מאמרים על הפטרות שמות

נצחיות עם ישראל וגאולת עם ישראל

הפטרת פרשת בא | הקדמה ההפטרה מספר ירמיהו פמ"ו עוסקת במכות שיכה מלך בבל את מצרים, מעין הפרשה המדברת ממכות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - הפטרות ספר שמות

עד כמה צריך להיזהר מלדבר רע על עם ישראל

הפטרת פרשת יתרו | | הקדמה כתב ה"לבוש" (אורח חיים סימן תרפה): "לפרשת יתרו מפטירין בישעיה (ו, א) 'בשנת מות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - הפטרות ספר שמות

כיצד יתכן ששלמה המלך כרת ברית עם חירם מלך צור?

הפטרת תרומה | | הקדמה ההפטרה של פרשת תרומה פותחת במלכים א' סוף פרק ה', וממשיכה בפ"ו. כך נאמר בחלקה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - הפטרות ספר שמות

מידות המשכן והמקדש

הפטרת תרומה | | הקדמה ההפטרה של פרשת תרומה פותחת במלכים א' סוף פרק ה' (כו-לב), וממשיכה בפ"ו (א-יג). מדוע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - הפטרות ספר שמות

מה היה גובהו של בית המקדש הראשון?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: "והבית אשר בנה המלך שלמה לד' ששים אמה ארכו, ועשרים רחבו, ושלשים אמה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

הברית על שילוח עבדים

פרק לד | א. מתי נצטוו על שילוח עבדים? בפרקנו מסופר שבזמן המצור על ירושלים שכנע צדקיהו מלך יהודה את העם לשחרר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

מדוע שילחו אנשי ירושלים את עבדיהם ומדוע החזירום?

פרק לד | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ד' אחרי כְּרֹת המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נצחיות עם ישראל וגאולת עם ישראל

הפטרת פרשת בא | הקדמה ההפטרה מספר ירמיהו פמ"ו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

עד כמה צריך להיזהר מלדבר רע על עם ישראל

הפטרת פרשת יתרו | | הקדמה כתב ה"לבוש" (אורח חיים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן ששלמה המלך כרת ברית עם חירם מלך צור?

הפטרת תרומה | | הקדמה ההפטרה של פרשת תרומה פותחת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מידות המשכן והמקדש

הפטרת תרומה | | הקדמה ההפטרה של פרשת תרומה פותחת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה היה גובהו של בית המקדש הראשון?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: "והבית אשר בנה המלך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הברית על שילוח עבדים

פרק לד | א. מתי נצטוו על שילוח עבדים? בפרקנו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע שילחו אנשי ירושלים את עבדיהם ומדוע החזירום?

פרק לד | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "הדבר אשר היה אל...
הרב איתן שנדורפי