איכה פרק ד

"איכה יועם זהב"

פרק ד | על פי חזל פרק זה הוא קינה של ירמיה על מותו יאשיהו המלך.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - מגילת איכה

53 דק'

מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

פרק ד | הכל משתנה בציון וירושלים, דברים מכובדים הופכים לנבזים ושפלים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על מגילת איכה

הקינה על יאשיהו המלך

פרק ד | הקינה על יאשיהו מגילת איכה נכתבה על שם העתיד. זוהי מגילה פלאית על החורבן אשר כבר נגזר בשמים, אך טרם...

מתוך סדרת השיעורים:
יאשיהו המלך הצדיק ומותו

סקירה: ימי יאשיהו

פרק ד | ימי יאשיהו יאשיהו עשה את הטוב בעיני ה', והיה כאור זורח בתוך תקופה ארוכה שהיתה ברובה תקופה של חטא....

מתוך סדרת השיעורים:
יאשיהו המלך הצדיק ומותו

מות יאשיהו המלך

פרק ד | מות יאשיהו כתוצאה מחטאי בני העם הדרך בה מת יאשיהו היא תוצאה ישירה של הפער שנוצר בין התשובה הציבורית...

מתוך סדרת השיעורים:
יאשיהו המלך הצדיק ומותו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"איכה יועם זהב"

פרק ד | על פי חזל פרק זה הוא קינה של ירמיה על מותו...
הרב אליעזר קשתיאל 53 דק'
שיעור

מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

פרק ד | הכל משתנה בציון וירושלים, דברים מכובדים...
הרב אחיקם גץ
שיעור

איכה מוקלט - פרק ד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

הקינה על יאשיהו המלך

פרק ד | הקינה על יאשיהו מגילת איכה נכתבה על שם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סקירה: ימי יאשיהו

פרק ד | ימי יאשיהו יאשיהו עשה את הטוב בעיני ה',...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מות יאשיהו המלך

פרק ד | מות יאשיהו כתוצאה מחטאי בני העם הדרך בה...
הרב יואב אוריאל