הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

 

 

איך לומדים תנ"ך

היחס הנכון ללימוד התנ"ך

מהי סיבת העומק לכך שלא רבים מעם ישראל משקיעים זמן רב בלימוד תנ"ך? הרב חננאל אתרוג מבאר מהי הגישה שאיתה באים ללמוד תנ"ך. הוא מראה עד כמה ענקיות ובלתי נתפסות היו דמויות התנ"ך.

43 דק'
מאמר מומלץ

לבחור את הבכור

פרשת בא | | המכה העשירית, החותמת את עשרת המכות היא מכת בכורות. מדוע דווקא היא האחרונה? ההסבר הפשוט הוא בגלל חומרתה- מכת ב…

לחץ כאן למעבר למאמר
פרשת השבוע

מתן תורה לאומות

פרשת משפטים | | עם ישראל התפתח להיות אומה בארבעה שלבים: 1- 12- 70- 60 ריבוא. בשלב הראשון היו האבות שכל אחד מהם היה יחיד בדורו…

"אלוהים אתם"

פרשת משפטים | | פרשת משפטים מעמידה את חוקי היסוד של המשפט בישראל: ארבע אבות נזיקין, דיני העבדות, רציחה, חבלה, שאלה וכדומה. או…

מדוע המצוה הראשונה שנאמרה בפרשת משפטים היא שילוח עבדים?

פרשת משפטים | | מדוע המצוה הראשונה שנאמרה בפרשת משפטים היא שילוח עבדים? הקדמה בפרשת משפטים מצוות רבות מאד, חמישים ושלש במספ…

חוקים קדושים

פרשת משפטים | פירוט המצוות המופיע בפרשתנו, מעיד על ההבדל המהותי שבין ישראל לעמים

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

מדוע שילחו אנשי ירושלים את עבדיהם ומדוע החזירום?

פרק לד | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ד' אחרי כְּרֹת המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלם, לק…

הברית על שילוח עבדים

פרק לד | א. מתי נצטוו על שילוח עבדים? בפרקנו מסופר שבזמן המצור על ירושלים שכנע צדקיהו מלך יהודה את העם לשחרר את עבדיה…

"עבדי הם"

הפטרת משפטים | ירמיהו לד | שחרור העבדים בימי צדקיהו בהפטרת שבת משפטים קוראים אנו מספר ירמיהו על שחרור העבדים ההמוני שיזם צדקיהו, שנים מ…

העבדות לצורך החירות

הפטרת משפטים | ירמיהו לד | אין עבדות ללא אפשרות שחרור ההלכה היא שעבד עברי נוהג רק כאשר היובל נוהג. כלומר, כאשר ישראל אינם יושבים מסודרי…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

בעירה

פרשת משפטים | | חמש מילים שונות הגזורות מאותו שורש מצויות בפרשת משפטים בשני פסוקים סמוכים זה לזה: פסוקים ד וה...

מתן תורה לאומות

פרשת משפטים | | עם ישראל התפתח להיות אומה בארבעה שלבים: 1- 12- 70- 60 ריבוא. בשלב הראשון היו האבות שכל אחד...

גבולות הקנאה

פרשת משפטים | | בפסוקי המצוות, פשט הפסוק הוא הדרשה שלו. תורה שבעל פה אומרת לנו איך צריך לקיים את המצווה...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת אסתר

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 25 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – מגילת רות

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

ספר החינוך: סדר הדברים בתורה - לא רק על פי הפשט

בהקדמה לספר דברים מבאר בעל ספר החינוך מדוע התורה משנה את הסדר, אף שהשינוי מקשה על הבנת הפשט:

"...אמרם זכרונם לברכה בכמה מקומות: 'אין מוקדם ומאוחר בתורה'. ושורש ענין זה לפי הדומה, כי התורה תכלול כל החכמות מלבד פשט עניניה המתוקים ויסודות מצוותיה החזקים, ואפשר כי מפני כן צריך להיות פרשיותיה ואותיותיה במקום שהם, והכל מכוון מאת אדון החכמה ברוך הוא, וזה טעם מספיק".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

שלושת סודות ה'

ספר סודי רזיי (לבעל הרוקח, חלק א פתיחה):

"'סוד ה' ליראיו' (תהילים כח, יד), וכתיב: 'ואת ישרים סודו' (משלי ג, לב), וכתיב: 'כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים' (עמוס ג, ז) – השלשה סודות כנגד תורה נביאים וכתובים שבהם כל הסודות".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי