מאמרים - מגילת אסתר

בית המקדש כבסיס להבנת עומק מגילת אסתר

הקדמה למגילה | הקדמה מגילת אסתר ידועה לכל, אבל אין בית מדרש בלא חידוש. מאמר זה יעסוק בשש שאלות על שלושת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

"כשבת המלך אחשורוש" או "בשנת שלש למלכו"?

פרק א | | א. הגמרא במסכת מגילה 1. שאלת הגמרא הגמרא במסכת מגילה (דף יא ע"ב) שואלת: בפסוק השני במגילה נאמר:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

האם אחשורוש השתמש בכלים של בית המקדש?

פרק א | | א. הגמרא במסכת מגילה: אחשורוש השתמש בכלי בית המקדש! על הפסוק "והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים"...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

מדוע נכתבו פרקים א-ב במגילת אסתר?

פרקים א-ב | הצגת השאלה עיקרו של פרק א' הוא שהיה מלך ושמו אחשורוש, ושוַשְתִי אשתו מיאנה לבוא בדבר המלך, ומתוך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

מדוע נגזרה הגזירה הנוראה על עם ישראל על ידי המן?

פרק ג | הקדמה בפרק ג' במגילת אסתר מסופר שמרדכי לא השתחוה להמן, ולכן המן כעס עליו ורצה להרוג את כל היהודים....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

דורון, תפילה ומלחמה במגילת אסתר

פרק ו | הקדמה יש לשאול שאלות רבות על מגילת אסתר. במאמר הקודם עסקנו בשבע שאלות: על אחשורוש, על מרדכי, על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"

פרק ח | הקדמה אחד הפסוקים המפורסמים ביותר במגילת אסתר הוא: "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" (ח, טז)....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

מדוע נכתב פרק י' במגילת אסתר?

פרק י | הצגת השאלה נאמר בפרק י: א. "וישם המלך אחשורוש מס על הארץ ואיי הים. ב. וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

מגילת אסתר בספר שמות

הקדמה למגילה | הקדמה אמרו חז"ל: "מי איכא מידי דכתיבי בכתובי, דלא רמיזי באורייתא?!" (תענית ט ע"א). כלומר:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בית המקדש כבסיס להבנת עומק מגילת אסתר

הקדמה למגילה | הקדמה מגילת אסתר ידועה לכל, אבל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כשבת המלך אחשורוש" או "בשנת שלש למלכו"?

פרק א | | א. הגמרא במסכת מגילה 1. שאלת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם אחשורוש השתמש בכלים של בית המקדש?

פרק א | | א. הגמרא במסכת מגילה: אחשורוש השתמש בכלי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נכתבו פרקים א-ב במגילת אסתר?

פרקים א-ב | הצגת השאלה עיקרו של פרק א' הוא שהיה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נגזרה הגזירה הנוראה על עם ישראל על ידי המן?

פרק ג | הקדמה בפרק ג' במגילת אסתר מסופר שמרדכי לא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דורון, תפילה ומלחמה במגילת אסתר

פרק ו | הקדמה יש לשאול שאלות רבות על מגילת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"

פרק ח | הקדמה אחד הפסוקים המפורסמים ביותר במגילת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נכתב פרק י' במגילת אסתר?

פרק י | הצגת השאלה נאמר בפרק י: א. "וישם המלך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מגילת אסתר בספר שמות

הקדמה למגילה | הקדמה אמרו חז"ל: "מי איכא מידי...
הרב איתן שנדורפי
קשר חי