הפטרת שבת הגדול

עם ישראל ישאר לנצח ויגאל!

חלק א': מדוע קוראים הפטרה זו בשבת שלפני פסח? הקדמה כידוע, מנהג ישראל להפטיר בשבת שלפני פסח בספר מלאכי,...

ההתכוננות ליום ה'

הפטרת שבת הגדול | מלאכי ג | השבת הקרובה היא 'שבת הגדול', בה קוראים אנו בהפטרה את הסיום של נבואת מלאכי (פרק ג)...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

מנחת ירושלים מתקבלת

הפטרת שבת הגדול | מלאכי ג | מלאכי הוא אחרון הנביאים, והוא משיב את העם בחזונו, אל ימיהם הגדולים. השם 'מלאכי'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עם ישראל ישאר לנצח ויגאל!

חלק א': מדוע קוראים הפטרה זו בשבת שלפני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ההתכוננות ליום ה'

הפטרת שבת הגדול | מלאכי ג | השבת הקרובה היא 'שבת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מנחת ירושלים מתקבלת

הפטרת שבת הגדול | מלאכי ג | מלאכי הוא אחרון...
הרב יואב אוריאל
קשר חי