הכישלון בעי | פרק ז

עכן מעל ועל כל העדה תקצוף?

קשה מאד לתפוס כיצד עם שלם מפסיד בקרב בעי מחמת אדם אחד שחטא ולקח משלל יריחו.

כ - 70 דק'

חטא עכן ותיקונו

פרק ז | מה הבעייתיות בגורל? האם הוא אמין? האם אפשר להרוג על פי הגורל?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע

כ60 דק'

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק ז'

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק ז' | (א) וַיִּמְעֲלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל בני ישראל חטאו,[1] מַעַל...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

כיבוש יריחו, החרם על יריחו

פרקים ו-ז | מהו בעצם התפקיד של בני ישראל בכיבוש יריחו? מה מטרת ההקפה של יריחו והתקיעה בשופרות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

הפרת חרם יהושע בימי אחאב והמפלה בעי

פרק ו-ז | הסברת השיטה הרוחנית של אחאב שבזמנו בנה חיאל את יריחו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

הטיפול בחרם שהתגלה בישראל

פרק ז | הערבות ההדדית שחלה בישראל עם מעבר הירדן, מופיעה ומתבררת יחד עם הטיפול בחטא עכן

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

סקילת עכן והניצחון על העי

פרקים ז-ח | למרות שיהושע כבר בגיל מופלג, הוא מתגלה כמצביא ומנהיג במלחמה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

עכן מועל בחרם יריחו

פרק ז | מעילת עכן בחרם וההפסד במלחמת העי גורמות להמסת לב העם כולו - ערבות הדדית

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

חטא עכן ותוצאותיו

פרק ז | מעילת עכן הופכת את הכניסה לארץ ישראל לעניין חומרי וגורמת לסילוק שכינה מישראל

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

לכידת עכן בגורל

פרק ז | התייצבות בני ישראל לגורל מגבירה את התלכדות העם כלפי ד' וממילא מתגלה מי שהשכינה לא שורה עליו

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

האם המרגלים צדקו בהערכתם?

פרק ז | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע קרע יהושע את שמלֹתיו?

פרק ז | הקדמה נאמר בפרקנו: ד. "ויעלו מן העם שמה כשלֹשת אלפים איש, וינֻסו לפני אנשי העי. ה. ויכו מהם אנשי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

האם כשלון ישראל במלחמה הראשונה בעי היה בגלל יהושע?!

פרק ז | א. הסבר רש"י בעקבות חז"ל נאמר בפרקנו: "ויאמר ד' אל יהושע: קם לך, למה זה אתה נפל על פניך?" (ז, י)....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע נענשו כל ישראל על חטאו של עכן?

פרק ז' | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

חטא עכן ותשובתו המיוחדת

פרק ז' | הקדמה יש לשאול שאלות רבות על הפרשה, וכבר עסקנו בחלקן במספר מאמרים. מאמר זה יעסוק רק במספר קטן של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע אמר ד' ליהושע שישראל חטאו בששה חטאים בחטא עכן?

פרק ז' | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

ההכנות למלחמת העי השניה מול מלחמת העי הראשונה

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויאמר ד' אל יהושע: אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל עם המלחמה, וקום עלה העי....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

ירושת הארץ כעם ולא כאנשים פרטיים

פרק ז | בגילוי השלל אצל עכן מוטיב "האוהל" חוזר הרבה פעמים. מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

יהושע פרק ז

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יהושע

כ-10 דק'

מעילת עכן -מעילת ישראל

פרק ז | מעילה היא ביטוי לשבירת האמון של ישראל, שבירת האמון של היחיד נחשבת חטא של כלל ישראל ולא רק של היחיד...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

ביאור במלחמת העי

פרק ז | מנוסה כזאת שקוראת לישראל מייד בכניסה לארץ גורמת ליהושע להרגיש שעכשיו לא שוה להקב"ה להשאיר אפילו אחד...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

האבל על ההפסד והמסר האלוקי

פרק ז | כשיהושע רואה את נפילת ישראל בעי הוא מחפש את הנקודה הפנימית של הנפילה כדי שהנפילה לא תפגע בהתקדמות של...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

תשובת ה ליהושע

פרק ז | הקב"ה מחזיר את הטיפול במעילה לישראל כדי שידעו להתלכד ולטפל בעצמם בבעיות שלהם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

מלחמת העי הראשונה - המעל בחרם

פרק ז' | מהצלחה לכישלון | הנביא מייחס את עכן עד יהודה | תחילת נפילה ניסה | מעשה עכן מלמדנו על מעלת דורו של...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

מי היה עכן?

פרק ז' | ייחוסו של עכן | פושט יד סדרתי | עכן עבר על כל התורה | כשעברו את הירדן נעשו ערבים זה לזה | אשתו ובניו...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

יהושע הביא את עכן לחיי עולם הבא

פרק ז' | "חטא ישראל" - מי חטא? | תפילה של קימה | סוגיית הגורלות | בני, שים נא כבוד לה' | בירור בצורה מכבדת |...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

החזקת הבהירות המחשבתית ע"פ מעשה עכן

יהושע פרק ז | "חטא ישראל" מלמד שמאחורי המעשה של עכן יש משהו הרבה יותר כללי ועמוק.

מתוך סדרת השיעורים:
מידות על פי התנ"ך

כ-45 דק'

התאוה היא מדרון חלקלק שגורר עברות אחת אחרי השניה

מלכים ב פרק ה, יהושע פרק ז | במעשה עכן היה משהו הרבה יותר עמוק מרק תאוות הממון אלא גם תאוות העריות.

מתוך סדרת השיעורים:
מידות על פי התנ"ך

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עכן מעל ועל כל העדה תקצוף?

קשה מאד לתפוס כיצד עם שלם מפסיד בקרב בעי מחמת אדם...
הרב יואל מנוביץ' כ - 70 דק'
שיעור

חטא עכן ותיקונו

פרק ז | מה הבעייתיות בגורל? האם הוא אמין? האם אפשר...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק ז

מערכת בני ציון
שיעור

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק ז'

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק ז' | (א)...
ושננתם
שיעור

כיבוש יריחו, החרם על יריחו

פרקים ו-ז | מהו בעצם התפקיד של בני ישראל בכיבוש...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

הפרת חרם יהושע בימי אחאב והמפלה בעי

פרק ו-ז | הסברת השיטה הרוחנית של אחאב שבזמנו בנה...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

הטיפול בחרם שהתגלה בישראל

פרק ז | הערבות ההדדית שחלה בישראל עם מעבר הירדן,...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

סקילת עכן והניצחון על העי

פרקים ז-ח | למרות שיהושע כבר בגיל מופלג, הוא מתגלה...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

עכן מועל בחרם יריחו

פרק ז | מעילת עכן בחרם וההפסד במלחמת העי גורמות...
הרב אריק אוריאל
שיעור

חטא עכן ותוצאותיו

פרק ז | מעילת עכן הופכת את הכניסה לארץ ישראל...
הרב אריק אוריאל
שיעור

לכידת עכן בגורל

פרק ז | התייצבות בני ישראל לגורל מגבירה את התלכדות...
הרב אריק אוריאל
שיעור

האם המרגלים צדקו בהערכתם?

פרק ז | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימעלו בני ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע קרע יהושע את שמלֹתיו?

פרק ז | הקדמה נאמר בפרקנו: ד. "ויעלו מן העם שמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם כשלון ישראל במלחמה הראשונה בעי היה בגלל יהושע?!

פרק ז | א. הסבר רש"י בעקבות חז"ל נאמר בפרקנו:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נענשו כל ישראל על חטאו של עכן?

פרק ז' | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימעלו בני ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חטא עכן ותשובתו המיוחדת

פרק ז' | הקדמה יש לשאול שאלות רבות על הפרשה, וכבר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע אמר ד' ליהושע שישראל חטאו בששה חטאים בחטא עכן?

פרק ז' | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימעלו בני ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ההכנות למלחמת העי השניה מול מלחמת העי הראשונה

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויאמר ד' אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ירושת הארץ כעם ולא כאנשים פרטיים

פרק ז | בגילוי השלל אצל עכן מוטיב "האוהל" חוזר...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

יהושע פרק ז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מעילת עכן -מעילת ישראל

פרק ז | מעילה היא ביטוי לשבירת האמון של ישראל,...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

ביאור במלחמת העי

פרק ז | מנוסה כזאת שקוראת לישראל מייד בכניסה לארץ...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

האבל על ההפסד והמסר האלוקי

פרק ז | כשיהושע רואה את נפילת ישראל בעי הוא מחפש...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

תשובת ה ליהושע

פרק ז | הקב"ה מחזיר את הטיפול במעילה לישראל כדי...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק ז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

מלחמת העי הראשונה - המעל בחרם

פרק ז' | מהצלחה לכישלון | הנביא מייחס את עכן עד...
הרב שמעון כהן
שיעור

מי היה עכן?

פרק ז' | ייחוסו של עכן | פושט יד סדרתי | עכן עבר...
הרב שמעון כהן
שיעור

יהושע הביא את עכן לחיי עולם הבא

פרק ז' | "חטא ישראל" - מי חטא? | תפילה של קימה |...
הרב שמעון כהן
שיעור

החזקת הבהירות המחשבתית ע"פ מעשה עכן

יהושע פרק ז | "חטא ישראל" מלמד שמאחורי המעשה של...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

התאוה היא מדרון חלקלק שגורר עברות אחת אחרי השניה

מלכים ב פרק ה, יהושע פרק ז | במעשה עכן היה משהו...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'