מרות עד דוד - חסד, יסורים ומסירות לעם

מרות עד דוד - החסד

במגילת רות מונחות התשתיות למלכות דוד. מלבד הכשרת מלכותו מבחינת המשכיות הזרע הסגולי של שושלת פרץ, ניטעות...

מתוך סדרת השיעורים:
מרות עד דוד - חסד, יסורים ומסירות לעם

מרות עד דוד - צמיחה מתוך יסורים

במגילת רות מונחות התשתיות למלכות דוד. מלבד הכשרת מלכותו מבחינת המשכיות הזרע הסגולי של שושלת פרץ, ניטעות...

מתוך סדרת השיעורים:
מרות עד דוד - חסד, יסורים ומסירות לעם

מרות עד דוד - התבטלות לאומה

במגילת רות מונחות התשתיות למלכות דוד. מלבד הכשרת מלכותו מבחינת המשכיות הזרע הסגולי של שושלת פרץ, ניטעות...

מתוך סדרת השיעורים:
מרות עד דוד - חסד, יסורים ומסירות לעם

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מרות עד דוד - החסד

במגילת רות מונחות התשתיות למלכות דוד. מלבד הכשרת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מרות עד דוד - צמיחה מתוך יסורים

במגילת רות מונחות התשתיות למלכות דוד. מלבד הכשרת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מרות עד דוד - התבטלות לאומה

במגילת רות מונחות התשתיות למלכות דוד. מלבד הכשרת...
הרב יואב אוריאל
קשר חי