יום העצמאות

גאולת מצרים והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויען משה ויאמר: והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי, כי יאמרו: לא נראה אליך ד'....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

הכבדת העבודה על ישראל והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה לקראת סוף פרשת שמות, אחרי שפרעה הרשע הכביד את עולו על עם ישראל ולא נתן להם תבן, אמר משה אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

כי חלה גם ילדה ציון

פרשת תזריע מצורע | יולדת מביאה לטהרתה קרבנות עולה וחטאת, אך תמוה הדבר- איזה חטא חטאה היולדת שעליה להביא קרבן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

אין זה כי אם בית אלקים

יום ירושלים | למעלה משבעים שמות יש למקום המקדש וירושלים, המבטאים את רב גוניותו של המקום אשר רב בו הנסתר על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

כיצד נגאלים?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו נאמר: "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד ד' אלקיך ושמעת בקולו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

חזון הגדולה באחרית הימים

פרק ב | גאולת ישראל באחרית הימים תהיה גאולת העמים כולו. במצב המתוקן הזה תהיה השפעה הדדית בין ישראל לאומות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

18:35 דק'

ימות המשיח

פרק יא - יב | ישנו קשר ישיר בין מצבם של ישראל למצב העולם באופן כללי. לכן, ישעיהו מתאר את ימות המשיח באמצעות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

29:34 דק'

הודיה ל - ד' על גאולת ישראל לעתיד לבוא

פרק כה | מהו הפלא שיתרחש לעתיד לבוא? למה הנביא מתאר את הגאולה כ "עצות מרחוק" ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

29:30 דק'

גאולת ישראל ותקומתם

פרק לה | |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

27:10 דק'

גאולה טבעית או ניסית?

פרקים יא-יד | מיהו 'שורש ישי'? מהו היחס בין הגאולה הבסיסית והטבעית של קיבוץ גלויות, לבין השתנות כל הטבע לטובה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

ישעיהו כמחולל גאולת ישראל

פרקים מט-נ | עבודת ד' האישית של ישעיהו, היא הדוגמה לאיזו רמה רוחנית עם ישראל צריך להגיע, כדי להיגאל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

קיבוץ הגלויות

פרק לא | מיהו "עם שרידי חרב"? למה דווקא רחל אמנו בוכה על הגולים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

גאולת ישראל שלב אחר שלב

פרקים לו-לז | נבואה פלאית של יחזקאל, הפורסת את גאולת ישראל שלב אחר שלב - מפריחת הארץ, ועד בניין חרבותיה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

קידוש ד' שיהיה בקיבוץ הגלויות

פרק כ פס' לה - סוף | הנביא מבאר שלאחר התיקון של הגלות, כאשר יתקיים קיבוץ הגלויות, עם ישראל יהיה בלי בעיות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:22 דק'

גאולת ישראל למען שם ד'

פרק לו פס' כב - פרק לז פס' י | כאשר עם ישראל חוזר לארצו ולמעמדו ותפקידו האמתי - זהו קידוש ד'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

59:54 דק'

חזון העצמות היבשות

פרק לז פס' יא - סוף | מיהן העצמות היבשות? הנביא מתאר את סדר תהליך הגאולה על פי דבר ד'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

קיבוץ הגלויות

פרק לו | דווקא המציאות של בני ישראל בגלות מבררת את עומק הקשר בינם לבין הקב"ה. ולכן, קיבוץ הגלויות יהיה למען...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

35:01 דק'

חזון העצמות היבשות

פרק לז | מי הם האנשים ההרוגים שהיו בבקעה? האם תחיית העצמות באה ללמד על תחיית המתים או על קיבוץ הגלויות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

34:18 דק'

גאולתנו על פי הספרים עובדיה ויונה

שני נביאים בתרי עשר : עובדיה ויונה לא התנבאו על דורם אלא על דורנו, וסוד מלחמותיו וניצחונותיו.

כ - 70 דק'

הפיכת הצומות לחגים - מדוע?

זכריה הנביא ייעד והודיע שהצומות יהפכו לששון ולשמחה. כיצד האבל הופך לשמחה?

כ - 70 דק'

פרק י - קיבוץ הגלויות

ד' יחזיר את בני ישראל לארץ ישראל והם יישבו בה כאילו מעולם לא גלו

מתוך סדרת השיעורים:
זכריה הרב ברוך סליי

פרק י - קיבוץ הגלויות - המשך

תאור קיבוץ הגלויות על פי דברי חז"ל |

מתוך סדרת השיעורים:
זכריה הרב ברוך סליי

פרק י - קיבוץ גלויות - סיום

מה יהיה היחס בין קיבוץ הגלויות לבין יציאת מצרים? |

מתוך סדרת השיעורים:
זכריה הרב ברוך סליי

היחס לפשוטי העם בזמן הגאולה

פרק ח | כשתבוא הגאולה תתעורר אהבת ה' לעם ישראל, ואז גם האנשים שלא יהיו תלמידי חכמים יתחברו לאביהם שבשמיים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שיר השירים

16:00 דק'

שיבת ציון - אז והיום

עיון בתהליכי שיבת ציון של בית שני תוך הקבלות לימינו. לימוד מקורות עיקריים מעזרא, נחמיה, דברי הימים, חגי,...

כ - 70 דק'

מי אמר שלא תהיה גלות נוספת?

האם עלולה להיות גלות נוספת? בתנ"ך נמצאים יעודים רבים ומגוונים בהם מתנבאים הנביאים על הגאולה העתידה. צרות...

אין עוד גלות לאחר הגאולה העתידה

האם יתכן כי לאחר שהגאולה העתידה מגיעה, ישראל יחטאו שוב, ויובילו את עצמם לגלות נוספת? אם היו שתי גאולות...

פלאי נבואות הגאולה

פלאי נבואות קיבוץ הגלויות – הדמוגרפיה בארץ ישראל מאמר זה עוסק בנבואות קיבוץ הגלויות של הנביאים לפרטיהן....

מן החורבן לתשובת הגאולה בתנ"ך

קווים לתהליכי תשובת הגאולה וזיקתם לייסורי החורבן - בתורה ובנביאים.

מכות מצרים עוד לא תמו

הפטרת וארא | יחזקאל כח | גודל הגאולה האחרונה יציאת מצרים היא הגאולה הראשונה של עם ישראל. אחריה, הגאולה מגלות...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

הגאולה היא בלתי הפיכה!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | הגאולה היא בלתי הפיכה ספר עמוס חותם בפסוק בו מבטיח ה' לישראל כי לאחר גאולתם, לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

ודאות הגאולה של ישעיהו

הפטרת עקב | ישעיהו מט | בהפטרת פרשת עקב נוהגים ישראל לקרוא מספר ישעיהו (מט, יד – נא, ג). זוהי למעשה תחילתו של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

התנערות מעייפות הגלות

הפטרת עקב | ישעיהו מט | החל מפרק מט בישעיהו, נפרס נושא שלם בספר ישעיהו, המעמיד את אמונת ישראל ביכולת ה' לגאול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

"עוד היום בנב לעמוד" - הפטרת יום העצמאות

הקדמה הרבנות הראשית לישראל קבעה את הפטרת "עוד היום בנֹב לעמֹד" כהפטרת יום העצמאות. כך נאמר בהפטרה: ישעיהו...

הגאולה כבריאה חדשה

הפטרת שבת ראש חודש | כאשר חל ראש חודש בשבת, נוהגים להפטיר מן הפרק החותם את ספר ישעיהו (סו): "השמים כסאי". כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

גאולת מצרים והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויען משה ויאמר:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הכבדת העבודה על ישראל והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה לקראת סוף פרשת שמות, אחרי שפרעה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כי חלה גם ילדה ציון

פרשת תזריע מצורע | יולדת מביאה לטהרתה קרבנות עולה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אין זה כי אם בית אלקים

יום ירושלים | למעלה משבעים שמות יש למקום המקדש...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כיצד נגאלים?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו נאמר: "בצר לך ומצאוך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חזון הגדולה באחרית הימים

פרק ב | גאולת ישראל באחרית הימים תהיה גאולת העמים...
הרב אחיקם גץ 18:35 דק'
שיעור

ימות המשיח

פרק יא - יב | ישנו קשר ישיר בין מצבם של ישראל למצב...
הרב אחיקם גץ 29:34 דק'
שיעור

הודיה ל - ד' על גאולת ישראל לעתיד לבוא

פרק כה | מהו הפלא שיתרחש לעתיד לבוא? למה הנביא...
הרב אחיקם גץ 29:30 דק'
שיעור

גאולת ישראל ותקומתם

פרק לה | |
הרב אחיקם גץ 27:10 דק'
שיעור

גאולה טבעית או ניסית?

פרקים יא-יד | מיהו 'שורש ישי'? מהו היחס בין הגאולה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישעיהו כמחולל גאולת ישראל

פרקים מט-נ | עבודת ד' האישית של ישעיהו, היא הדוגמה...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

קיבוץ הגלויות

פרק לא | מיהו "עם שרידי חרב"? למה דווקא רחל אמנו...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

גאולת ישראל שלב אחר שלב

פרקים לו-לז | נבואה פלאית של יחזקאל, הפורסת את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קידוש ד' שיהיה בקיבוץ הגלויות

פרק כ פס' לה - סוף | הנביא מבאר שלאחר התיקון של...
הרב יצחק בן שחר 52:22 דק'
שיעור

גאולת ישראל למען שם ד'

פרק לו פס' כב - פרק לז פס' י | כאשר עם ישראל חוזר...
הרב יצחק בן שחר 59:54 דק'
שיעור

חזון העצמות היבשות

פרק לז פס' יא - סוף | מיהן העצמות היבשות? הנביא...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

קיבוץ הגלויות

פרק לו | דווקא המציאות של בני ישראל בגלות מבררת את...
הרב אחיקם גץ 35:01 דק'
שיעור

חזון העצמות היבשות

פרק לז | מי הם האנשים ההרוגים שהיו בבקעה? האם...
הרב אחיקם גץ 34:18 דק'
שיעור

גאולתנו על פי הספרים עובדיה ויונה

שני נביאים בתרי עשר : עובדיה ויונה לא התנבאו על...
הרב צפניה דרורי כ - 70 דק'
שיעור

גאולת ישראל גוררת את מלחמת גוג ומגוג

פרק ד-ה |
הרב אליעזר קשתיאל 37:25 דק'
שיעור

הפיכת הצומות לחגים - מדוע?

זכריה הנביא ייעד והודיע שהצומות יהפכו לששון...
הרב חיים דרוקמן כ - 70 דק'
שיעור

פרק י - קיבוץ הגלויות

ד' יחזיר את בני ישראל לארץ ישראל והם יישבו בה...
הרב ברוך סליי
שיעור

פרק י - קיבוץ הגלויות - המשך

תאור קיבוץ הגלויות על פי דברי חז"ל |
הרב ברוך סליי
שיעור

פרק י - קיבוץ גלויות - סיום

מה יהיה היחס בין קיבוץ הגלויות לבין יציאת מצרים? |...
הרב ברוך סליי
שיעור

"ביום ההוא'' - תיאור זמן הגאולה ביחס לאומות העולם ועם ישראל

פרק יד |
הרב אליעזר קשתיאל 29:35 דק'
שיעור

היחס לפשוטי העם בזמן הגאולה

פרק ח | כשתבוא הגאולה תתעורר אהבת ה' לעם ישראל,...
הרב אליעזר קשתיאל 16:00 דק'
שיעור

שיבת ציון - אז והיום

עיון בתהליכי שיבת ציון של בית שני תוך הקבלות...
הרב אלי אדלר כ - 70 דק'
שיעור

מי אמר שלא תהיה גלות נוספת?

האם עלולה להיות גלות נוספת? בתנ"ך נמצאים יעודים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אין עוד גלות לאחר הגאולה העתידה

האם יתכן כי לאחר שהגאולה העתידה מגיעה, ישראל יחטאו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

פלאי נבואות הגאולה

פלאי נבואות קיבוץ הגלויות – הדמוגרפיה בארץ...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נבואות חורבן ונבואות נחמה

הרב שמואל אליהו כ - 70 דק'
שיעור

מן החורבן לתשובת הגאולה בתנ"ך

קווים לתהליכי תשובת הגאולה וזיקתם לייסורי החורבן -...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מכות מצרים עוד לא תמו

הפטרת וארא | יחזקאל כח | גודל הגאולה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הגאולה היא בלתי הפיכה!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | הגאולה היא בלתי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ודאות הגאולה של ישעיהו

הפטרת עקב | ישעיהו מט | בהפטרת פרשת עקב נוהגים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התנערות מעייפות הגלות

הפטרת עקב | ישעיהו מט | החל מפרק מט בישעיהו, נפרס...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"עוד היום בנב לעמוד" - הפטרת יום העצמאות

הקדמה הרבנות הראשית לישראל קבעה את הפטרת "עוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הגאולה כבריאה חדשה

הפטרת שבת ראש חודש | כאשר חל ראש חודש בשבת, נוהגים...
הרב יואב אוריאל