הפטרת מצורע

שילוח המצורעים מן העיר שומרון

קדושת פשוטו של מקרא - הפטרת מצורע |

צרעת נעמן וריפויה

פרק ה | הקדמה פרשה זו של צרעת נעמן וריפויה היא הפטרת פרשת "תזריע", ויש לעיין בה במספר נקודות. ראשית יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

מדוע נענש השליש בעונש כה חמור?

פרק ז' | | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויאמר אלישע: שמעו דבר ד': כה אמר ד': כעת מחר סאה סֹלֶת בשקל, וסאתים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

מדוע יהוא, משמיד הבעל, נכשל בע"ז?!

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו: יח. "וַיִקְבֹּץ יהוא את כל העם, ויאמר אלהם: אחאב עבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

החלק של המצורעים

הפטרת מצורע | מלכים ב, ז | אין דחיה מוחלטת מצורע נשלח מחוץ למחנה כדי להרחיקו מחיי החברה. הרחקה זו הינה טובת...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

דרכי ריפוי הצרעת

הפטרת תזריע | מלכים ב, ה | רפואת הצרעת – דבר הנביא אלישע הנביא הורה לנעמן, שר צבא ארם, מרשם תמוה לרפואתו –...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

ושמה לא תאכל

להפטרת מצורע | ההכנה כבסיס לנס ניסי אלישע – מהפרט אל הכלל מפעלו של אליהו הנביא מגיע לשיאו בתיקון הכלל....

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שילוח המצורעים מן העיר שומרון

קדושת פשוטו של מקרא - הפטרת מצורע |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

צרעת נעמן וריפויה

פרק ה | הקדמה פרשה זו של צרעת נעמן וריפויה היא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נענש השליש בעונש כה חמור?

פרק ז' | | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויאמר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע יהוא, משמיד הבעל, נכשל בע"ז?!

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו: יח. "וַיִקְבֹּץ יהוא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

החלק של המצורעים

הפטרת מצורע | מלכים ב, ז | אין דחיה מוחלטת מצורע...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

דרכי ריפוי הצרעת

הפטרת תזריע | מלכים ב, ה | רפואת הצרעת – דבר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ושמה לא תאכל

להפטרת מצורע | ההכנה כבסיס לנס ניסי אלישע – מהפרט...
הרב מנחם שחור