הפטרת בהר

קשר התורה והארץ

הפטרת בהר | ירמיהו לב | היובל – הגבול למלחמת החיים בפרשת בהר אנו לומדים שמצוות יובל משפיעה על כל הסדרים...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

גם כשגולים אין גלות!

הפטרת בהר | ירמיהו לב | הנבואה המפתיעה, רגע לפני החורבן לאורך ספר ירמיהו, התמודד הנביא פעמים רבות מול נביאי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

משפט הגאולה

להפטרת פרשת בהר | מצוות הגאולה כגרעין לגאולת האומה בהפטרה אנו לומדים על קיום מצוות גאולת השדה על ידי ירמיהו....

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

קשר התורה והארץ

הפטרת בהר | ירמיהו לב | היובל – הגבול למלחמת...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

גם כשגולים אין גלות!

הפטרת בהר | ירמיהו לב | הנבואה המפתיעה, רגע לפני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

משפט הגאולה

להפטרת פרשת בהר | מצוות הגאולה כגרעין לגאולת...
הרב מנחם שחור