מאמרים על הפרשה - חומש שמות

סודה של בת פרעה

פרשת שמות | האם יש קשר בין תיבת נח לתיבת משה? ומדוע דווקא בת פרעה היא זאת שהוציאה את משה מהיאור? מה אנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש שמות

הדרך אל הגאולה

פרשת וארא | התבוננות בשלבים השונים של גאולת מצרים מלמדת על מהלך קבוע החורז את ההיסטוריה מתחילתה ועד סופה

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש שמות

"ויצאו ברכוש גדול"

פרשת בא | מה פשר הויכוח בין משה ופרעה בעניין השארת הבהמות והטף במצרים? מדוע כל כל חשוב שיצאו ישראל ברכוש גדול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש שמות

בים - ביבשה

פרשת בשלח | מה היא המשמעות ההיסטורית של קריעת ים סוף?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

סודה של בת פרעה

פרשת שמות | האם יש קשר בין תיבת נח לתיבת משה?...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

הדרך אל הגאולה

פרשת וארא | התבוננות בשלבים השונים של גאולת מצרים...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

"ויצאו ברכוש גדול"

פרשת בא | מה פשר הויכוח בין משה ופרעה בעניין השארת...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

בים - ביבשה

פרשת בשלח | מה היא המשמעות ההיסטורית של קריעת ים...
הרב נועם ונגרובר
קשר חי