פרשת נח | ו-יא

ברית עולם

היחס לברית בפסוקי התורה |

כ-46 דק'

דמותו וצדקותו של נח

מתוך הספר 'ברית עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

"וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי אִתָּךְ" - איזו ברית?

מתוך הספר 'ברית עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

"בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה"

מתוך הספר 'ברית עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

טבלת עשרים הדורות הראשונים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

"נח איש צדיק תמים"

פרשת נח | דמותו המיוחדת של נח כפי שעולה מהתורה ומחז"ל - מהי גדולתו של נח? ובמה העבירו עליו חז"ל ביקורת?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות בראשית

המבול והתורה

פרשת נח | המבול והתורה דוד המלך במבט מטלטל על המבול: 'ה' לַמַּבּוּל יָשָׁב' - המבול נעשה ביסודיות אלוקית,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש בראשית

"אין מוקדם ומאוחר בתורה" - מדוע?

פרשות בראשית-נח | הקדמה 1. מתי נאמר: "והיו ימיו מאה ועשרים שנה"? לקראת סוף פרשת בראשית (ה, לב) נאמר: "ויהי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע דרשו את נח לגנאי?

פרשת נח | הקדמה: חשיבות לימוד הזכות על הצדיקים נאמר בסוף הפרשה (פרק יא): פסוק ל"א: "ויקח תרח את אברם בנו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"ארובות השמים" בפרשת נח ובספרי הנביאים

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו (ז, יא): "בשנת שש מאות שנה לחיי נח, בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש, ביום הזה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"וַיִּזְכֹּר אלקים את נח"

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו (ח, א): "ויזכר אלקים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה, ויעבר אלקים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש" - מדוע האריכה התורה?

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ט): א. "ויברך אלקים את נח ואת בניו, ויאמר להם: פרו ורבו ומלאו את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע פירטה התורה את גבול הכנעני?

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו: "וכנען ילד את צידן בכרו ואת חת. ואת היבוסי ואת האמֹרי ואת הגרגשי. ואת החוי ואת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע הלך תרח לארץ כנען?

פרשת נח | הקדמה פרק י"א מתאר בתחילתו את סיפור מגדל בבל, ובהמשכו את תולדות עשרת הדורות משם בן נח ועד אברהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

סדר הזמנים בתורה - מבט אמוני על פי רש"י

פרשות בראשית - נח | מדוע בפרשת בראשית ובפרשת נח מתארת התורה תקופה ארוכה ואילו בשאר פרשות התורה מתוארת תקופה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

הברית עפ"י הראב"ע והרמב"ן

פרשת נח | מה היא הברית בפרשת נח ומהי ברית בכלל. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

הברית

פרשת נח | מה המשמעות והפירוש של מושג הברית? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

הופעת הקב''ה בעולם על פי שמותיו - אלוקים יקוק - דין ורחמים

פרשת נח | כבר בסוף פרשת בראשית אנחנו רואים כמה בעיות שמתעוררות באדם. ובכל זאת מה שקורה להשמדת בעולם היא לא...

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת השבוע עפ"י הרמב"ן

שבועת ה' שלא יהיה עוד מבול

פרשת נח | יש להתבונן על תפקידו ודרך פעולתו של המבול ועל השפעתו על העולם. בעקבות המבול נשבע הקב"ה שלא יהיה עוד...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

המבול ומתן תורה

פרשת נח | היעדר תאריכים בחומש בראשית פירוט התאריכים בתורה מתחיל באופן עקבי רק מיציאת מצרים. כוונתנו היא...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

סדר שבעים האומות של האנושות

פרשת נח | סדר שבעים האומות בפרשת נח (פרק י) נמנות שבעים הצאצאים שיצאו מנח, ומהם קמו שבעים אומות העולם. מאז...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

החושך הגדול במשפחתו של אברהם

פרשת נח | במאמר זה נעסוק בחושך הכבד ששרר במשפחתו של אברהם, בטרם זרח אורו. רגע לפני שה' התגלה לאברהם אבינו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

מסעו של תרח לכנען

פרשת נח | | תרח היה ממחה ביד לוט, על ידי שלא היתה בהמתו יוצאה זמומה, כדי שלא תשחית את הזרעים, שנאמר: 'ויהי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

''נעשה לנו שם''- חטאם של דור הפלגה

פרשת נח | סיפורם של דור הפלגה. "נעשה לנו שם" מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר בראשית

כ-12 דק'

מעשה אבות

פרשת נח | מה הם גופי התורה של האבות? |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות בראשית

כ-80 דק'

בהנחל עליון גוים

פרשת נח | מאז בריאת אדם הראשון ולמשך קרוב לאלפיים שנה חיו בני האדם רק כיחידים. פרשת נח מתארת את היווצרות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

ומתהמות הארץ תשוב תעלני

פרשת נח | בראשית ימי עולם אנו מוצאים שלוש טראומות קשות המחרידות את המציאות – הגירוש מגן עדן, המבול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

יסכה זו שרה

פרשת נח | שני סיפורי הליכה לארץ כנען מופיעים בתורתנו. האחד בסיום פרשתנו, והשני מיד בתחילת הפרשה הבאה. מה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

אשר בחר בנו מכל העמים

פרשת נח | מדור המבול, דרך דור הפלגה ועד אברהם אבינו, באמצעות התבוננות בפרשת נח ננסה להבין מהו מקומם של אומות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

שם, חם ויפת

פרשת נח | מדוע שורשיה של האנושות, עד ימינו אנו, כוללים דווקא את שלושת בניו של נח? מדוע חם שחטא, זכה להיות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

יציאת נח מהתיבה

פרשת נח | התיבה היא לא רק הצלה מהמבול, היא גם המקום בו בונים את העלם מחדש.

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

50 דק'

העולם שלאחר המבול

פרשת נח | הקב"ה אמר לנח ובניו "ואתם פרו ורבו..", מדוע מצוות פריה ורבייה לא חלק משבע מצוות בני נח?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

דור הפלגה

פרשת נח | מהי המטרה בבסיס בניית המגדל? |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

מבט על המבול ועל הפיכת סדום

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

פשוטו של מקרא ופשוטה של מילה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

איש האדמה

פרשת נח | מדוע התורה מכנה את נח "איש האדמה"? מדוע אבותינו הקדושים היו לעומת זאת בעיקר רועי צאן וכיצד הדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש בראשית

בני האלוקים ובני האדם

פרשת וירא | מה הם ההבדלים שבין חטאם של דור המבול ואנשי סדום? מה הדבר מלמד אותנו לדורות?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש בראשית

יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-לך לך

סקירת יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-נח-לך לך. נח הוא 'איש האדמה'. תפקידו לתקן את קללת האדמה שהחלה באדם...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

האם הכנענים נלחמו באברהם?

פרשת לך לך | מן הסתם הכנענים ילחמו בכל הכח באברהם החודר לארץ בכדי להסיג את גבולם. אך האם זה מה שקורה בפועל?

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

נוח והשכרות

פרשת נוח | למה נוח שנאמר עליו "אִישׁ צַדִּיק תָּמִים" שותה יין ומשתכר כמו אחד הריקים? ועוד נוטע כרם שלם, מה...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

גשם ומטר

פרשת נח | | בפרשתנו אנחנו נפגשים לראשונה (וכמעט לאחרונה בתורה) עם הגשם. לעומת זאת את המטר, בהטיותיו השונות,...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

המילה הנפוצה ביותר בתנ"ך

פרשת נוח | קרוב לעשרת אלפים פעמים נזכרת  המילה 'את' בתנ"ך. נעסוק במשמעות 'את' בכלל, ובפרט בכמה 'אתים' שיש...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

יונה עם חרב

פרשת נח | | מה באמת מסמלת היונה? כולנו מכירים את היונה כמסמלת שלום. לעומת העורב השחור והאכזר, היונה הצחורה...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

התיבה הכוללת

פרשת נוח | תיאוריית 'המפץ הגדול' טוענת שהיקום כולו היה מכונס בהתחלתו בנקודה אחת. תיבת נח היא הדגמה מוחשית לכך...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

המבול כתוצאה טבעית

פרשת נח | | את המבול המתואר בפרשתנו, שהשמיד את העולם כולו, ניתן לראות כעונש; אולם רמזים שונים בפרשה מצביעים...

מתוך סדרת השיעורים:
גילויים בפרשה

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'

הופעות מצוות פרו ורבו לאורך התנ"ך

פרק א'- תפקידו היסודי של האדם  "ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם, ויברך אתם...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ברית עולם

היחס לברית בפסוקי התורה |
הרבנית דנה סליי (לנשים) כ-46 דק'
שיעור

דמותו וצדקותו של נח

מתוך הספר 'ברית עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

"וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי אִתָּךְ" - איזו ברית?

מתוך הספר 'ברית עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

"בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה"

מתוך הספר 'ברית עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

טבלת עשרים הדורות הראשונים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

"נח איש צדיק תמים"

פרשת נח | דמותו המיוחדת של נח כפי שעולה מהתורה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

המבול והתורה

פרשת נח | המבול והתורה דוד המלך במבט מטלטל על...
הרב אלי אדלר
שיעור

"אין מוקדם ומאוחר בתורה" - מדוע?

פרשות בראשית-נח | הקדמה 1. מתי נאמר: "והיו ימיו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע דרשו את נח לגנאי?

פרשת נח | הקדמה: חשיבות לימוד הזכות על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ארובות השמים" בפרשת נח ובספרי הנביאים

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו (ז, יא): "בשנת שש...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וַיִּזְכֹּר אלקים את נח"

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו (ח, א): "ויזכר אלקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש" - מדוע האריכה התורה?

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ט): א. "ויברך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע פירטה התורה את גבול הכנעני?

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו: "וכנען ילד את צידן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע הלך תרח לארץ כנען?

פרשת נח | הקדמה פרק י"א מתאר בתחילתו את סיפור...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הזמנים בתורה - מבט אמוני על פי רש"י

פרשות בראשית - נח | מדוע בפרשת בראשית ובפרשת נח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הברית עפ"י הראב"ע והרמב"ן

פרשת נח | מה היא הברית בפרשת נח ומהי ברית בכלל. |...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

הברית

פרשת נח | מה המשמעות והפירוש של מושג הברית? |
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

הופעת הקב''ה בעולם על פי שמותיו - אלוקים יקוק - דין ורחמים

פרשת נח | כבר בסוף פרשת בראשית אנחנו רואים כמה...
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

שבועת ה' שלא יהיה עוד מבול

פרשת נח | יש להתבונן על תפקידו ודרך פעולתו של...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המבול ומתן תורה

פרשת נח | היעדר תאריכים בחומש בראשית פירוט...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סדר שבעים האומות של האנושות

פרשת נח | סדר שבעים האומות בפרשת נח (פרק י) נמנות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החושך הגדול במשפחתו של אברהם

פרשת נח | במאמר זה נעסוק בחושך הכבד ששרר במשפחתו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מסעו של תרח לכנען

פרשת נח | | תרח היה ממחה ביד לוט, על ידי שלא היתה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

''נעשה לנו שם''- חטאם של דור הפלגה

פרשת נח | סיפורם של דור הפלגה. "נעשה לנו שם"...
הרב איתן קופמן כ-12 דק'
שיעור

מעשה אבות

פרשת נח | מה הם גופי התורה של האבות? |
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

בהנחל עליון גוים

פרשת נח | מאז בריאת אדם הראשון ולמשך קרוב לאלפיים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ומתהמות הארץ תשוב תעלני

פרשת נח | בראשית ימי עולם אנו מוצאים שלוש טראומות...
הרב יהושע שפירא
שיעור

יסכה זו שרה

פרשת נח | שני סיפורי הליכה לארץ כנען מופיעים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אשר בחר בנו מכל העמים

פרשת נח | מדור המבול, דרך דור הפלגה ועד אברהם...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שם, חם ויפת

פרשת נח | מדוע שורשיה של האנושות, עד ימינו אנו,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

יציאת נח מהתיבה

פרשת נח | התיבה היא לא רק הצלה מהמבול, היא גם...
הרב דוד ג'יאמי 50 דק'
שיעור

העולם שלאחר המבול

פרשת נח | הקב"ה אמר לנח ובניו "ואתם פרו ורבו..",...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

דור הפלגה

פרשת נח | מהי המטרה בבסיס בניית המגדל? |
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

מבט על המבול ועל הפיכת סדום

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

חוקי הטבע שהתשנו ועתידים לחזור למתכונתם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשוטו של מקרא ופשוטה של מילה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מה בין פירוש חז"ל, מדרש חז"ל וקבלת חז"ל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בראשית מוקלט - פרק ו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק ז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק ח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק ט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק י | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק יא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

איש האדמה

פרשת נח | מדוע התורה מכנה את נח "איש האדמה"? מדוע...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

בני האלוקים ובני האדם

פרשת וירא | מה הם ההבדלים שבין חטאם של דור המבול...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-לך לך

סקירת יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-נח-לך לך. נח...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

האם הכנענים נלחמו באברהם?

פרשת לך לך | מן הסתם הכנענים ילחמו בכל הכח באברהם...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

פרשת נח- קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת נח- קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

נוח והשכרות

פרשת נוח | למה נוח שנאמר עליו "אִישׁ צַדִּיק...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

גשם ומטר

פרשת נח | | בפרשתנו אנחנו נפגשים לראשונה (וכמעט...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

המילה הנפוצה ביותר בתנ"ך

פרשת נוח | קרוב לעשרת אלפים פעמים נזכרת  המילה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

יונה עם חרב

פרשת נח | | מה באמת מסמלת היונה? כולנו מכירים את...
הרב יוסף שילר
שיעור

התיבה הכוללת

פרשת נוח | תיאוריית 'המפץ הגדול' טוענת שהיקום כולו...
הרב יוסף שילר
שיעור

המבול כתוצאה טבעית

פרשת נח | | את המבול המתואר בפרשתנו, שהשמיד את...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'
שיעור

הופעות מצוות פרו ורבו לאורך התנ"ך

פרק א'- תפקידו היסודי של האדם  "ויברא אלהים את...
הרב נועם ונגרובר
שו"ת

קללת כנען

מדוע חם חטא, וכנען הוא שמקולל?
הרב אס"ף בנדל