הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

תהילתי יספרו

הפטרת ויקרא | יהודה בצילן של מלכויות  בפרק לט בישעיה מסתיים סיפור הנס של חזקיה. אשור כובשת את כל המזרח...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

השכל וידוע אותי

הפטרת צו | לתשובת עומק – דעת אלוקים ירמיה הנביא מתחיל להתנבא בימי יאשיהו המלך. מלך שהנביא מעיד עליו שהוא...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

בתרועה ובקול שופר

להפטרת פרשת שמיני | על קדושת הטבע ויראה הנפילה – פרץ עוזה מדוע העלה דוד את הארון בעגלה בפעם הראשונה שהעלה...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

כבני כושיים?

להפטרת פרשת קדושים | על מקומם של ישראל בתהליכים עולמיים המאבק על משמעות ההתפשטות האשורית תחילתה של נבואת...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

הכהנים הלווים בני צדוק

להפטרת פרשת אמור | בין פשוטו של מקרא למדרש חז"ל פשוטו של מקרא – משפחת צדוק בונה מדרגה חדשה של...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

משפט הגאולה

להפטרת פרשת בהר | מצוות הגאולה כגרעין לגאולת האומה בהפטרה אנו לומדים על קיום מצוות גאולת השדה על ידי ירמיהו....

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

לעשות מהתורות תפילות

להפטרת פרשת בחוקותי | תפיסת הגלות – יסודי הקיום הישראלי בפרשתינו מסבירה התורה את מטרתה של הגלות והעונשים...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

ושמה לא תאכל

להפטרת מצורע | ההכנה כבסיס לנס ניסי אלישע – מהפרט אל הכלל מפעלו של אליהו הנביא מגיע לשיאו בתיקון הכלל....

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

להחזיר גיחזי בתשובה

להפטרת פרשת תזריע | בין טומאה לחטא אי הכרה במעלה בשלושה מקרים בתנ"ך מופיעה הצרעת כתגובה אלוקית לאי הכרה...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תהילתי יספרו

הפטרת ויקרא | יהודה בצילן של מלכויות  בפרק לט...
הרב מנחם שחור
שיעור

השכל וידוע אותי

הפטרת צו | לתשובת עומק – דעת אלוקים ירמיה הנביא...
הרב מנחם שחור
שיעור

בתרועה ובקול שופר

להפטרת פרשת שמיני | על קדושת הטבע ויראה הנפילה –...
הרב מנחם שחור
שיעור

כבני כושיים?

להפטרת פרשת קדושים | על מקומם של ישראל בתהליכים...
הרב מנחם שחור
שיעור

הכהנים הלווים בני צדוק

להפטרת פרשת אמור | בין פשוטו של מקרא למדרש...
הרב מנחם שחור
שיעור

משפט הגאולה

להפטרת פרשת בהר | מצוות הגאולה כגרעין לגאולת...
הרב מנחם שחור
שיעור

לעשות מהתורות תפילות

להפטרת פרשת בחוקותי | תפיסת הגלות – יסודי הקיום...
הרב מנחם שחור
שיעור

ושמה לא תאכל

להפטרת מצורע | ההכנה כבסיס לנס ניסי אלישע – מהפרט...
הרב מנחם שחור
שיעור

להחזיר גיחזי בתשובה

להפטרת פרשת תזריע | בין טומאה לחטא אי הכרה...
הרב מנחם שחור