הפטרות

שילוח המצורעים מן העיר שומרון

קדושת פשוטו של מקרא - הפטרת מצורע |

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |

עם ישראל ישאר לנצח ויגאל!

חלק א': מדוע קוראים הפטרה זו בשבת שלפני פסח? הקדמה כידוע, מנהג ישראל להפטיר בשבת שלפני פסח בספר מלאכי,...

"עוד היום בנב לעמוד" - הפטרת יום העצמאות

הקדמה הרבנות הראשית לישראל קבעה את הפטרת "עוד היום בנֹב לעמֹד" כהפטרת יום העצמאות. כך נאמר בהפטרה: ישעיהו...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

הרב יוסף הורוביץ 12 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות בראשית

הרב יואב אוריאל 21 שיעורים
סדרה

מאמרים - הפטרות בראשית

הרב איתן שנדורפי 2 שיעורים
סדרה

דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

הרב יוסף הורוביץ 10 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות שמות

הרב יואב אוריאל 16 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות שמות

הרב איתן שנדורפי 4 שיעורים
סדרה

דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

הרב יוסף הורוביץ 7 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות ויקרא

הרב יואב אוריאל 12 שיעורים
סדרה

דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

הרב יוסף הורוביץ 8 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות במדבר

הרב יואב אוריאל 17 שיעורים
סדרה

מאמרים - הפטרות במדבר

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות דברים

הרב יואב אוריאל 10 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות המועדים

הרב יואב אוריאל 24 שיעורים
שיעור

שילוח המצורעים מן העיר שומרון

קדושת פשוטו של מקרא - הפטרת מצורע |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |
שיעור

עם ישראל ישאר לנצח ויגאל!

חלק א': מדוע קוראים הפטרה זו בשבת שלפני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"עוד היום בנב לעמוד" - הפטרת יום העצמאות

הקדמה הרבנות הראשית לישראל קבעה את הפטרת "עוד...
הרב איתן שנדורפי
קשר חי