פרשת פקודי | לח-מ

שמן משחת קודש, ברכת הקודש

פרשת ויקהל פקודי | שני דברים מאפיינים את הקמת המשכן: הכל נעשה ע"י משה, למרות שכל התהליך נעשה ע"י עמ"י את...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

הפרוכת והנשים חכמות הלב

בשיעור זה נעסוק בתפקיד הייחודי של הפרוכת בבית המקדש, ובמשמעות תפקיד אריגת הפרוכת של נשות עם ישראל | השיעור...

כ - 70 דק'

טבלת כלי המשכן ועבודתם

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

השינוי הפתאומי במעמד המשכן

פרשת פקודי | המהפך בעת השראת השכינה בפרשתנו זוכים ישראל, לאחר תהליך ארוך של בניית המשכן, להשראת השכינה במעשה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - שמות

סיום מלאכת המשכן

פרשת פקודי | פרשה זו מלאה בעניינים טכניים על הקמת המשכן, אך יש מספר יסודות רוחניים ומידותיים שניתן ללמוד...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

כאשר ציווה ד'

פרשות ויקהל - פקודי | יבואר האם ציווי ד' הוא הטוב או שמא ד' מצווה לנו שנעשה את הטוב, וכן מדוע בניין בית המקדש...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

"משכן העדות"

פרשת פקודי | מה פירוש המושג "משכן העדֻת"? הקדמה בתחילת פרשת פקודי (לח, כא) נאמר: "אלה פקודי המשכן, משכן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"כאשר צוה ד' את משה"

פרשת פקודי | הקדמה הדבר הבולט ביותר בפרשתנו הוא הביטוי החוזר ונשנה: "כאשר צוה ד' את משה".          ארבע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מהי ה"עדות"?

פרשת פקודי | הקדמה נאמר בפרק מ': "ויקח ויתן את העדת אל הארן, וישם את הבדים על הארן, ויתן את הכפרת על הארן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

סיום לפרשיות המשכן ולספר שמות

א. דברי הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות כתב הרמב"ן על השראת השכינה במשכן כחלק מגאולת עם ישראל ממצרים: "והנה הגלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

המשכן ובית המקדש והיחס בין החיצוניות והפנימיות

פרשת פקודי | | א. מדוע האריכה התורה בתחילת פרשת פקודי? בתחילת פרשת פקודי (לח, כא-כב) נאמר: "אלה פקודי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

התבגרותו הרוחנית של עמ"י לאורך ספר שמות

פרשת פקודי | פרשת פקודי זה השיא של ספר שמות, אבל דווקא אז משה רבינו קצת נעלם מהשטח. מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

"אלה פקודי"

פרשת פקודי |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

לדורות ולנצח

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פקודי |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

יפה כלבנה ברה כחמה

פרשת ויקהל פקודי | ראש חודש ניסן צופן בקרבו סוד. “החודש הזה לכם ראש חודשים". במצרים הראה הקב"ה למשה לבנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

נכספה וגם כלתה נפשי

פרשת פקודי, פרשת שקלים | באמצעות התבוננות בארבע משמעויות למילה 'פקודי' נבאר במה התייחד הכסף מכל תרומת המשכן,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שמן משחת קודש, ברכת הקודש

פרשת ויקהל פקודי | שני דברים מאפיינים את הקמת...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

הפרוכת והנשים חכמות הלב

בשיעור זה נעסוק בתפקיד הייחודי של הפרוכת בבית...
הרבנית דנה סליי (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

טבלת כלי המשכן ועבודתם

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

השינוי הפתאומי במעמד המשכן

פרשת פקודי | המהפך בעת השראת השכינה בפרשתנו זוכים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סיום מלאכת המשכן

פרשת פקודי | פרשה זו מלאה בעניינים טכניים על הקמת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

כאשר ציווה ד'

פרשות ויקהל - פקודי | יבואר האם ציווי ד' הוא הטוב...
הרב שלמה אבינר
שיעור

"משכן העדות"

פרשת פקודי | מה פירוש המושג "משכן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כאשר צוה ד' את משה"

פרשת פקודי | הקדמה הדבר הבולט ביותר בפרשתנו הוא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהי ה"עדות"?

פרשת פקודי | הקדמה נאמר בפרק מ': "ויקח ויתן את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סיום לפרשיות המשכן ולספר שמות

א. דברי הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות כתב הרמב"ן על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המשכן ובית המקדש והיחס בין החיצוניות והפנימיות

פרשת פקודי | | א. מדוע האריכה התורה בתחילת פרשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

התבגרותו הרוחנית של עמ"י לאורך ספר שמות

פרשת פקודי | פרשת פקודי זה השיא של ספר שמות, אבל...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

"אלה פקודי"

פרשת פקודי |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

לדורות ולנצח

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פקודי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

יפה כלבנה ברה כחמה

פרשת ויקהל פקודי | ראש חודש ניסן צופן בקרבו סוד....
הרב יהושע שפירא
שיעור

נכספה וגם כלתה נפשי

פרשת פקודי, פרשת שקלים | באמצעות התבוננות בארבע...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שמות מוקלט - פרק לח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק לט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק מ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
קשר חי