דברי הימים

"לא ניתן ספר דברי הימים אלא להידרש"

במאמר זה מתבארת אפשרות ללימוד דברי הימים, ועל פיה ישנם מקומות בדברי הימים שנכתבו לשם הדרש וקשה מאד למצוא להם...

מי תקן את משמרות הכהונה?

תקנת המשמרות מצאנו שהכהנים התחלקו לעשרים וארבע משמרות בעת עבודתם במקדש. כל משמרת הייתה עובדת במשך שבוע,...

פסח חזקיהו

א חזקיה מלך יהודה עלה למלכות אחר אביו אחז אשר מלך שש עשרה שנה בירושלים. ימי מלכות אחז מצטיינים בעזיבת דרך...

דברי הימים כהשלמה הכרחית לספר מלכים

שלוש קושיות מסוגים שונים במלכים, שמיושבות ע"פ דברי הימים

כ - 70 דק'

מי אשם במות זכריה

דם הנביא זכריה מבצבץ ודורש דין, אבל חז"ל מטילים את האחריות למותו לא רק על העם.

כ - 70 דק'

שבט שמעון - המסע והתיקון

שבט שמעון לא זוכה לברכה מאת יעקב אביו,כי אם לקללה. גם בברכות משה - שבט שמעון הוא היחיד שלא הוזכר כלל, לא...

כ-70 דק'

מלוכה וכהונה בספר דברי הימים

מדוע נכתב ספר דברי הימים? אלו שינויים הוא בא לחדש?

כ-46 דק'

שיטת הסדר עולם בישוב סתירות כרונולוגיות

בריתת 'סדר עולם' עוסקת במנייני השנים החל מבריאת העולם, לאורך כל ימי התנ"ך. המניין המקובל בידינו מבוסס עליה....

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים לספר דברי הימים, ומציע את דרכי היישוב של ההבדלים הללו.

בין כלב לעתניאל

שמו של כלב מוכר וידוע אבל אישיותו ופועלו לוטים בערפל וכמו גם קשריו המשפחתיים

כ-70 דק'

תשובת מנשה

בספר מלכים מתוארים מעשיו של מנשה מלך יהודה כרעים וגרועים מכל מלך אחר. "הרע מכל אשר עשו האמורי לפניו". הוא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר נחום

צרת הארבה ותשובת מנשה על פי יואל ונחום

רש"י מביא את דעת "סדר עולם" שיואל ניבא בימי מנשה, וכדעה זו נקט הרמב"ם בהקדמתו לספרו. אמנם נבואתו של יואל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר נחום

הקדמה - תשובת יאשיהו על פי צפניה

נבואת צפניה נאמרת בימי יאשיהו מלך יהודה. יאשיהו הוא הגדול בבעלי תשובה משום שהוא מוביל מהלך של תשובה שלימה של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר צפניה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

יחוסו של דוד בספר דברי הימים

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
סדרה

מאמרים - דברי הימים א

הרב איתן שנדורפי 15 שיעורים
סדרה

מאמרים - דברי הימים ב

הרב איתן שנדורפי 33 שיעורים
שיעור

"לא ניתן ספר דברי הימים אלא להידרש"

במאמר זה מתבארת אפשרות ללימוד דברי הימים, ועל פיה...
שיעור

מי תקן את משמרות הכהונה?

תקנת המשמרות מצאנו שהכהנים התחלקו לעשרים וארבע...
ושננתם
שיעור

פסח חזקיהו

א חזקיה מלך יהודה עלה למלכות אחר אביו אחז אשר...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

שבט דן בספר דברי הימים

הרבנית תהילה הרץ (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

דברי הימים כהשלמה הכרחית לספר מלכים

שלוש קושיות מסוגים שונים במלכים, שמיושבות ע"פ דברי...
הרב נועם אליצור כ - 70 דק'
שיעור

מי אשם במות זכריה

דם הנביא זכריה מבצבץ ודורש דין, אבל חז"ל מטילים את...
הרב יעקב ידיד כ - 70 דק'
שיעור

שבט שמעון - המסע והתיקון

שבט שמעון לא זוכה לברכה מאת יעקב אביו,כי אם לקללה....
הרבנית תהילה הרץ (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

"ויהי יעבץ נכבד מאחיו"

הרב יואל מנוביץ' כ-43 דק'
שיעור

מלוכה וכהונה בספר דברי הימים

מדוע נכתב ספר דברי הימים? אלו שינויים הוא בא...
הרבנית תהילה הרץ (לנשים) כ-46 דק'
שיעור

שיטת הסדר עולם בישוב סתירות כרונולוגיות

בריתת 'סדר עולם' עוסקת במנייני השנים החל מבריאת...
הרב מנחם שחור
שיעור

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים...
הרב מנחם שחור
שיעור

בין כלב לעתניאל

שמו של כלב מוכר וידוע אבל אישיותו ופועלו לוטים...
הרב יואל מנוביץ' כ-70 דק'
שיעור

כיצד יכל חזקיהו להיות המשיח?

הרב דוד טורנר כ - 70 דק'
שיעור

תשובת מנשה

בספר מלכים מתוארים מעשיו של מנשה מלך יהודה כרעים...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

צרת הארבה ותשובת מנשה על פי יואל ונחום

רש"י מביא את דעת "סדר עולם" שיואל ניבא בימי מנשה,...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הקדמה - תשובת יאשיהו על פי צפניה

נבואת צפניה נאמרת בימי יאשיהו מלך יהודה. יאשיהו...
הרב יוסף הורוביץ
שו"ת

תפקידו של ספר דברי הימים

מה תפקידו של ספר דברי הימים? פעמים שבמלכים ב יש...
הרב מנחם שחור
שו"ת

מדוע נדד שבט שמעון מנחלתו בימי דוד המלך?

בספר דברי הימים א ד מנויים כל הערים ששבט שמעון...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

עליית בני אפרים

בספר דברי הימים א פרק ז נאמר שבני אפרים עלו לארץ...
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

בענין מועד גילוי מקום המקדש

שאלה לרב שנדורפי: בנוגע למאמר שהרב פרסם על מועד...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

בן כמה היה אחזיהו מלך יהודה במלכו?

בספר דברי הימים (ב כב, ב) כתוב שאחזיהו מלך כשהיה...
הרב איתן שנדורפי