מאמרים - ספר מלכים ב

מדוע היה אליה הנביא: "איש בעל שֵׂעָר, ואזור עור אזור במתניו"?

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: ב. "ויפל אחזיה בעד השבכה בעליתו אשר בשמרון ויחל, וישלח מלאכים ויאמר אֲלֵהֶם: לכו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

לימודים לדורות מהאשה השונמית

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו: יח. "ויגדל הילד, ויהי היום ויצא אל אביו אל הקֹצרים. יט. ויאמר אל אביו: ראשי,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

צרעת נעמן וריפויה

פרק ה | הקדמה פרשה זו של צרעת נעמן וריפויה היא הפטרת פרשת "תזריע", ויש לעיין בה במספר נקודות. ראשית יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

מדוע נענש השליש בעונש כה חמור?

פרק ז' | | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויאמר אלישע: שמעו דבר ד': כה אמר ד': כעת מחר סאה סֹלֶת בשקל, וסאתים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

מדוע יהוא, משמיד הבעל, נכשל בע"ז?!

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו: יח. "וַיִקְבֹּץ יהוא את כל העם, ויאמר אלהם: אחאב עבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

יהואחז ויואש מלכי ישראל

פרק יג | בספר מלכים ב' פרק י"ג נאמר: א. "בשנת עשרים ושלש שנה ליואש בן אחזיהו מֶלֶך יהודה, מָלַך יהואחז בן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

"אז הכית את ארם עד כלה"

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: יד. "ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו, וירד אליו יואש מלך ישראל, ויבך על פניו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

הרחבת גבולות הארץ על ידי ירבעם בן יואש

פרק יד | א. הפסוקים בספר מלכים ב פרק י"ד נאמר: כג. "בשנת חמש עשרה שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירבעם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

מדוע נצטרע עוזיהו מלך יהודה?

פרק טו | הקדמה עוזיהו, הוא עזריהו, מלך יהודה, היה ממלכי יהודה הצדיקים. בספר מלכים מסופר עליו מאד בקיצור,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

רמת הצדקות של יותם מלך יהודה

פרק טו | הקדמה יותם בן עוזיהו היה ממלכי יהודה הטובים, אך על פי הפשט הוא לא היה הטוב ביותר שבהם. לעומת זאת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

רשעותו של אחז מלך יהודה ועונשיו

פרק טז | הקדמה אחז מלך יהודה היה ממלכי יהודה הרשעים. בספר מלכים מתוארים מעשיו הרעים באריכות, ובספר דברי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

"הוא הסיר את הבמות"

פרק יח | הקדמה          על ששה ממלכי יהודה נאמר שהם עשו הישר בעיני ד', אך הנביא מבקר אותם על כך שבתקופתם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

האם היה חזקיהו המלך צדיק יותר מדוד ומיאשיהו המלך?

פרק יח | חלק א: האם היה חזקיהו המלך צדיק יותר מדוד המלך? הקדמה חזקיהו היה ממלכי יהודה הצדיקים ביותר, אולי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

"שלום ואמת יהיה בימי" - כך מדבר מלך צדיק?!

פרק כ | הקדמה בעקבות מחלת חזקיהו מלך יהודה ורפואתו, נאמר בפרקנו: יב. "בעת ההיא שלח ברֹאדך בלאדן בן בלאדן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

כיצד יתכן שמנשה מלך יהודה עבד עבודה זרה?

פרק כא | הקדמה נאמר בספר מלכים ב' פרק כ"א: א. "בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו, וחמִשים וחמש שנה מלך בירושלם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

מדוע לא נכתבה תשובת מנשה בספר מלכים?

פרק כא | הקדמה מנשה מלך יהודה וחטאיו בספר מלכים (ב פרק כ"א) נאמר על מנשה מלך יהודה: ב. "ויעש הרע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

האם הנבואה לטובה שאמרה חולדה הנביאה לא התקיימה?

פרק כב | הקדמה בעקבות מציאת ספר התורה בבית ד' אמרה חולדה הנביאה ליאשיהו מלך יהודה: "כה אמר ד' אלקי ישראל:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

יאשיהו מלך יהודה - צדיק או בעל תשובה?

פרק כג | א. צדקותו של יאשיהו יאשיהו מלך יהודה היה מהמלכים הצדיקים, אולי הצדיק שבכולם! כך נאמר עליו בספר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

פסח יאשיהו - "כי לא נעשה כפסח הזה מימי השפטים"

פרק כג | הקדמה בספר מלכים ב פרק כ"ג נאמר: כא. "ויצו המלך את כל העם לאמר: עשו פסח לד' אלקיכם, ככתוב על ספר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

מדוע נהרג יאשיהו המלך הצדיק בגיל צעיר?

פרק כג | א. צדקותו של יאשיהו          יאשיהו מלך יהודה היה מהמלכים הצדיקים, אולי הצדיק שבכולם! כך נאמר עליו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

מתי נבקעה החומה?

פרק כה | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "ויהי בשנת התשיעית למלכו [-של צדקיהו], בחדש העשירי בעשור לחדש, בא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

מדוע נענש צדקיהו בעונשים כה חמורים?

פרק כה | הקדמה נאמר בפרקנו: ו. "ויתפשו את המלך ויעלו אֹתו אל מלך בבל רבלתה, וידברו אתו משפט. ז. ואת בני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

הוצאת יהויכין מבית הכלא ומשמעותה לדורות

פרק כה | הקדמה: סיום ספר מלכים הפרק האחרון בספר מלכים (כה) מתאר את הפורענויות הנוראות שעברו על עמנו בסוף ימי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מדוע היה אליה הנביא: "איש בעל שֵׂעָר, ואזור עור אזור במתניו"?

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: ב. "ויפל אחזיה בעד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

לימודים לדורות מהאשה השונמית

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו: יח. "ויגדל הילד, ויהי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

צרעת נעמן וריפויה

פרק ה | הקדמה פרשה זו של צרעת נעמן וריפויה היא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נענש השליש בעונש כה חמור?

פרק ז' | | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויאמר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע יהוא, משמיד הבעל, נכשל בע"ז?!

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו: יח. "וַיִקְבֹּץ יהוא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יהואחז ויואש מלכי ישראל

פרק יג | בספר מלכים ב' פרק י"ג נאמר: א. "בשנת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אז הכית את ארם עד כלה"

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: יד. "ואלישע חלה את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הרחבת גבולות הארץ על ידי ירבעם בן יואש

פרק יד | א. הפסוקים בספר מלכים ב פרק י"ד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נצטרע עוזיהו מלך יהודה?

פרק טו | הקדמה עוזיהו, הוא עזריהו, מלך יהודה, היה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

רמת הצדקות של יותם מלך יהודה

פרק טו | הקדמה יותם בן עוזיהו היה ממלכי יהודה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

רשעותו של אחז מלך יהודה ועונשיו

פרק טז | הקדמה אחז מלך יהודה היה ממלכי יהודה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"הוא הסיר את הבמות"

פרק יח | הקדמה          על ששה ממלכי יהודה נאמר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם היה חזקיהו המלך צדיק יותר מדוד ומיאשיהו המלך?

פרק יח | חלק א: האם היה חזקיהו המלך צדיק יותר מדוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"שלום ואמת יהיה בימי" - כך מדבר מלך צדיק?!

פרק כ | הקדמה בעקבות מחלת חזקיהו מלך יהודה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שמנשה מלך יהודה עבד עבודה זרה?

פרק כא | הקדמה נאמר בספר מלכים ב' פרק כ"א: א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא נכתבה תשובת מנשה בספר מלכים?

פרק כא | הקדמה מנשה מלך יהודה וחטאיו בספר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם הנבואה לטובה שאמרה חולדה הנביאה לא התקיימה?

פרק כב | הקדמה בעקבות מציאת ספר התורה בבית ד'...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יאשיהו מלך יהודה - צדיק או בעל תשובה?

פרק כג | א. צדקותו של יאשיהו יאשיהו מלך יהודה היה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פסח יאשיהו - "כי לא נעשה כפסח הזה מימי השפטים"

פרק כג | הקדמה בספר מלכים ב פרק כ"ג נאמר: כא....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נהרג יאשיהו המלך הצדיק בגיל צעיר?

פרק כג | א. צדקותו של יאשיהו          יאשיהו מלך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי נבקעה החומה?

פרק כה | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "ויהי בשנת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נענש צדקיהו בעונשים כה חמורים?

פרק כה | הקדמה נאמר בפרקנו: ו. "ויתפשו את המלך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הוצאת יהויכין מבית הכלא ומשמעותה לדורות

פרק כה | הקדמה: סיום ספר מלכים הפרק האחרון בספר...
הרב איתן שנדורפי
קשר חי