היחס הראוי לאבות ולחטאיהם

אם ראשונים כמלאכים

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כיצד מצד אחד ניתן לומר על גדולי התנ"ך שחטאו בחטאים שונים, ומצד שני, מדובר בחטאים...

כל הגדול מחברו

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כי ככל שהאדם גדול, כן כל הכוחות, גם הדקים ביותר, מתעצמים בו. הוא מרגיש וחש הרבה...

הגניבה על ידי אבותינו הקדושים

כיצד ייתכן שאבותינו הקדושים נקטו בדרך שכללה גניבה כחלק מהשגת מטרתם?!..

כ - 70 דק'

הגישה לחטאים של גדולי האומה

האם אין אנו מתייחסים במגמתיות לחטאים של גדולי האומה? האם אין אנו משוחדים מראש לדון בזכותם בכל מחיר?

13 דק'

חטאיהם של גדולי עולם

במאמר זה מלמד הרב דסלר זצ"ל מהו קנה המידה שביחס אליו נמדדים חטאי גדולי התנ"ך.

תנ"ך בגובה ה'אני העליון'

כיצד ניתן ליישב את העליונות הברורה מאליה של גדולי התנ"ך עם האמירה החדה והברורה בפסוקים אשר מורה על חטאיהם?

'כל הגדול מחברו' - היצר הרע של הגדולים

האם נכון הוא שככל שאדם גדול יותר כן הוא עלול יותר לחטוא?

היחס לגדולי העולם בדורות הקדומים

מתוך ספר 'מחמדיה מימי קדם' המביא את דברי הרב שמשון דוד פינקוס

הגישה לחטאים של גדולי האומה

האם אין אנו מתייחסים במגמתיות לחטאים של גדולי האומה? האם אין אנו משוחדים מראש לדון בזכותם בכל מחיר?

13 דק'

דרגת האבות בגבהם האמיתי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויצא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

דוד ובת שבע

מדוע נאמרה תוכחת כבשת הרש ולא נאסרה בת שבע על דוד?

62 דק'

דוד המלך ובת שבע

הדרך הנכונה להתייחס לדוד מלכנו, וכיצד ניכרת גדולתו וצדקתו בפרשה זו.

מעשה דוד ובת שבע על פי הפשט

האם דוד חטא באשת איש ובגרימת הריגה?   כשהגמרא דנה בנושא הזה היא אומרת בצורה ברורה שדוד לא חטא, לא באשת איש...

ביאור הכלל: 'כל הגדול מחברו - יצרו גדול הימנו'

שלום וברכה ב"ה למדתי בבית מדרש שלומד תנך בגובה הנשמה, שלא מייחס לגדולי ישראל נטיות כשלנו, אלא שראשונים כמלאכים. שמעתי הרבה שכשמדברים על סוגיית דוד ובת שבע, אומרים "היית מתאר לך את הרב שלך, או את אבא שלך חוטאים בחטא כזה, ק"ו על דוד", לכאורה זה באמת מובן, אבל אנו מוצאים בגמרא בקידושין שהקב"ה זימן לר' עקיבא יצר עריות, שר' עקיבא היה חוטא לולי הקב"ה הצילו, ויש שם עוד סיפורים מעין זה בגמרא, איך אפשר להבין שר' עקיבא כמעט וחטא, ולולי שהצילו הקב"ה היה חוטא. האם יכול להיות, שאנו לא יכולים לתאר לעצמינו את כוח היצר הרע שהיה פעם, כך שאין אפשרות להשוות את זה בכלל לנסיוננו, ואולי באמת דוד חטא בזה, והתורה רצתה להראות לנו את התשובה הגדולה שעשה דוד. ואולי אף אם זה מידי מרחיק לכת, כן אפשר לומר שהקב"ה גרם וסייע לו לחטוא, מעין מה שעשה לר' עקיבא, וזה משום שתשובה זה דבר לכתחילה, ויש שלוש חטאים שהיו מוכרחים לקרות כדברי הגמרא, על חטא אדם הראשון, חטא העגל וחטאו של דוד, ולכן הקב"ה גרם ליצר הרע שישלוט בדוד עד כדי כך שחטא. משום שתשובה זה דבר שלכתחילה. ומה כוונת הגמרא בע"ז שלא דוד היה ראוי לאותו חטא אלא למה חטא, כדי לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד? אשמח לתשובה מורחבת, ואם אפשר גם להתייחס למה כוונת המשפט "כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו

הרב יואב אוריאל
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

"כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה

הרב דני סטיסקין 2 שיעורים
שיעור

אם ראשונים כמלאכים

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כיצד מצד אחד ניתן לומר...
שיעור

כל הגדול מחברו

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כי ככל שהאדם גדול, כן...
שיעור

הגניבה על ידי אבותינו הקדושים

כיצד ייתכן שאבותינו הקדושים נקטו בדרך שכללה גניבה...
הרב יהושע שפירא כ - 70 דק'
שיעור

הראשונים כמלאכים

הרב יהושע צוקרמן כ - 70 דק'
שיעור

הגישה לחטאים של גדולי האומה

האם אין אנו מתייחסים במגמתיות לחטאים של גדולי...
הרב יוסף קלנר 13 דק'
שיעור

חטאיהם של גדולי עולם

במאמר זה מלמד הרב דסלר זצ"ל מהו קנה המידה שביחס...
הרב אליהו דסלר זצ"ל
שיעור

תנ"ך בגובה ה'אני העליון'

כיצד ניתן ליישב את העליונות הברורה מאליה של גדולי...
שיעור

היחס הנכון לגדולת אישי התנ"ך

הרה"ג הרב דוד לאו כ - 70 דק'
שיעור

'כל הגדול מחברו' - היצר הרע של הגדולים

האם נכון הוא שככל שאדם גדול יותר כן הוא עלול יותר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

היחס לגדולי העולם בדורות הקדומים

מתוך ספר 'מחמדיה מימי קדם' המביא את דברי הרב שמשון...
שיעור

הגישה לחטאים של גדולי האומה

האם אין אנו מתייחסים במגמתיות לחטאים של גדולי...
הרב יוסף קלנר 13 דק'
שיעור

'יעקב שלם' - מדוע יעקב אבינו נשא שתי אחיות?

מאת הרב טוביה אריאל |
שיעור

ראובן - פוחז או בכור?

הרב יהושע שפירא כ - 70 דק'
שיעור

דרגת האבות בגבהם האמיתי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויצא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

דוד ובת שבע

מדוע נאמרה תוכחת כבשת הרש ולא נאסרה בת שבע על...
הרב צפניה דרורי 62 דק'
שיעור

דוד המלך ובת שבע

הדרך הנכונה להתייחס לדוד מלכנו, וכיצד ניכרת גדולתו...
הרב יוסף קלנר
שיעור

מעשה דוד ובת שבע על פי הפשט

האם דוד חטא באשת איש ובגרימת הריגה?   כשהגמרא...
הרב עמנואל בן ארצי
שו"ת

ביאור הכלל: 'כל הגדול מחברו - יצרו גדול הימנו'

שלום וברכה ב"ה למדתי בבית מדרש שלומד תנך בגובה...
הרב יואב אוריאל