פרשת תולדות | כה-כח

"ולאום מלאום יאמץ"

בחינת יחסי יעקב ועשיו, על פי היעוד שנאמר לרבקה כבר מן הבטן | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

בשדה ועל הבאר

מפגשי יצחק ורבקה, יעקב ורחל |

כ-70 דק'

יצחק, אבימלך והבארות

פרשת תולדות | מה הביא את יצחק לחפור שוב ושוב את הבארות? בשיעור זה מתבאר היחס בין בטחון והשתדלות כפי שעולה...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות בראשית

"וַיֶעְתַּר יצחק לד' לנֹכח אשתו" - כוחה של תפילה

פרשת תולדות | הקדמה נאמר בפרשתנו: "וַיֶעְתַּר יצחק לד' לנֹכח אשתו, כי עקרה הוא, וַיֵעָתֶר לו ד', ותהר רבקה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

הקמת שבועת אברהם ליצחק

פרשת תולדות | מדוע אמר ד' ליצחק: "וַהֲקִמֹתי את הַשְבֻעָה אשר נשבעתי לאברהם אביך"? הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע אמר יעקב ליצחק: "ד' אלקיך", ולא: "ד' אלקינו"?

פרשת תולדות | הקדמה כאשר בא יעקב אל יצחק, שאל אותו יצחק: "מה זה מהרת למצוא בני"? ענה על כך יעקב: "כי הקרה ד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

להיכן הלך יעקב - לחרן או לפדן ארם?

פרשת תולדות | הצגת הבעיה בסוף פרשת תולדות מסופר שבעקבות לקיחת הברכות על ידי יעקב רצה עשו להרגו, ואז ציוותה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

הבכורה והברכות

פרשת תולדות | הנושאים הם: בכורה, יצחק והפלישתים וברכות. סיפור הבכורה הוא בזיקה לסיפור הברכות, אז למה התורה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

סוגיית הברכה בעולם

פרשת תולדות | מה זה ברכה? ומהי משמעות הברכה שמברכים? מאיפה היא מקבלת את הכח שלה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

יצחק כמברר סוגיית ארץ ישראל

פרשת תולדות | יצחק ופלישתים. הפרשיה שנמצאת בין שתי הפרשיות המרכזיות-הבכורה והברכות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

סיפור של ספר בראשית - קדושת הארץ דורשת קיום מצות

פרשת תולדות | בתחילת הפרשה היה רעב כבד בארץ ויצחק מתחיל לנדוד לארץ מצרים כמו אברהם אביו. הקב"ה עוצר אותו...

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת השבוע עפ"י הרמב"ן

שאלת דחיית הבכורות

פרשת תולדות | קדושת הבכורה בתורה התורה מלמדת אותנו במספר פרשיות כי יש קדושה מיוחדת לבכורות. הבכור הוא הקדוש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - בראשית

מכירת הבכורה- יעקב יכול להשתמש גם בכוחות עשו

פרשת תולדות | מה הקשר בין עם ישראל לבין המלחמות שהוא עוסק בהם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר בראשית

כ-12 דק'

הקשר בין אברהם ליצחק

פרשת תולדות | המשמעות להיות בעל ההבטחה זה אומר להיות העמוד שעליו עומד כל הבניין של כלל ישראל ומידת הברית שבין...

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות בראשית

כ80 דק'

בטח בה' ועשה טוב

פרשת תולדות | כל אדם מסתבך בשאלה הקשה בדבר היחס הנכון בין הביטחון להשתדלות: עד כמה עליו לעמול ולייגע עצמו הן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

עשק, שטנה, רחבות

פרשת תולדות | שלוש הבארות שחפר יצחק, יוסברו כאן כשלושה שלבים במהלך של תיקון וגאולה. ננסה להבין: מה פשר הסדר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

גור בארץ הזאת

פרשת תולדות | נעמיק במעלתו של יצחק אבינו, עולה תמימה, שעל אף האילוצים השונים אינו עוזב את הארץ. מתוך כך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

ואכלה בעבור תברכך נפשי

פרשת תולדות | מה יש בה באכילה, שיצחק מציבהּ כתנאי לברכתו? נתבונן בפעולה גשמית הכומסת בקרבה מעלה רוחנית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

מעלתו של יצחק אבינו

פרשת תולדות |כל פעם שהקב"ה מדבר עם יצחק הוא אומר לו "בעבור אברהם עבדי", הזכות של יצחק היא רק זכות אביו?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

יצחק אבינו עולה תמימה

פרשת תולדות | מה משמעות הביטוי "ארץ כנען"? |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

סוגיית הברכות

פרשת תולדות | פרשיית עשיו ויעקב זה לא היסטוריה, זה מה שקורה לנו היום.

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

תפילת יצחק על רבקה

פרשת תולדות | "כי היא עקרה הוא" מי היה עקר? הוא או היא- יצחק או רבקה?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

קבלת חז"ל ופשוטו של מקרא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תולדות |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

מלחמות יעקב ועשיו

פרשות תולדות - וישלח | מה הוא סוד המאבק הנצחי בין יעקב ועשיו?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש בראשית

"רְאֵה רֵיחַ בְּנִי כְּרֵיחַ שָׂדֶה אֲשֶׁר בֵּרֲכוֹ ה'"

פרשת תולדות | התבוננות בדמותו של יצחק מעלה את המרכזיות של השדה. מתוך כך מתבארת עומק דמותו של יצחק אבינו,...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר בראשית - אורות מודיעין

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"ולאום מלאום יאמץ"

בחינת יחסי יעקב ועשיו, על פי היעוד שנאמר לרבקה כבר...
הרבנית גילה שרים (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

בשדה ועל הבאר

מפגשי יצחק ורבקה, יעקב ורחל |
הרבנית חגית אלרן (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

יצחק, אבימלך והבארות

פרשת תולדות | מה הביא את יצחק לחפור שוב ושוב את...
הרב שלמה אבינר
שיעור

"וַיֶעְתַּר יצחק לד' לנֹכח אשתו" - כוחה של תפילה

פרשת תולדות | הקדמה נאמר בפרשתנו: "וַיֶעְתַּר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הקמת שבועת אברהם ליצחק

פרשת תולדות | מדוע אמר ד' ליצחק: "וַהֲקִמֹתי את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע אמר יעקב ליצחק: "ד' אלקיך", ולא: "ד' אלקינו"?

פרשת תולדות | הקדמה כאשר בא יעקב אל יצחק, שאל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

להיכן הלך יעקב - לחרן או לפדן ארם?

פרשת תולדות | הצגת הבעיה בסוף פרשת תולדות מסופר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הבכורה והברכות

פרשת תולדות | הנושאים הם: בכורה, יצחק והפלישתים...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

סוגיית הברכה בעולם

פרשת תולדות | מה זה ברכה? ומהי משמעות הברכה...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

יצחק כמברר סוגיית ארץ ישראל

פרשת תולדות | יצחק ופלישתים. הפרשיה שנמצאת בין שתי...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

סיפור של ספר בראשית - קדושת הארץ דורשת קיום מצות

פרשת תולדות | בתחילת הפרשה היה רעב כבד בארץ ויצחק...
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

שאלת דחיית הבכורות

פרשת תולדות | קדושת הבכורה בתורה התורה מלמדת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מכירת הבכורה- יעקב יכול להשתמש גם בכוחות עשו

פרשת תולדות | מה הקשר בין עם ישראל לבין המלחמות...
הרב איתן קופמן כ-12 דק'
שיעור

הקשר בין אברהם ליצחק

פרשת תולדות | המשמעות להיות בעל ההבטחה זה אומר...
הרב נתן רוטמן כ80 דק'
שיעור

בטח בה' ועשה טוב

פרשת תולדות | כל אדם מסתבך בשאלה הקשה בדבר היחס...
הרב יהושע שפירא
שיעור

עשק, שטנה, רחבות

פרשת תולדות | שלוש הבארות שחפר יצחק, יוסברו כאן...
הרב יהושע שפירא
שיעור

גור בארץ הזאת

פרשת תולדות | נעמיק במעלתו של יצחק אבינו, עולה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ואכלה בעבור תברכך נפשי

פרשת תולדות | מה יש בה באכילה, שיצחק מציבהּ כתנאי...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מעלתו של יצחק אבינו

פרשת תולדות |כל פעם שהקב"ה מדבר עם יצחק הוא אומר...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

יצחק אבינו עולה תמימה

פרשת תולדות | מה משמעות הביטוי "ארץ כנען"? |
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

סוגיית הברכות

פרשת תולדות | פרשיית עשיו ויעקב זה לא היסטוריה, זה...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

תפילת יצחק על רבקה

פרשת תולדות | "כי היא עקרה הוא" מי היה עקר? הוא או...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

קבלת חז"ל ופשוטו של מקרא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תולדות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מדיבור ישיר בתורה אין למדים הלכה דאוריתא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תולדות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בראשית מוקלט - פרק כה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק כו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק כז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק כח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

מלחמות יעקב ועשיו

פרשות תולדות - וישלח | מה הוא סוד המאבק הנצחי בין...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

"רְאֵה רֵיחַ בְּנִי כְּרֵיחַ שָׂדֶה אֲשֶׁר בֵּרֲכוֹ ה'"

פרשת תולדות | התבוננות בדמותו של יצחק מעלה את...
הרב מאיר נאמן
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'
שו"ת

מאבקי יצחק על הבארות

מדוע יצחק נלחם כל כך על הבארות שחפר אביו? הרי...
הרב מנחם שחור
שו"ת

בחירתו החופשית של עשו

בס"ד שלום רב, פירושי התורה (פשט התורה ורש"י)...
הרב יוסף שילר
קשר חי