הפטרת תרומה

מה היה גובהו של בית המקדש הראשון?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: "והבית אשר בנה המלך שלמה לד' ששים אמה ארכו, ועשרים רחבו, ושלשים אמה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

משכן ומקדש

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | שכינה זמנית ושכינה של קבע ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. נצטוו ישראל לבנות בית מקדש...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

בניין בית המקדש בעזרת הגויים

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | צירוף חירם לבניה בפרשתנו מודיע הקב"ה לעם ישראל כי הוא חפץ במקום בו הוא ישכון בתוך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

הברית בין שלמה וחירם

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | בספר מלכים ב (ה, כו) נוצרת ברית אסטרטגית בין שלמה לחירם מלך צור: "וַה' נָתַן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

כיצד יתכן ששלמה המלך כרת ברית עם חירם מלך צור?

הפטרת תרומה | | הקדמה ההפטרה של פרשת תרומה פותחת במלכים א' סוף פרק ה', וממשיכה בפ"ו. כך נאמר בחלקה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - הפטרות ספר שמות

מידות המשכן והמקדש

הפטרת תרומה | | הקדמה ההפטרה של פרשת תרומה פותחת במלכים א' סוף פרק ה' (כו-לב), וממשיכה בפ"ו (א-יג). מדוע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - הפטרות ספר שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מה היה גובהו של בית המקדש הראשון?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: "והבית אשר בנה המלך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משכן ומקדש

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | שכינה זמנית ושכינה של...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

בניין בית המקדש בעזרת הגויים

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | צירוף חירם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הברית בין שלמה וחירם

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | בספר מלכים ב (ה, כו)...
הרב יואב אוריאל
שיעור

כיצד יתכן ששלמה המלך כרת ברית עם חירם מלך צור?

הפטרת תרומה | | הקדמה ההפטרה של פרשת תרומה פותחת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מידות המשכן והמקדש

הפטרת תרומה | | הקדמה ההפטרה של פרשת תרומה פותחת...
הרב איתן שנדורפי