענשו קשות, אבל ישראל יקבלו את שכרם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

מפלת צור בניין ליושבים לפני ה

פרק כג | מפלתה של צור מסמלת את נפילת המשכר חסר הערכים שבונה את כל הרווחים שלו על עבודות של אחרים בלי עמל...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו

כ-45 דק'

משא צר

פרק כג | מַשָּׂא צֹר ומפולת הבורסה מַשָּׂא צֹר הוא העשירי והאחרון בפרקי ה"משאות" של ישעיהו, שראשיתם בפרק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ספר ישעיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ישעיהו בבקיאות פרקים כג-כד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

נקמת ד' מצור ומצידון

פרק כג | על מה צור וצידון נענשים? מהו המסר ליושבי...
הרב אחיקם גץ 30:20 דק'
שיעור

התוכחה על ירושלים

פרקים כב-כג | מדוע משולבת תוכחה על ירושלים במהלך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שכרם של ישראל לעתיד לבוא

פרקים כג-כו | העמים שלא שמרו אפילו על מוסר אנושי...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מפלת צור בניין ליושבים לפני ה

פרק כג | מפלתה של צור מסמלת את נפילת המשכר חסר...
הרב יעקב ידיד כ-45 דק'
שיעור

ישעיהו פרק כג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

משא צר

פרק כג | מַשָּׂא צֹר ומפולת הבורסה מַשָּׂא צֹר...
הרב עדיאל לוי
שיעור

ישעיהו מוקלט - פרק כג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'