הפטרת תרומה

משכן ומקדש

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | שכינה זמנית ושכינה של קבע ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. נצטוו ישראל לבנות בית מקדש...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

בניין בית המקדש בעזרת הגויים

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | צירוף חירם לבניה בפרשתנו מודיע הקב"ה לעם ישראל כי הוא חפץ במקום בו הוא ישכון בתוך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

הברית בין שלמה וחירם

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | בספר מלכים ב (ה, כו) נוצרת ברית אסטרטגית בין שלמה לחירם מלך צור: "וַה' נָתַן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

משכן ומקדש

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | שכינה זמנית ושכינה של...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

בניין בית המקדש בעזרת הגויים

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | צירוף חירם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הברית בין שלמה וחירם

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | בספר מלכים ב (ה, כו)...
הרב יואב אוריאל
קשר חי