הגישה הראויה ללימוד תנ"ך

שלושת עקרונות היסוד בלימוד תנ"ך

שלושת עקרונות היסוד בלימוד תנ"ך בדיון הנוקב ביחס ללימודי התנ"ך, יש לזכור ולהזכיר את שלושת עקרונות היסוד,...

חשיבות לימוד תנ"ך (בהקדמה ליהושע)

כשאנו לומדים תנ"ך אנו צועדים בדרכו של הנצי"ב מוולוזי'ן שהעביר שיעור יומי על התורה

שיעור קומה

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כי לכל אדם בכל דור יש מושג של 'השיעור קומה' שלו. מתוך כך הוא מבאר כיצד יש להתייחס...

הדרך הנכונה ללמד תנ"ך

בשיחה למחנכים פורס הרב קוטלר את הגישה הראויה ללימוד תנ"ך

היחס הנכון ללימוד התנ"ך

מהי סיבת העומק לכך שלא רבים מעם ישראל משקיעים זמן רב בלימוד תנ"ך? הרב חננאל אתרוג מבאר מהי הגישה שאיתה באים...

43 דק'

כתבי הקודש - מעטפה ותוכן

כתבי הקודש נאמרו מפי הקב"ה. הואיל וכן, עיקרי הדברים שאומר ה' אינם תמיד גלויים.

כ - 70 דק'

אמיתות התנ"ך

התנ"ך הוא בעל מעמד מכריע ועצום בכל ההיסטוריה של העולם. עד כמה התקבלות התנ"ך בכל העולם ובכל הדורות משמעותית...

72 דק'

היחס לקטעים בתנ"ך שנראים לנו סתמיים ולא מועילים

כל אדם כפי מדרגתו מוצא לפעמים בתנ"ך פרשיות או פסוקים, שאין הוא מבין את התועלת שבהם, ומה המסר שלהם. כיצד יש...

חשיבות כל מילה בתנ"ך כגון מספרים ומניינים

מהי החשיבות של כל מילה בתנ"ך לגבינו? מדוע טורחת התורה לפרט מספרים מדוייקים ומפורטים בפרשיות שונות?

מה נכלל ב'ביקורת המקרא'

בשיעור זה מבאר הרב מאלו דעות יש להישמר בלימוד התנ"ך.

10 דק'

מושגי התורה בהגדרת החטא

מאמר יסודי המברר מהי הגדרת החטא של גדולי האומה המופיעים בתנ"ך.

הגישות השונות ללימוד תנ"ך

בשיעור זה בוחן הרב את הגישות השונות ללימוד תנ"ך. הבחינה כוללת את המגמות העומדות מאחורי כל גישה

74 דק'

פשוטו של מקרא - הרב עדין שטיינזלץ

"שנים אלה היו בעוכרינו - הטבע והפשט" (ספר אמונת חכמים פרק ב') מקומו של הפשט בדורנו כדי לברר את הנושא כל...

לימוד תנ"ך דורש זהירות

לימוד תנ"ך דורש זהירות בבואנו לעסוק בספרי הנביאים, עלינו להעמיד לנגד עינינו דברי הדרכתם של גדולי ישראל...

הגישה ללימוד תנ"ך

בשיעור זה נברר את הגישה הראויה ללימוד תנ"ך לאור פרשנות חז"ל

כ-70 דק'

מקום הארכיאולוגיה בלימוד תנ"ך

האם ניתן להתבסס על ממצאים ארכיאולוגיים כדי לקבוע הלכה? האם ניתן ורצוי לבסס את אמונתינו על מדע הארכיאולוגיה?...

שיטת הנצי"ב: התורה כשירה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וילך |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

הקדמה ללימוד נביאים - 'חסד למשיחו'

הרב יוסף קלנר 5 שיעורים
סדרה

איך לומדים תנ"ך

הרב שלמה אבינר 12 שיעורים
סדרה

ללמוד וללמד תנ"ך

הרב יעקב אריאל 8 שיעורים
שיעור

שלושת עקרונות היסוד בלימוד תנ"ך

שלושת עקרונות היסוד בלימוד תנ"ך בדיון הנוקב ביחס...
הרב ערן טמיר
שיעור

הרב זלמן מלמד על לימוד תנ"ך

שיעור

חשיבות לימוד תנ"ך (בהקדמה ליהושע)

כשאנו לומדים תנ"ך אנו צועדים בדרכו של הנצי"ב...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

שיעור קומה

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כי לכל אדם בכל דור יש...
שיעור

הדרך הנכונה ללמד תנ"ך

בשיחה למחנכים פורס הרב קוטלר את הגישה הראויה...
הרב אהרון קוטלר זצ"ל
שיעור

ההבנה האמתית של סיפורי התורה

הרב אהרון קוטלר זצ"ל
שיעור

היחס הנכון ללימוד התנ"ך

מהי סיבת העומק לכך שלא רבים מעם ישראל משקיעים זמן...
הרב חננאל אתרוג 43 דק'
שיעור

היחס לנבואה

הרב דוד חי הכהן כ - 70 דק'
שיעור

כתבי הקודש - מעטפה ותוכן

כתבי הקודש נאמרו מפי הקב"ה. הואיל וכן, עיקרי...
הרב אריק אוריאל כ - 70 דק'
שיעור

אמיתות התנ"ך

התנ"ך הוא בעל מעמד מכריע ועצום בכל ההיסטוריה של...
הרב יוסף קלנר 72 דק'
שיעור

היחס לקטעים בתנ"ך שנראים לנו סתמיים ולא מועילים

כל אדם כפי מדרגתו מוצא לפעמים בתנ"ך פרשיות או...
הרב יוסף קלנר
שיעור

חשיבות כל מילה בתנ"ך כגון מספרים ומניינים

מהי החשיבות של כל מילה בתנ"ך לגבינו? מדוע טורחת...
הרב יוסף קלנר
שיעור

מה נכלל ב'ביקורת המקרא'

בשיעור זה מבאר הרב מאלו דעות יש להישמר בלימוד...
הרב יוסף קלנר 10 דק'
שיעור

מושגי התורה בהגדרת החטא

מאמר יסודי המברר מהי הגדרת החטא של גדולי האומה...
הרב יעקב יצחק הלוי רודרמן זצ"ל
שיעור

הגישות השונות ללימוד תנ"ך

בשיעור זה בוחן הרב את הגישות השונות ללימוד תנ"ך....
הרב אוהד תירוש 74 דק'
שיעור

פשוטו של מקרא - הרב עדין שטיינזלץ

"שנים אלה היו בעוכרינו - הטבע והפשט" (ספר אמונת...
שיעור

מבוא ללימוד תנ"ך

הרב מיכאל טוביאנו 65 דק'
שיעור

איך יש להבין תלונות על הקב"ה בתנ"ך?

הרב אס"ף בנדל
שיעור

לימוד תנ"ך דורש זהירות

לימוד תנ"ך דורש זהירות בבואנו לעסוק בספרי...
הרב שמעון כהן
שיעור

הגישה ללימוד תנ"ך

בשיעור זה נברר את הגישה הראויה ללימוד תנ"ך לאור...
הרב יהושע צוקרמן כ-70 דק'
שיעור

מקום הארכיאולוגיה בלימוד תנ"ך

האם ניתן להתבסס על ממצאים ארכיאולוגיים כדי לקבוע...
הרב יוסי ברינר
שיעור

התנ"ך מחנך ליראת שמים

הרב יהושע צוקרמן כ-47 דק'
שיעור

שיטת הנצי"ב: התורה כשירה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וילך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שו"ת

התנ"ך אינו ספר היסטוריה

מדוע אברהם אבינו מוזכר בתורה מגיל 75 שנה
הרב נועם וידר
שו"ת

תנ"ך וארכאולוגיה

ב"ה איך יש להתייחס לפשט העובדות המסופרות בתנ"ך מול...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

המטרה בלימוד תנ"ך

שלום! מה מטרתנו בלימוד תנ"ך? מה הקומה הנפשית...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

מה מטרתנו בלימוד תנ"ך?

שלום! מה מטרתנו בלימוד תנ"ך? מה הקומה הנפשית שהוא...
הרב אס"ף בנדל