פרשת כי תבוא | כו-כט

אני כהן?!

פרשת כי תבא | אני כהן?! אחד הנושאים המופיעים בפרשתנו הוא המעשרות. והנה ניתן לחלק את המעשרות לשני סוגים....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים-פרשיות דברים

ברית הקב"ה עם ישראל בערבות מואב

פרשת כי תבוא | בפרשת כי תבוא מתוארת כריתת ברית חדשה עם ישראל. לאורך התורה כולה הקב"ה הולך ומקרב את עם ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

וידוי מעשרות - נוסח התפילה היחיד בתורה

פרשת כי תבוא | נוסח התפילה היחיד בתורה בכל חמשת חומשי התורה מצינו רק מקום אחד, בו התורה כותבת לנו נוסח של...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

הברכה האחרונה

פרשת כי תבוא | בסוף ימי משה כורת הקב"ה ברית עם ישראל, ובמסגרתה מוצבים מולם ברכות וקללות. מלכתחילה משה מודיע...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

פרשת הביכורים

פרשת כי תבא | מדוע מביא הביכורים אומר "באתי אל הארץ"? הרי מן הסתם הוא נולד בה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - דברים

מעשר של ארץ ישראל

פרשת כי תבא | הפרשה השניה בפרשה היא וידוי מעשרות. בשיעור זה נבאר את הוידוי שאומר מבער המעשרות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

55 דק'

בין הר גריזים להר עיבל

פרשת כי תבא | מה פשר הברכה והקללה דווקא על ההרים המסוימים הללו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

63 דק'

ד' אלקיך

פרשת כי תבא | הצגת הבעיה בתחילת פרק כ"ו נאמר: א. "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ד' אלקיך נֹתֵן לך נחלה, וירשתה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

הברכה והקללה בהר גריזים והר עיבל

פרשת כי תבא | מדוע הברכה ניתנה על הר גרזים והקללה על הר עיבל? בפרק כז מצוה התורה בהרחבה על מעמד הברכה והקללה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

שמחה של מצוה

פרשת כי תבא | א. החיוב לשמוח במצוה השרש ש.מ.ח. מופיע בתנ"ך כמאתים וחמישים פעם, ומהם כמה פסוקים מפורסמים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מדוע א''י מכונה ''ארץ זבת חלב ודבש''

פרשת כי תבוא | ארץ ישראל מכונה 14 פעמים בתורה "ארץ זבת חלב ודבש" כנראה זה אחת מתכונותיה של ארץ ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר דברים

כ-15 דק'

"היום הזה"

פרשת כי תבוא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

וידוי ביכורים

פרשת כי תבוא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

תרומות ומעשרות

פרשת כי תבוא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

לימוד הלכה דאוריתא מדיבור ישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תבוא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

לעשות רצונך אלקי חפצתי

פרשת כי תבוא | לוידוי חלק בתהליך התשובה, ויש להתבונן- כיצד עלינו להתוודות על חטאינו?  האם ראוי לשטוח ולפרט...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

מילה בסלע

מה היא משמעות כתיבת התורה על האבנים? האם הדבר קשור לברית בהר גריזים והר עיבל? ומדוע אומות העולם נתנו את הדין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

שמחה על הטוב שקיים

פרשת כי תבוא | פרשת הביכורים מלמדת את המבט האופטימי הראוי על המציאות

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות דברים

לראש ולא לזנב

פרשת כי תבוא | | בראש השנה אנחנו מברכים "שנהיה לראש ולא לזנב". מה המשל הזה בא לומר? ובמיוחד לאור המשנה באבות...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

מענה לשון

פרשת כי תבוא | | בלשון השגורה בפינו כיום, משמעות השורש ע'נ'ה' הוא החזרת תשובה על שאלה או על טענה. זו אותה...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

השכלה

פרשת כי תבוא | המילה 'שֵׂכֶל', נזכרת בתנ"ך פעמים רבות, במובנה המוכר לנו היום. שכל הוא יכולת החשיבה, חכמת...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

ראשיתו של עמלק

כי תבוא | | "היום הזה ה' אלהיך מצוך לעשות..." מבאר הרמב"ן: "הנה השלים משה לבאר את התורה ולחדש כל המצות אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מעלתה של הראשית

פרשת כי תבוא | פרשת כי תבוא פותחת במילים "וְהָיָה כִּי תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

התפילה המיוחדת בסוף נאום המצוות

מתקרבים לפרשה - פרשת כי תבוא |

מתוך סדרת השיעורים:
מתקרבים לפרשה - סרטונים על פרשיות השבוע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

אני כהן?!

פרשת כי תבא | אני כהן?! אחד הנושאים המופיעים...
הרב ערן טמיר
שיעור

ברית הקב"ה עם ישראל בערבות מואב

פרשת כי תבוא | בפרשת כי תבוא מתוארת כריתת ברית...
הרב יואב אוריאל
שיעור

וידוי מעשרות - נוסח התפילה היחיד בתורה

פרשת כי תבוא | נוסח התפילה היחיד בתורה בכל חמשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הברכה האחרונה

פרשת כי תבוא | בסוף ימי משה כורת הקב"ה ברית עם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

פרשת הביכורים

פרשת כי תבא | מדוע מביא הביכורים אומר "באתי אל...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מעשר של ארץ ישראל

פרשת כי תבא | הפרשה השניה בפרשה היא וידוי מעשרות....
הרב אוהד תירוש 55 דק'
שיעור

בין הר גריזים להר עיבל

פרשת כי תבא | מה פשר הברכה והקללה דווקא על ההרים...
הרב אוהד תירוש 63 דק'
שיעור

ד' אלקיך

פרשת כי תבא | הצגת הבעיה בתחילת פרק כ"ו נאמר: א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הברכה והקללה בהר גריזים והר עיבל

פרשת כי תבא | מדוע הברכה ניתנה על הר גרזים והקללה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שמחה של מצוה

פרשת כי תבא | א. החיוב לשמוח במצוה השרש ש.מ.ח....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע א''י מכונה ''ארץ זבת חלב ודבש''

פרשת כי תבוא | ארץ ישראל מכונה 14 פעמים בתורה "ארץ...
הרב איתן קופמן כ-15 דק'
שיעור

"היום הזה"

פרשת כי תבוא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

וידוי ביכורים

פרשת כי תבוא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

תרומות ומעשרות

פרשת כי תבוא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

לימוד הלכה דאוריתא מדיבור ישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תבוא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לעשות רצונך אלקי חפצתי

פרשת כי תבוא | לוידוי חלק בתהליך התשובה, ויש...
הרב יהושע שפירא
שיעור

דברים מוקלט - פרק כו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק כז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק כח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק כט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

מילה בסלע

מה היא משמעות כתיבת התורה על האבנים? האם הדבר קשור...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

שמחה על הטוב שקיים

פרשת כי תבוא | פרשת הביכורים מלמדת את המבט...
הרב שלמה אבינר
שיעור

פרשת כי תבא - קריאה בטעמים אשכנזי

יונדב זר
שיעור

פרשת כי תבא - קריאה עם ביאור פשוט

יונדב זר
שיעור

לראש ולא לזנב

פרשת כי תבוא | | בראש השנה אנחנו מברכים "שנהיה...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

מענה לשון

פרשת כי תבוא | | בלשון השגורה בפינו כיום, משמעות...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

השכלה

פרשת כי תבוא | המילה 'שֵׂכֶל', נזכרת בתנ"ך פעמים...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

ראשיתו של עמלק

כי תבוא | | "היום הזה ה' אלהיך מצוך לעשות..." מבאר...
הרב יוסף שילר
שיעור

מעלתה של הראשית

פרשת כי תבוא | פרשת כי תבוא פותחת במילים "וְהָיָה...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

התפילה המיוחדת בסוף נאום המצוות

מתקרבים לפרשה - פרשת כי תבוא |