קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

שמותיו של הקב"ה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת במדבר |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

מצוות פדיון הבן על פי הספורנו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת במדבר |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

המדרש מלמד הלכה לשעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

"ולא שבט לוי בלבד"

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

מידה כנגד מידה בחטא המרגלים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

מנחת נסכים - אחרי חטא המרגלים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

סתם ולא פירש מיהו המקושש

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

דרכיה דרכי נועם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

שני כתובים המכחישים זה את זה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

בין נבואת בלעם לנבואת משה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בלק |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

מה בין אברהם אבינו לבלעם הרשע

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בלק |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

השתתפות הנשיאים במחלוקת קורח

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פינחס |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

אהבת ארץ ישראל - בנות צלפחד

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פינחס |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

משה נתנבא ב"זה"

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מטות |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

גזירה לשעה וגזירה לדורות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מסעי |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שמותיו של הקב"ה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת במדבר |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מצוות פדיון הבן על פי הספורנו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת במדבר |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

המדרש מלמד הלכה לשעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

"ולא שבט לוי בלבד"

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שיתוף בשר ודם בתהליך התורה מן השמים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מידה כנגד מידה בחטא המרגלים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מנחת נסכים - אחרי חטא המרגלים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

סתם ולא פירש מיהו המקושש

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

דרכיה דרכי נועם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שני כתובים המכחישים זה את זה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בין נבואת בלעם לנבואת משה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בלק |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מה בין אברהם אבינו לבלעם הרשע

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בלק |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

המדרש בפסוק אחד בנוי על הפשט בפסוק אחר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בלק |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

השתתפות הנשיאים במחלוקת קורח

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פינחס |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אהבת ארץ ישראל - בנות צלפחד

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פינחס |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לפני ואחרי במשנת רבנו עובדיה ספורנו - תורת הקרבנות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פינחס |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

משה נתנבא ב"זה"

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מטות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

גזירה לשעה וגזירה לדורות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מסעי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

חידושי חז"ל בדאוריתא אחרי מתן תורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מסעי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
קשר חי