ארץ ישראל

כי תבואו אל הארץ

בשיעור זה נעסוק במעקב אחרי הופעת הביטוי 'כי תבוא/ וכי תבואו אל הארץ' בחומשים השונים, והבנת תפיסת האדמה...

כ-70 דק'

דרכי שייכות נחלה לשבט

בשיעור זה נעקוב באמצעות מקורות שונים, אחר גילויים שונים של השייכות החזקה בין כל שבט לנחלה שהוא קיבל בארץ...

כ - 70 דק'

על מה נכרתה ברית בין הבתרים ומה משמעותה לדורות?

פרשת לך לך | א. מהי ברית בין הבתרים? בהגדה של פסח נאמר: "ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקב"ה חישב את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים שענינה של המילה הוא להחליש את כוח התאוה. הסבר זה, עם כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מתי נשבע ה' לתת ליעקב את הארץ?

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו (בפרק ל"ה): ט. "ויֵרָא אלקים אל יעקב עוד בבֹאו מפדן ארם, ויברך אֹתו. י....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

ארץ ישראל בספר בראשית - הצהרת עקרונות

הקדמה לסיום ספר בראשית כדאי לחזור ולסכם בעשר נקודות את היחס בין ארץ ישראל לעם ישראל בספר בראשית: א. היחס...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"מעט מעט אגרשנו מפניך"

פרשת משפטים | בדרך אל ארץ ישראל בסוף פרשת משפטים משיב הקב"ה את המבט אל מהלך היצירה של עם ישראל. מעמד הר סיני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - שמות

סודה של ארץ ישראל

פרשת אחרי מות | א. הפסוקים בסוף פרק יח בסוף פרשת אחרי מות (ויקרא פרק יח) נאמר: "אל תטמאו בכל אלה, כי בכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"ואני אתננה לכם לרשת אותה"

פרשת קדושים | א. דברי רש"י בפרשת לך לך על הפסוק "ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ"...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני שבט יוסף לארץ ישראל - אל מול סוגיית חטא המרגלים. נעסוק...

כ-70 דק'

כשל כפול (חטא המרגלים)

פרשת שלח | כשל כפול ! פרשת חטא המרגלים מהדהדת באוזנינו ומופיעה בחיינו לאורך כל ההיסטוריה.חטא זה טומן בחובו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

חטא המרגלים

פרשת שלח | שורש חטא המרגלים בזמן המדבר, והמשך חטא זה בדורנו ביחס לארץ ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

"וימאסו בארץ חמדה"

פרשת שלח | כיצד מגבירים בקרב עם ישראל את הקשר לארץ ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל

פרשת פנחס | מי זכאי לנחלה - יוצאי מצרים או באי הארץ? בפרשת פנחס לאחר המפקד של עם ישראל, מצוה הקב"ה על אופן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים בחומש במדבר - כלל ופרט

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת הרמב"ן

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע (פרק לג) נאמר: נ. וידבר ד' אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת רש"י

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע (פרק לג) נאמר: נ. וידבר ד' אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

נחל מצרים ונהר מצרים

פרשת מסעי | הקדמה בפרשתנו נאמר: "ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים, והיו תוצאתיו הימה" (לד, ה). ידועה המחלוקת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"ולא תחניפו את הארץ"

פרשת מסעי | פרק ל"ה עוסק בשני נושאים עיקריים: א. ציווי ד' למשה לומר לבני ישראל לתת ללויים ארבעים ושמונה ערים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר"

פרשת מסעי | בעקבות טענת בני יוסף למשה על חשש העברת נחלת בנות צלפחד לבעלים משבט אחר נאמר בפרקנו (פרק ל"ו): ה....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

חטאם של המרגלים

פרשת שלח | קושיותיו של ה"מגיד מישרים" על חטא המרגלים נותנות הארה גדולה ביחס לאהבת הארץ ואופי הגאולה העתידה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

גבולות הארץ בתורה

פרשת דברים | בחמישה מקומות בתורה צויינו גבולות הארץ: באחד מהם צויינה רק נקודת גבול אחת, באחד צויינו שתי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

גבולות הארץ

פרשת עקב | הקדמה נאמר בפרקנו (דברים יא, כד): "כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

גבולות הארץ ב

פרשת עקב | הקדמה גבולות הארץ מופיעים בתורה בארבעה מתוך חמשת החומשים [שאלה לקורא: היכן?]! בחלק מהחומשים יותר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

הרחבת גבולות הארץ והלימוד האמוני העולה מכך

פרשת שופטים | הקדמה נאמר בפרשתנו, במצות הפרשת ערי המקלט (דברים  פרק י"ט): א. "כי יכרית ד' אלקיך את הגוים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

ארץ ישראל בפרשת וזאת הברכה

פרשת וזאת הברכה | הקדמה בתחילת פרק לד נאמר: א. ויעל משה מערבֹת מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני ירֵחו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

משמעות הכניסה לארץ ישראל

פרק א | רק בארץ ישראל ניתן ליישם את התורה באופן שלם

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

גבולות הארץ הקצר

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: ג. "כל מקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם נתתיו, כאשר דברתי אל משה. ד. מהמדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

השוואות בין ההכנות לכניסה לארץ לבין ההכנות למתן תורה

פרק ד | הקדמה כאשר מתבוננים בפרשיות הכניסה לארץ (פרקים ג-ד-ה) מוצאים כמה נקודות השוואה בין ההכנות לכניסה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

החיות של ארץ ישראל

הפטרת שלח | יהושע ב | התפקיד שיועד למרגלים התרים את הארץ ראו בה עם עז, ערים גדולות ובצורות בשמים ובני ענקים....

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כי תבואו אל הארץ

בשיעור זה נעסוק במעקב אחרי הופעת הביטוי 'כי תבוא/...
הרב אוהד תירוש כ-70 דק'
שיעור

דרכי שייכות נחלה לשבט

בשיעור זה נעקוב באמצעות מקורות שונים, אחר גילויים...
הרב אריק אוריאל כ - 70 דק'
שיעור

נחלת ארץ ישראל

הרב יוסף מילר
שיעור

על מה נכרתה ברית בין הבתרים ומה משמעותה לדורות?

פרשת לך לך | א. מהי ברית בין הבתרים? בהגדה של פסח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי נשבע ה' לתת ליעקב את הארץ?

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו (בפרק ל"ה): ט....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ארץ ישראל בספר בראשית - הצהרת עקרונות

הקדמה לסיום ספר בראשית כדאי לחזור ולסכם בעשר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"מעט מעט אגרשנו מפניך"

פרשת משפטים | בדרך אל ארץ ישראל בסוף פרשת משפטים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סודה של ארץ ישראל

פרשת אחרי מות | א. הפסוקים בסוף פרק יח בסוף פרשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ואני אתננה לכם לרשת אותה"

פרשת קדושים | א. דברי רש"י בפרשת לך לך על הפסוק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני...
הרב דוד אמיתי כ-70 דק'
שיעור

כשל כפול (חטא המרגלים)

פרשת שלח | כשל כפול ! פרשת חטא המרגלים מהדהדת...
הרב ערן טמיר
שיעור

חטא המרגלים

פרשת שלח | שורש חטא המרגלים בזמן המדבר, והמשך חטא...
הרב שלמה אבינר
שיעור

"וימאסו בארץ חמדה"

פרשת שלח | כיצד מגבירים בקרב עם ישראל את הקשר לארץ...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל

פרשת פנחס | מי זכאי לנחלה - יוצאי מצרים או באי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת הרמב"ן

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת רש"י

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נחל מצרים ונהר מצרים

פרשת מסעי | הקדמה בפרשתנו נאמר: "ונסב הגבול...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ולא תחניפו את הארץ"

פרשת מסעי | פרק ל"ה עוסק בשני נושאים עיקריים: א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר"

פרשת מסעי | בעקבות טענת בני יוסף למשה על חשש העברת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חטאם של המרגלים

פרשת שלח | קושיותיו של ה"מגיד מישרים" על חטא...
הרב שלמה אבינר
שיעור

גבולות הארץ בתורה

פרשת דברים | בחמישה מקומות בתורה צויינו גבולות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גבולות הארץ

פרשת עקב | הקדמה נאמר בפרקנו (דברים יא, כד): "כל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גבולות הארץ ב

פרשת עקב | הקדמה גבולות הארץ מופיעים בתורה בארבעה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הרחבת גבולות הארץ והלימוד האמוני העולה מכך

פרשת שופטים | הקדמה נאמר בפרשתנו, במצות הפרשת ערי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ארץ ישראל בפרשת וזאת הברכה

פרשת וזאת הברכה | הקדמה בתחילת פרק לד נאמר: א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משמעות הכניסה לארץ ישראל

פרק א | רק בארץ ישראל ניתן ליישם את התורה באופן...
הרב אריק אוריאל
שיעור

גבולות הארץ הקצר

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: ג. "כל מקום אשר תדרך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השוואות בין ההכנות לכניסה לארץ לבין ההכנות למתן תורה

פרק ד | הקדמה כאשר מתבוננים בפרשיות הכניסה לארץ...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

החיות של ארץ ישראל

הפטרת שלח | יהושע ב | התפקיד שיועד למרגלים התרים...
הרב יוסף הורוביץ
שו"ת

גבולות הארץ 2 שלבים

האם ברור ומוסכם שהגבולות בפרשת מסעי מצומצמים יותר...
הרב נועם וידר
קשר חי