פורים

זכר עמלק

פרשת תצוה, פרשת זכור | התורה מתארת את פגיעתו של עמלק במילים "אשר קרך בדרך". מה באמת קרה לנו במפגש עם...

ולא יזח החשן מעל האפוד

פרשת תצוה | מדוע בשנה מעוברת אנו חוגגים את פורים דווקא באדר השני ולא באדר ראשון? נסביר את טעמו של רשב"ג שיש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

קיבעון מחשבתי (קונספציה)

פרשת זכור | מקורו של המפטיר בשבת הקרובה, שבת זכור בסיום פרשת כי תצא, בו כתוב: "זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

ותלבש אסתר מלכות

פרשת ויקרא, פורים | למקרא המגילה, נשאלת השאלה- מדוע אסתר המלכה אינה מתחננת לפני המלך מיד, אלא מזמינה את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

הדור קבלוה בימי אחשורוש

פורים | במאמר זה נבאר, מדוע זכו ישראל בימי מרדכי ואסתר לקבלת התורה, מה שלא זכו בדורם של דוד ושלמה, ואף לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

פור המן נהפך לפורנו

פורים | מה פשר כפילות שם חג ה'פורים', ומה פשר כפילות הימים בחג זה? התבוננות בעומק מלחמתו של עמלק בישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

מדוע נצטוינו לזכור את מעשה עמלק?

פרשת כי תצא | פורים | הקדמה בפרק כה נצטוינו לזכור את אשר עשה לנו עמלק. נשאלת השאלה: מדוע כל כך חשוב לזכור...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כיצד יתכן שתורתנו הקדושה, שדרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום, ציוותה אותנו למחות את זכר עמלק?

פרשת כי תצא | שבת זכור | הקדמה          ציותה אותנו התורה בסוף פרשת כי תצא (דברים פרק כ"ה): יז. "זכור את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

חורבן האומות בידי סנחריב כבסיס למגילת אסתר

לא תמיד שמים לב עד כמה מבוססות האימפריות בכלל וממלכת פרס בפרט על פועלו של סנחריב להגלות ולבלבל את כל העמים....

מתוך סדרת השיעורים:
מבט כללי על מגילת אסתר

46.51 דק'

מגילת אסתר - פעולה חרישית

כיצד פועלים ברגעי משבר? אסתר המלכה מלמדת אותנו מהי גאולה הנעשית בצורה חרישית ויעילה. כיצד מושיעים את האומה...

כ - 70 דק'

קריאה מחדש של סיפור מגילת אסתר

בפרק א מסופר על המשתאות הרבות שאחשורוש עשה. מה הוא ראה לעשות משתאות כל כך גדולים? לא ידוע לנו על עוד מלך שנהג...

66 דק'

כתבוני לדורות

המגילה נקראת "מגילת אסתר" וזה כשלעצמו דבר מוזר. מגילה זה מלשון גילוי, ואסתר זה מלשון הסתר.

כ - 70 דק'

מגילת אסתר עם ביאור 'ושננתם'

פירוש זה הינו טיוטה ראשונית |

אסתר קרקע עולם

על בסיס שיעור של הגר"א שפירא זצ"ל | ב"ה   לקיחת אסתר לבית אחשוורוש:[1] הקדמה: במגילה מסופר שאסתר נלקחה...

בית המקדש כבסיס להבנת עומק מגילת אסתר

הקדמה למגילה | הקדמה מגילת אסתר ידועה לכל, אבל אין בית מדרש בלא חידוש. מאמר זה יעסוק בשש שאלות על שלושת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

"כשבת המלך אחשורוש" או "בשנת שלש למלכו"?

פרק א | | א. הגמרא במסכת מגילה 1. שאלת הגמרא הגמרא במסכת מגילה (דף יא ע"ב) שואלת: בפסוק השני במגילה נאמר:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

האם אחשורוש השתמש בכלים של בית המקדש?

פרק א | | א. הגמרא במסכת מגילה: אחשורוש השתמש בכלי בית המקדש! על הפסוק "והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים"...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

מגילת אסתר בספר שמות

הקדמה למגילה | הקדמה אמרו חז"ל: "מי איכא מידי דכתיבי בכתובי, דלא רמיזי באורייתא?!" (תענית ט ע"א). כלומר:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

קיום מצוות מחיית עמלק במגילת אסתר

מדוע יכלו מרדכי ואסתר לקבל את בית המן ולהשאיר אותו בנוי, ולא היו מחויבים להרוס אותו מדין מחיית עמלק?

לבישת אסתר מלכות, פור וגורל

ישנה עוצמה פנימית שחבויה באדם ובמציאות. בישראל יש את הכח לגלות את אותה העוצמה החבויה

45 דק'

מלכות אסתר

כל אדם מסוגל להגיע ולעשות מעשים עליונים אם רק הוא יעזור אומץ לפעול כשם שפעלה אסתר

45 דק'

שתיקת אסתר

למרות הסיכון והקושי הרב, אסתר מקפידה לקיים את דברי מרדכי לא לגלות את עמה ומולדתה כיון שבאי אמירה זו יש מטרה...

45 דק'

התקדמות הגאולה במגילה

כשמבינים מרדכי ואסתר שהקורות אותם נועדו לסבב את גאולת ישראל הם לא פועלים בהתאם להבנה זו ושואלים את עצמם תמיד...

45 דק'

מלכות פירושה ראיית המהלך האלוקי

עניינה של מידת המלכות היא לראות את יד ה' בתוך המציאות ולדעת בכל עת כיצד יש לפעול בהתאם לראיה הזאת.

45 דק'

עיון בסיפור המגילה

כשמגיע הרגע הנכון שהפנימיות הישראלית צריכה להתגלות היא מתפרצת בפעם אחת ובמהירות ללא המתנה

45 דק'

רוצה להיות מלכה

המסע של אסתר המלכה בדרכה להושיע את ישראל |

כ-70 דק'

מגילת אסתר – מגילת הַסֵתֶר

מגילת אסתר | מגילת אסתר מקפלת בתוכה סיפור, שבמבט ראשון נראה פרשיה תמימה, שתחילתה בהתנהלות שבין בני הזוג...

מגילת אסתר וספרי הבית השני 1

שיעור ראשון מתוך שניים |

מגילת אסתר וספרי הבית השני 2

שיעור שני מתוך שניים |

לא תשכח!

הפטרת זכור | שמואל א, טו | האזהרה משכחה בציווי הקב"ה על מחיית עמלק קיים דגש מיוחד וחריף על הצורך לזכור...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

המבחן של מלך ישראל

הפטרת זכור | שמואל א, טו | מאיסת שאול שני שלבים היו בהסרת ה' את שאול מהיות מלך על ישראל: השלב הראשון היה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

שיעורים על מגילת אסתר

הרב חננאל אתרוג 3 שיעורים
סדרה

שיעורים - מגילת אסתר

הרב אחיקם גץ 8 שיעורים
סדרה

מבט כללי על מגילת אסתר

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
סדרה

מגילת אסתר

הרב אליעזר קשתיאל 7 שיעורים
סדרה

מאמרים - מגילת אסתר

הרב איתן שנדורפי 9 שיעורים
סדרה

אסתר - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 10 שיעורים
סדרה

חמאה ודבש - פירוש פשט על מגילת אסתר

הרב עמנואל בן ארצי 11 שיעורים
שיעור

זכר עמלק

פרשת תצוה, פרשת זכור | התורה מתארת את פגיעתו של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור - למה הפור כל כך משמעותי?

שיעור לפורים - הקלטה ודף מקורות |
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ולא יזח החשן מעל האפוד

פרשת תצוה | מדוע בשנה מעוברת אנו חוגגים את פורים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

קיבעון מחשבתי (קונספציה)

פרשת זכור | מקורו של המפטיר בשבת הקרובה, שבת זכור...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

ותלבש אסתר מלכות

פרשת ויקרא, פורים | למקרא המגילה, נשאלת השאלה-...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הדור קבלוה בימי אחשורוש

פורים | במאמר זה נבאר, מדוע זכו ישראל בימי מרדכי...
הרב יהושע שפירא
שיעור

פור המן נהפך לפורנו

פורים | מה פשר כפילות שם חג ה'פורים', ומה פשר...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מדוע נצטוינו לזכור את מעשה עמלק?

פרשת כי תצא | פורים | הקדמה בפרק כה נצטוינו לזכור...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שתורתנו הקדושה, שדרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום, ציוותה אותנו למחות את זכר עמלק?

פרשת כי תצא | שבת זכור | הקדמה          ציותה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חורבן האומות בידי סנחריב כבסיס למגילת אסתר

לא תמיד שמים לב עד כמה מבוססות האימפריות בכלל...
הרב יואב אוריאל 46.51 דק'
שיעור

מגילת אסתר - פעולה חרישית

כיצד פועלים ברגעי משבר? אסתר המלכה מלמדת אותנו מהי...
הרב חגי לונדין כ - 70 דק'
שיעור

קריאה מחדש של סיפור מגילת אסתר

בפרק א מסופר על המשתאות הרבות שאחשורוש עשה. מה הוא...
הרב איתן שנדורפי 66 דק'
שיעור

כתבוני לדורות

המגילה נקראת "מגילת אסתר" וזה כשלעצמו דבר מוזר....
הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

מגילת אסתר עם ביאור 'ושננתם'

פירוש זה הינו טיוטה ראשונית |
ושננתם
שיעור

אסתר קרקע עולם

על בסיס שיעור של הגר"א שפירא זצ"ל | ב"ה   לקיחת...
ושננתם
שיעור

בית המקדש כבסיס להבנת עומק מגילת אסתר

הקדמה למגילה | הקדמה מגילת אסתר ידועה לכל, אבל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כשבת המלך אחשורוש" או "בשנת שלש למלכו"?

פרק א | | א. הגמרא במסכת מגילה 1. שאלת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם אחשורוש השתמש בכלים של בית המקדש?

פרק א | | א. הגמרא במסכת מגילה: אחשורוש השתמש בכלי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מגילת אסתר בספר שמות

הקדמה למגילה | הקדמה אמרו חז"ל: "מי איכא מידי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קיום מצוות מחיית עמלק במגילת אסתר

מדוע יכלו מרדכי ואסתר לקבל את בית המן ולהשאיר אותו...
ושננתם
שיעור

לבישת אסתר מלכות, פור וגורל

ישנה עוצמה פנימית שחבויה באדם ובמציאות. בישראל יש...
הרב יעקב ידיד 45 דק'
שיעור

מלכות אסתר

כל אדם מסוגל להגיע ולעשות מעשים עליונים אם רק הוא...
הרב יעקב ידיד 45 דק'
שיעור

שתיקת אסתר

למרות הסיכון והקושי הרב, אסתר מקפידה לקיים את דברי...
הרב יעקב ידיד 45 דק'
שיעור

התקדמות הגאולה במגילה

כשמבינים מרדכי ואסתר שהקורות אותם נועדו לסבב את...
הרב אלעזר נאה 45 דק'
שיעור

מלכות פירושה ראיית המהלך האלוקי

עניינה של מידת המלכות היא לראות את יד ה' בתוך...
הרב אלעזר נאה 45 דק'
שיעור

עיון בסיפור המגילה

כשמגיע הרגע הנכון שהפנימיות הישראלית צריכה להתגלות...
הרב אלעזר נאה 45 דק'
שיעור

"ותלבש אסתר מלכות"

הרבנית דינה ראפ (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

רוצה להיות מלכה

המסע של אסתר המלכה בדרכה להושיע את ישראל |
הרבנית בת שבע יוסיפון (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

מגילת אסתר – מגילת הַסֵתֶר

מגילת אסתר | מגילת אסתר מקפלת בתוכה סיפור, שבמבט...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

מגילת אסתר וספרי הבית השני 1

שיעור ראשון מתוך שניים |
עמנואל
שיעור

מגילת אסתר וספרי הבית השני 2

שיעור שני מתוך שניים |
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לא תשכח!

הפטרת זכור | שמואל א, טו | האזהרה משכחה בציווי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המבחן של מלך ישראל

הפטרת זכור | שמואל א, טו | מאיסת שאול שני שלבים...
הרב יואב אוריאל