בין עלי לשמואל

חלק א: קורח ושמואל

קורח שפיקח היה מה ראה לשטות הזה? אלא עינו הטעתו, ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו - שמואל ששקול כמשה ואהרן....

מתוך סדרת השיעורים:
בין עלי לשמואל

חלק ב: לבד מממכריו על האבות

ושרת בכל אוות נפשו: אידאל הכהונה התיאור של סדרי עבודת הכהונה בספר דברים, מציירים ציור מאד מאד לא 'ממסדי',...

מתוך סדרת השיעורים:
בין עלי לשמואל

חלק ג: ההכנה לבניין המקדש

שמואל ודוד ממסדים את הכהונה לימדונו חז"ל ששמואל ודוד הם המייסדים את משמרות הכהונה: משעמד דוד ושמואל הרואה...

מתוך סדרת השיעורים:
בין עלי לשמואל

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

חלק א: קורח ושמואל

קורח שפיקח היה מה ראה לשטות הזה? אלא עינו הטעתו,...
הרב מנחם שחור
שיעור

חלק ב: לבד מממכריו על האבות

ושרת בכל אוות נפשו: אידאל הכהונה התיאור של סדרי...
הרב מנחם שחור
שיעור

חלק ג: ההכנה לבניין המקדש

שמואל ודוד ממסדים את הכהונה לימדונו חז"ל ששמואל...
הרב מנחם שחור
קשר חי