דברים

(מצגת) מצוות הקריאה לשלום

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך | האם ציוותה התורה לקרוא לשלום גם לעמי כנען? אם כן - מדוע...

כהן משוח מלחמה

פתיחה כאשר סוקרים את הלכות כהן משוח מלחמה ומה מעמדו מתגלים לנו דברים מעניינים. יש דינים בהם הוא קרוב לכהן...

פרשת אשת יפת תואר

פרשת אשת יפת תואר צריכה לימוד רב - באלו תנאים מתירה התורה לקיחת אישה שכזו? מה בפרשה זו לכתחילה ומה בדיעבד...

כ - 70 דק'

היחס לגרים ולגרים תושבים

עיון בפרשת "לא תסגיר עבד אל אדוניו" |

כ-70 דק'

סיכום דברי המפרשים לאורך פסוקי פרשת ניצבים

פרשת ניצבים: מהות הברית: (פס' ט') רש"י: משה רבינו כינס את כל עם ישראל כדי שיכרתו ברית עם ה'. כבר בסוף...

מוסר המלחמה בספר דברים

סוגיית המלחמה היא סוגיה בולטת בספר דברים. עיון בפרשיות השונות העוסקות בענין.

כ - 70 דק'

כי תבואו אל הארץ

בשיעור זה נעסוק במעקב אחרי הופעת הביטוי 'כי תבוא/ וכי תבואו אל הארץ' בחומשים השונים, והבנת תפיסת האדמה...

כ-70 דק'

'משנה תורה' - שני או שונה?

איך ללמוד את ספר דברים המעמיק קומה נוספת על גבי החומשים הקודמים

כ-70 דק'

תהליכי האמירה והכתיבה של חומש דברים

במאמר זה מלבן הרב את יסודות חומש דברים: הכיצד נאמר מצד אחד שמשה אמר את חומש דברים 'מפי עצמו', ומצד שני יש לכל...

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

מאמרים-פרשיות דברים

הרב ערן טמיר 6 שיעורים
סדרה

דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

הרב יואב אוריאל 27 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - חומש דברים

הרב אלי אדלר 8 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - דברים

הרב יצחק בן שחר 10 שיעורים
סדרה

הקדמה לספר דברים

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

הרב אבינר על פרשיות דברים

הרב שלמה אבינר 3 שיעורים
סדרה

שיעורים - חומש דברים

הרב אוהד תירוש 15 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש דברים

הרב איתן שנדורפי 45 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים על ספר דברים

הרב איתן קופמן 6 שיעורים
סדרה

פרשת שבוע- דברים

הרב דוד ג'יאמי 23 שיעורים
סדרה

קדושת פשוטו של מקרא - דברים

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 18 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות דברים

הרב יהושע שפירא 18 שיעורים
סדרה

מאמרים על סוגיות פרשת שופטים

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 3 שיעורים
סדרה

דברים - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 34 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפרשה - חומש דברים

הרב נועם ונגרובר 8 שיעורים
סדרה

חומש דברים - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 1 שיעורים
סדרה

הרב אבינר שיחות על פרשיות דברים

הרב שלמה אבינר 4 שיעורים
סדרה

חומש דברים - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר 10 שיעורים
סדרה

חומש דברים - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר 11 שיעורים
סדרה

פשט בפרשה

הרב עמנואל בן ארצי 11 שיעורים
סדרה

לשון הקודש בפרשה

הרב יהונתן מיכאלי 22 שיעורים
סדרה

עולמות חדשים בפרשה

הרב יוסף שילר 16 שיעורים
סדרה

מידות בפרשה

הרב חגי ולוסקי 11 שיעורים
סדרה

מתקרבים לפרשה - סרטונים על פרשיות השבוע

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
שיעור

(מצגת) מצוות הקריאה לשלום

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך...
הרב מנחם שחור
שיעור

כהן משוח מלחמה

פתיחה כאשר סוקרים את הלכות כהן משוח מלחמה ומה...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

פרשת אשת יפת תואר

פרשת אשת יפת תואר צריכה לימוד רב - באלו תנאים...
הרב יהושע ון-דייק כ - 70 דק'
שיעור

היחס לגרים ולגרים תושבים

עיון בפרשת "לא תסגיר עבד אל אדוניו" |
כ-70 דק'
שיעור

סיכום דברי המפרשים לאורך פסוקי פרשת ניצבים

פרשת ניצבים: מהות הברית: (פס' ט') רש"י: משה...
ושננתם
שיעור

מוסר המלחמה בספר דברים

סוגיית המלחמה היא סוגיה בולטת בספר דברים. עיון...
הרב אריה אברמסון כ - 70 דק'
שיעור

ספר דברים עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

כי תבואו אל הארץ

בשיעור זה נעסוק במעקב אחרי הופעת הביטוי 'כי תבוא/...
הרב אוהד תירוש כ-70 דק'
שיעור

'משנה תורה' - שני או שונה?

איך ללמוד את ספר דברים המעמיק קומה נוספת על גבי...
הרב ערן טמיר כ-70 דק'
שיעור

תהליכי האמירה והכתיבה של חומש דברים

במאמר זה מלבן הרב את יסודות חומש דברים: הכיצד נאמר...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שו"ת

שתי שאלות בתחילת ספר דברים

התחלתי ללמוד כעת ספר דברים עם סטודנטים, והתעוררו...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

רשימת המקומות בתחילת פרשת דברים

רציתי לשאול - על פי הפשט (ולא המדרשים ורש"י) מה...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מלחמת שבעת העמים

שלום וברכה מאד מעסיק אותי הנושא של מלחמות ישראל...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

דיברה תורה כנגד יצר הרע

כיצד ניתן להבין את פרשת אשת יפת תואר ובפרט את...
הרב נועם וידר
שו"ת

אם משה היה נכנס לארץ - האם התורה היתה ממשיכה להיכתב גם בארץ ישראל?

אם משה היה נכנס לארץ - האם התורה היתה ממשיכה...
הרב איתן שנדורפי