בין דן ליהודה

חלק א: בנו שתיהן את בית ישראל

בית רחל ובית לאה הרב זצ"ל, בעין אי"ה מלמדנו, שבית רחל הוא המיועד, בעצת ד', להופעת חיי האומה במישור ההווה...

מתוך סדרת השיעורים:
בין דן ליהודה

חלק ב: בועז ומנוח

נראה שהמתח בין בני יהודה, הרואים את עניינם בבנין עתידה הנשגב של האומה, ובין בני דן, המוצאים את מקומם, וגם את...

מתוך סדרת השיעורים:
בין דן ליהודה

חלק ג: שם של חול - פרשת פסל מיכה

ברוך בני לד'[1] קומה נוספת, עדינה יותר, השייכת לשם שמיים הנקרא בפיהם של בני דן עולה מפרשת פסל...

מתוך סדרת השיעורים:
בין דן ליהודה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

חלק א: בנו שתיהן את בית ישראל

בית רחל ובית לאה הרב זצ"ל, בעין אי"ה מלמדנו,...
הרב מנחם שחור
שיעור

חלק ב: בועז ומנוח

נראה שהמתח בין בני יהודה, הרואים את עניינם בבנין...
הרב מנחם שחור
שיעור

חלק ג: שם של חול - פרשת פסל מיכה

ברוך בני לד'[1] קומה נוספת, עדינה יותר, השייכת...
הרב מנחם שחור
קשר חי