הפטרות

שילוח המצורעים מן העיר שומרון

קדושת פשוטו של מקרא - הפטרת מצורע |

ואמרתי ללא עמי – עמי אתה

להפטרת במדבר | ספר במדבר כתבנית יסוד ליחסי ישראל והקב"ה  "לא עמי" – מצבם הקשה של ישראל בימי הושע הנבואה...

רוח הקנאה ורוח הנזירות

הפטרת נשא | למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה מהסמיכות בין פרשת נזיר ופרשת סוטה למדו חז"ל שמוסד הנזירות מהווה...

הסירו הבגדים הצואים

להפטרת פרשת בהעלותך | אחריות הכהונה לטהרת האומה וכה תעשה להם לטהרם הפטרתינו מתארת מחזה בו מסירים הבגדים...

לרגל אל הלב

להפטרת פרשת שלח | על ריגול פנימי וחיצוני ריגול בתוך הלב כששולח משה את המרגלים הוא מלווה אותם בשורה של...

שמרו עדותיו וחוק נתן למו

להפטרת פרשת קורח | על תפקידו של שמואל בטהרת הכהונה והמלוכה   טהרת הכהונה ומיסוד הכהונה קורח ושמואל שמואל,...

גיבור חיל

להפטרת פרשת חקת | מן הפרט אל הכלל ובחזרה משבר זהות תחילתם של ימי יפתח במשבר גדול, ישראל עוזבים את ד'...

הגיד לך אדם מה טוב

להפטרת פרשת בלק | על דיוקים נדרשים בדור גאולי זכר נא מה יעץ בלק מיכה הוא תלמידו הגדול של ישעיה הנביא....

בטרם אצורך בבטן ידעתיך

להפטרת פרשת מטות | שלושת תפקידי הנביא בתקופה הפותחת את ימי בין המצרים. קוראים ישראל את נבואת הקדשתו של...

וירוץ לפני אחאב

להפטרת פרשת פנחס (כשהיא לפני י"ז תמוז) | יוזמה ועוצמה אחאב הוא בעל חוסן לאומי נדיר. הן בהקף מפעלותיו לגיבוש...

ההמיר גוי אלוהים?

להפטרת פרשת מסעי | על עבודת ד' מתוך זהות ישראלית בהפטרתינו מוכיח ירמיה את ישראל בהשוואה לאומות אחרות הדבקות...

הפטרת פרשת ראה: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח"

הקדמה נאמר בהפטרה: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח, וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי, זאת נחלת עבדי ד' וצדקתם מאתי,...

שירת האזינו ושירת דוד

הפטרת האזינו | | ישועת ד' בזכות המעשים או למען שמו שתי שירות זכינו לקרוא השבוע. בקריאה בתורה את שירת האזינו...

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |

ואצרוף כבור סיגייך

להפטרת שבת חזון | סותר על מנת לבנות הנבואה בימי עוזיה- קריאת המלבי"ם נראים הדברים שנבואות ישעיה מסודרות לפי...

אמרי לערי יהודה

הפטרת ואתחנן - נחמו | נחמה מתוך השורש הפנימי קריאת ספר ישעיה על רקע ימי חזקיה הגמרא במסכת סנהדרין מעלה...

התשכח אישה עולה

להפטרת פרשת עקב | מרעיה לבת ובחזרה דימויי האישה בנביאים פעמים רבות מדמים הנביאים את יחסי הקב"ה וכנסת ישראל...

אבני חפץ

להפטרת פרשת ראה | על החפץ המצמיח את ציורי הגאולה ושמתי כדכד שמשותייך הפטרתינו פותחת בתיאור ירושלים כמעוטרת...

לנטוע שמים וליסוד ארץ

להפטרת פרשת שופטים | על בנין הפנימי מול עוצמה חיצונית מקורות העוצמה הפטרתינו פותחת בחיזוק אל מול חמת...

רני עקרה

להפטרת כי תצא | רני עקרה לא ילדה הפטרתינו פותחת בתיאור כנסת ישראל כעקרה שלא ילדה: רָנִּ֥י עֲקָרָ֖ה לֹ֣א...

ועלייך יזרח ד'

להפטרת כי תבוא | דעיכת הלאומיות באומות ותחייתה בישראל כי הנה החושך יכסה ארץ בהפטרת פרשת שופטים, למדנו על...

פורה דרכתי לבדי

להפטרת פרשת ניצבים | על הנקם האלוקי כבסיס להתעלות העולם פורה דרכתי לבדי בהפטרת "כי תצא" עסקנו ביכולת להעלות...

ממשה ליהושע

הפטרת וזאת הברכה | קודש בונה טבע משה עבדי מת בסיום קריאת התורה אנו פותחים בנביא וקוראים את הפרק הראשון של...

שבע שאלות על 'שבע דנחמתא'

הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך" (אורח חיים סימן תכח): "מי"ז בתמוז ואילך מפטירין תלתא דפורענותא, ושבע...

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו - נבואות נחמה?

הקדמה: הגמרא במסכת בבא בתרא הגמרא במסכת בבא בתרא (יד ע"ב) אומרת: "ישעיה כוליה נחמתא". כלומר: ספר ישעיהו...

למה קוראים את נבואת מלאכי בשבת שלפני פסח?

הקדמה כידוע, מנהג ישראל להפטיר בשבת שלפני פסח בספר מלאכי, מהפסוק "וערבה לד' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם...

עם ישראל ישאר לנצח ויגאל!

"אני ד' לא שָניתי, ואתם בני יעקב לא כְליתם" הקדמה נאמר בפרקנו: "אני ד' לא שָנִית, ואתם בני יעקב לא כְליתם"...

"עוד היום בנב לעמוד" - הפטרת יום העצמאות

הקדמה הרבנות הראשית לישראל קבעה את הפטרת "עוד היום בנֹב לעמֹד" כהפטרת יום העצמאות. כך נאמר בהפטרה: ישעיהו...

הטובה הגדולה שבאה מהר אפרים כתיקון לרעות שיצאו משם

הפטרת יום א של ראש השנה | | הקדמה לקביעת ההפטרה: מדוע מפטירים בראש השנה בחנה?          מקורה של ההפטרה הוא...

מדוע מפטירים בראש השנה: "הבן יקיר לי אפרים"?

הפטרת יום שני של ראש השנה | | א. הגמרא במסכת מגילה מקורה של ההפטרה הוא כבר בברייתא ובגמרא במסכת מגילה (דף...

אהבת ד לעם ישראל, התשובה והגאולה

הפטרת יום שני של ראש השנה | א. מה ענינו של פסוק א'? נאמר בתחילת ההפטרה (פסוק א'): "כה אמר ד': מצא חן במדבר...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

הרב יוסף הורוביץ 12 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות בראשית

הרב יואב אוריאל 21 שיעורים
סדרה

מאמרים - הפטרות בראשית

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

הרב מנחם שחור 13 שיעורים
סדרה

דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

הרב יוסף הורוביץ 10 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות שמות

הרב יואב אוריאל 16 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות שמות

הרב איתן שנדורפי 4 שיעורים
סדרה

הפטרות שמות - הרב מנחם שחור

10 שיעורים
סדרה

דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

הרב יוסף הורוביץ 7 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות ויקרא

הרב יואב אוריאל 12 שיעורים
סדרה

הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

הרב מנחם שחור 9 שיעורים
סדרה

דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

הרב יוסף הורוביץ 8 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות במדבר

הרב יואב אוריאל 17 שיעורים
סדרה

מאמרים - הפטרות במדבר

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות דברים

הרב יואב אוריאל 10 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות המועדים

הרב יואב אוריאל 24 שיעורים
סדרה

הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

16 שיעורים
סדרה

לב ההפטרה

הרב עמנואל בן ארצי 20 שיעורים
שיעור

שילוח המצורעים מן העיר שומרון

קדושת פשוטו של מקרא - הפטרת מצורע |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

ואמרתי ללא עמי – עמי אתה

להפטרת במדבר | ספר במדבר כתבנית יסוד ליחסי ישראל...
הרב מנחם שחור
שיעור

רוח הקנאה ורוח הנזירות

הפטרת נשא | למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת...
הרב מנחם שחור
שיעור

הסירו הבגדים הצואים

להפטרת פרשת בהעלותך | אחריות הכהונה לטהרת...
הרב מנחם שחור
שיעור

לרגל אל הלב

להפטרת פרשת שלח | על ריגול פנימי וחיצוני ריגול...
הרב מנחם שחור
שיעור

שמרו עדותיו וחוק נתן למו

להפטרת פרשת קורח | על תפקידו של שמואל בטהרת הכהונה...
הרב מנחם שחור
שיעור

גיבור חיל

להפטרת פרשת חקת | מן הפרט אל הכלל ובחזרה משבר...
הרב מנחם שחור
שיעור

הגיד לך אדם מה טוב

להפטרת פרשת בלק | על דיוקים נדרשים בדור גאולי זכר...
הרב מנחם שחור
שיעור

בטרם אצורך בבטן ידעתיך

להפטרת פרשת מטות | שלושת תפקידי הנביא בתקופה...
הרב מנחם שחור
שיעור

וירוץ לפני אחאב

להפטרת פרשת פנחס (כשהיא לפני י"ז תמוז) | יוזמה...
הרב מנחם שחור
שיעור

ההמיר גוי אלוהים?

להפטרת פרשת מסעי | על עבודת ד' מתוך זהות...
הרב מנחם שחור
שיעור

הפטרת פרשת ראה: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח"

הקדמה נאמר בהפטרה: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שירת האזינו ושירת דוד

הפטרת האזינו | | ישועת ד' בזכות המעשים או למען...
הרב מנחם שחור
שיעור

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |
שיעור

ואצרוף כבור סיגייך

להפטרת שבת חזון | סותר על מנת לבנות הנבואה בימי...
הרב מנחם שחור
שיעור

אמרי לערי יהודה

הפטרת ואתחנן - נחמו | נחמה מתוך השורש...
הרב מנחם שחור
שיעור

התשכח אישה עולה

להפטרת פרשת עקב | מרעיה לבת ובחזרה דימויי האישה...
הרב מנחם שחור
שיעור

אבני חפץ

להפטרת פרשת ראה | על החפץ המצמיח את ציורי...
הרב מנחם שחור
שיעור

לנטוע שמים וליסוד ארץ

להפטרת פרשת שופטים | על בנין הפנימי מול עוצמה...
הרב מנחם שחור
שיעור

רני עקרה

להפטרת כי תצא | רני עקרה לא ילדה הפטרתינו פותחת...
הרב מנחם שחור
שיעור

ועלייך יזרח ד'

להפטרת כי תבוא | דעיכת הלאומיות באומות ותחייתה...
הרב מנחם שחור
שיעור

פורה דרכתי לבדי

להפטרת פרשת ניצבים | על הנקם האלוקי כבסיס להתעלות...
הרב מנחם שחור
שיעור

ממשה ליהושע

הפטרת וזאת הברכה | קודש בונה טבע משה עבדי...
הרב מנחם שחור
שיעור

שבע שאלות על 'שבע דנחמתא'

הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך" (אורח חיים סימן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו - נבואות נחמה?

הקדמה: הגמרא במסכת בבא בתרא הגמרא במסכת בבא בתרא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

למה קוראים את נבואת מלאכי בשבת שלפני פסח?

הקדמה כידוע, מנהג ישראל להפטיר בשבת שלפני פסח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

עם ישראל ישאר לנצח ויגאל!

"אני ד' לא שָניתי, ואתם בני יעקב לא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"עוד היום בנב לעמוד" - הפטרת יום העצמאות

הקדמה הרבנות הראשית לישראל קבעה את הפטרת "עוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הטובה הגדולה שבאה מהר אפרים כתיקון לרעות שיצאו משם

הפטרת יום א של ראש השנה | | הקדמה לקביעת ההפטרה:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע מפטירים בראש השנה: "הבן יקיר לי אפרים"?

הפטרת יום שני של ראש השנה | | א. הגמרא במסכת מגילה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אהבת ד לעם ישראל, התשובה והגאולה

הפטרת יום שני של ראש השנה | א. מה ענינו של פסוק...
הרב איתן שנדורפי