מלחמת מלכי הצפון | פרק יא

(מצגת) מצוות הקריאה לשלום

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך | האם ציוותה התורה לקרוא לשלום גם לעמי כנען? אם כן - מדוע...

התמודדות מול החומות

פרק יא | המרגלים ראו בארץ ישראל ערים בצורות, אבל במלחמות לא נפגשנו עם חומות. ביריחו באורח פלא הם נפלו, בעי...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע

כ60 דק'

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק י"א

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק י"א | (א) וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ יָבִין מֶלֶךְ חָצוֹר כאשר יבין מלך העיר חצור...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

מלחמת מלכי הצפון

פרק י"א | מדוע במלחמת מלכי הצפון הקב"ה לא חולל ניסים גלויים, כגון נפילת אבנים מן השמיים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע כלל ופרט

מלחמת מלכי הדרום, מלכי הצפון, רשימת המלכים שנוצחו

פרקים י-יב | שימת הרגלים על צווארי המלכים - יש חשיבות גדולה להרגיש ולדעת שהגויים ניתנו בידינו. היו מלכים רבים...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

מלחמת מלכי הצפון

פרק יא| יהושע ובני ישראל מתמודדים לראשונה עם צבא גדול כל-כך

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

יהושע משלים את כיבוש הארץ

פרק יא | מדוע חצור היתה העיר היחידה שיהושע לא הותיר בה נשמה ושרף אותה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

העמקה בתוכן הפרק

פרק יא | מדוע יהושע התיירא ממלחמה זו? למה המשך הכיבוש לקח ימים רבים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

כיצד יתכן שיהושע התעכב בכיבוש הארץ?

פרק י"א | הקדמה נאמר בפרקנו: טז. "ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, ההר ואת כל הנגב, ואת כל ארץ הגשן, ואת השפלה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע שרף יהושע את חצור?

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי כִשְמֹעַ יבין מלך חצור, וישלח אל יובב מלך מדון, ואל מלך שִמרון ואל מלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

נצחון האדם על הטבע והקרב כנגד שיטת המלוכה של עמי כנען

פרקים י-יא | יעקב כשהוא מברך את בני יוסף הוא מסכל את ידיו כי הוא רואה בעיני רוחו שמהקטן, מאפרים, יצא דבר גדול...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

במה מתעסקת המלכות? ההבדל בין מלכות כנען לישראל

פרקים יא-יב | במלחמה עם המלכים זה לא רק על הארץ, אלא זה מלחמה על המלכות. איזה מלכות הולכת למלוך על ארץ כנען,...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

מלחמת מלכי הצפון

פרק יא | צבא אדיר - כחול אשר על שפת הים | אל תירא | הציווי על עיקור פרסות הסוסים | תבוסת האויב | בשלושה...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

בארץ ישראל – הכל על פי ה'

פרק יא | המלחמה נמשכה 'ימים רבים' | נותרו מקומות יישוב שלא נכבשו  כאשר ציוה ה' את משה | הכל נעשה על פי ה' |...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

יהושע התעכב במלחמה ונתקצרו שנותיו

פרק יא | המלחמה בצפון - 'ימים רבים' | כיבוש עמי כנען - מעט מעט | מערכה שקולה ומדודה | בנין האמונה על ידי...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

(מצגת) מצוות הקריאה לשלום

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך...
הרב מנחם שחור
שיעור

התמודדות מול החומות

פרק יא | המרגלים ראו בארץ ישראל ערים בצורות, אבל...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק יא

מערכת בני ציון
שיעור

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק י"א

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק י"א | (א)...
ושננתם
שיעור

מלחמת מלכי הצפון

פרק י"א | מדוע במלחמת מלכי הצפון הקב"ה לא חולל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מלחמת מלכי הדרום, מלכי הצפון, רשימת המלכים שנוצחו

פרקים י-יב | שימת הרגלים על צווארי המלכים - יש...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מלחמת מלכי הצפון

פרק יא| יהושע ובני ישראל מתמודדים לראשונה עם צבא...
הרב אריק אוריאל
שיעור

יהושע משלים את כיבוש הארץ

פרק יא | מדוע חצור היתה העיר היחידה שיהושע לא...
הרב אריק אוריאל
שיעור

העמקה בתוכן הפרק

פרק יא | מדוע יהושע התיירא ממלחמה זו? למה המשך...
הרב אריק אוריאל
שיעור

כיצד יתכן שיהושע התעכב בכיבוש הארץ?

פרק י"א | הקדמה נאמר בפרקנו: טז. "ויקח יהושע את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע שרף יהושע את חצור?

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי כִשְמֹעַ...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נצחון האדם על הטבע והקרב כנגד שיטת המלוכה של עמי כנען

פרקים י-יא | יעקב כשהוא מברך את בני יוסף הוא מסכל...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

במה מתעסקת המלכות? ההבדל בין מלכות כנען לישראל

פרקים יא-יב | במלחמה עם המלכים זה לא רק על הארץ,...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

יהושע פרק יא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק יא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

מלחמת מלכי הצפון

פרק יא | צבא אדיר - כחול אשר על שפת הים | אל תירא...
הרב שמעון כהן
שיעור

בארץ ישראל – הכל על פי ה'

פרק יא | המלחמה נמשכה 'ימים רבים' | נותרו מקומות...
הרב שמעון כהן
שיעור

יהושע התעכב במלחמה ונתקצרו שנותיו

פרק יא | המלחמה בצפון - 'ימים רבים' | כיבוש עמי...
הרב שמעון כהן