שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שו"ת

מתי נזכרות הנהגות ומידות טובות של הנביאים בכתוב

בשעה שחוזר משה ממעמד הסנה הוא מבקש רשות מיתרו ללכת...
הרב מנחם שחור
שו"ת

שאלות בפרשת שמות

צה הקושי בפסוקים: "ויקח את בת לוי", "מזה בידך",...
הרב איתן שנדורפי
קשר חי