קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

עיון ברש"י הראשון בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בראשית |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

עבר פשוט כעבר מוקדם בפירוש רש"י

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בראשית |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

מבט על המבול ועל הפיכת סדום

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

פשוטו של מקרא ופשוטה של מילה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

התואר 'אלוקי' ביחס לבשר ודם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

עבירה לשמה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וירא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

אמונה וביטחון במשנת הרמב"ן

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

סגנון ציווי לעומת סגנון סיפור

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

"אי מזה באת" - שאלה או תמיהה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

האבות ותחיית המתים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וירא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

הדיבור הישיר בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת חיי שרה |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

קבלת חז"ל ופשוטו של מקרא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תולדות |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

דרגת האבות בגבהם האמיתי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויצא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

סוגיית נבואה לטובה ונבואה לרעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

מסיני נאסר אלא שנכתב במקומו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

הדיבור הישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישב |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

לשון הכתוב מול הדיבור הישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מקץ |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויגש |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

גלגולו של 'שמע ישראל'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויחי |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עיון ברש"י הראשון בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בראשית |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

עבר פשוט כעבר מוקדם בפירוש רש"י

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בראשית |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מבט על המבול ועל הפיכת סדום

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

חוקי הטבע שהתשנו ועתידים לחזור למתכונתם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשוטו של מקרא ופשוטה של מילה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מה בין פירוש חז"ל, מדרש חז"ל וקבלת חז"ל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

התואר 'אלוקי' ביחס לבשר ודם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

עבירה לשמה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וירא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אמונה וביטחון במשנת הרמב"ן

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

סגנון דו-משמעי או רב-משמעי מכוון בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

סגנון ציווי לעומת סגנון סיפור

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

"אי מזה באת" - שאלה או תמיהה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

האבות ותחיית המתים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וירא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הדיבור הישיר בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת חיי שרה |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

קבלת חז"ל ופשוטו של מקרא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תולדות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מדיבור ישיר בתורה אין למדים הלכה דאוריתא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תולדות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

דרגת האבות בגבהם האמיתי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויצא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

סוגיית נבואה לטובה ונבואה לרעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מסיני נאסר אלא שנכתב במקומו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הדיבור הישיר משפיע על סדר הכתיבה בפסוק

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הדיבור הישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישב |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לשון הכתוב מול הדיבור הישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מקץ |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויגש |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

גלגולו של 'שמע ישראל'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויחי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
קשר חי