איכה פרק ד

"איכה יועם זהב"

פרק ד | על פי חזל פרק זה הוא קינה של ירמיה על מותו יאשיהו המלך.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - מגילת איכה

53 דק'

מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

פרק ד | הכל משתנה בציון וירושלים, דברים מכובדים הופכים לנבזים ושפלים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על מגילת איכה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"איכה יועם זהב"

פרק ד | על פי חזל פרק זה הוא קינה של ירמיה על מותו...
הרב אליעזר קשתיאל 53 דק'
שיעור

מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

פרק ד | הכל משתנה בציון וירושלים, דברים מכובדים...
הרב אחיקם גץ
שיעור

איכה מוקלט - פרק ד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
קשר חי