פרשת תצוה | כז-ל

שמן המשחה - בימי משה ולדורות

שאלה מדוע בבית שני לא הכינו שמן המשחה? תשובה א. כתב הרמב"ם בספר המצוות (עשה לה): "שצונו שיהיה לנו שמן...

האם יש שמות קדושים?

פרשת תצוה | בגדי הכהן צריך לעשות אותם במיוחד לכהנים ולכוון לשם כך. לכן לא מספיק אנשי אמנותיים. אלא צריך אנשים...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

בגדי הכונה, בגדי הבד- ייחודיות הפרט בעבודת ה'

פרשת תצוה | לבני אהרון, הכהנים ההדיוטים יש ארבעה בגדים. מה שמאפיין את בגדי הכהנים ההדיוטים שהם מבד, חוץ מאבנט...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

קורבנות המילואים ותפקיד הכהנים

פרשת תצוה | גסות הרוח וגבהות הלב גורמת רק לירידה. חז"ל מחברים בין הצרעת לגאוה.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

טבלת כלי המשכן ועבודתם

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

השמות בחומש 'שמות'

מאמר סקירה | לחמשת חומשי התורה ישנם שמות מקובלים בעם ישראל: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. בהתבוננות על...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

בחירת אהרון ובניו לכהני ה'

פרשת תצוה | המשכן והעובדים בו בפרשתנו נמשך תהליך הציווי על בניית המשכן. לאחר שבפרשה הקודמת התורה פירטה את...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

שני מוקדי השראת השכינה במשכן

פרשת תצוה | רוב אזור המשכן מוקדש לעבודת ה' הכוללת פעילות רבה, כגון: וידוי, שחיטה, קבלה, הולכה, קמיצה, הקטרה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | ניתן לתמוה מהו הצורך בבגדים מיוחדים בעת עבודת המקדש. בשיעור זה מתבארת החשיבות המיוחדת של בגדים...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-60 דק'

מסילת ההתקדמות של עובד ה'

פרשת תצווה | א.ואתה תצוה | ב.שמן למאור | ג.כתית | ד. הקשיים המלווים את התשובה | ה.אסור להתייאש | ו.התלהבות...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

התורה עדות לישראל

פרשת תצווה | העובדה שדווקא משה רבינו מביא את הציווי על המשכן מעידה על חשיבות היחס להדרכתה של תורה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

האחדות כבסיס להשראת השכינה

פרשת תצוה | האחדות כבסיס להשראת השכינה שאלה גדולה בסדר כלי המקדש בפרשיות תרומה תצווה, היא מיקום מזבח הזהב,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | מדוע הביטוי "לכבוד ולתפארת" נאמר דווקא על בגדי הכהונה ולא על כלי המשכן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שמות

מדוע התמנה אהרן לכהן תחת הבכורות?

פרשת תצוה | הקדמה בפרשת תצוה ציוה ד' את משה על כהונת אהרן. לפי רש"י (שמות לא, יח) מעשה העגל קדם לציווי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | הקדמה בפרקנו מפורטים בגדי הכהונה, בשני ציוויים: הראשון קצר והשני ארוך. בציווי הראשון נאמר:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

רמזי המעיל

פרשת תצוה | הקדמה הגמרא במסכת זבחים (פח ע"ב) ובמסכת ערכין (טז ע"א) אומרת: "מעיל מכפר על לשון הרע, אמר הקדוש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מהי תכלית המשכן?

פרשת תצוה | א. פשט הפסוקים והסבר הראב"ע נאמר בסוף פרק כ"ט: "ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלקים. וידעו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מיקומו של מזבח הקטורת

פרשת תצוה | מדוע נכתבה פרשת מזבח הקטורת בנפרד משאר הכלים? הקדמה          בפרשת תרומה מצווה התורה על עשיית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מעלתה של הקטורת

פרשת תצוה | א. מדוע סיימה התורה את הציוויים על המשכן במזבח הקטורת? כתב בספר "צרור המור" (שמות ל, ט): "כבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

ענינו של מזבח הקטורת

פרשת תצוה | למה הציווי על מזבח הזהב מופיע בסוף הציוויים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

מי המצווה?

פרשת תצוה |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

בגדי כהנים

פרשת תצוה |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

בין אבני השוהם לאבני המילואים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תצוה |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

המצווה המורכבת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תצוה |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

לשעה ולדורות במזבח הקטורת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תצוה |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

ולא יזח החשן מעל האפוד

פרשת תצוה | מדוע בשנה מעוברת אנו חוגגים את פורים דווקא באדר השני ולא באדר ראשון? נסביר את טעמו של רשב"ג שיש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

סיכום פרטי המשכן, כליו ובגדי הכהונה

להורדת קובץ וורד הכולל איורים לחץ על 'להורדת קובץ מצורף'

העדות

פרשת תצוה | | העדות - תרגם אונקלוס: סהדותא המילה הארמית סהדותא מופיעה גם במקרא עצמו בספר בראשית (פרק לא פס'...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

אַבְנֵי שֹׁהַם וְאַבְנֵי מִלֻּאִים לָֽאֵפֹד וְלַחֹֽשֶׁן

פרשת תצוה | החומר של העולם עצמו בנוי בעיקר מאבנים. כשאנחנו רואים אבן, אנחנו רואים את מעשה ה': את האבן עשה ה'...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

משה ואהרון בכהניו

פרשת תצוה | | 'לא הזכיר משה בזה הסדר (פרשת תצוה) משא''כ בכל החומש, שמשעה שנולד משה אין סדר שלא הוזכר בה (חוץ...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

האפוד והחושן

פרשת תצוה | "כֹּהֵן גָּדוֹל מְשַׁמֵּשׁ בִּשְׁמֹנָה כֵלִים. וְהַהֶדְיוֹט בְּאַרְבָּעָה, בְּכֻתֹּנֶת...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מספר אותיות השורש

פרשת תצוה | | הפעם נתמקד בפועל אחד בפרשת 'תצוה', שצורתו ייחודית ונדירה, וממנו פתח לכמה עניינים. כך נאמר בפרק...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

מִּלֻּאִים

פרשת תצוה | השורש מ'ל'א' נזכר בפרשתנו פעמים רבות, בהקשרים שונים: בתחילת הפרשה (כח, ג) ד' אומר למשה:...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

בחירת אהרון לכהן גדול

פרשת תצוה | בפרשתנו אנו קוראים על בחירת אהרון לתפקיד החשוב והנכבד - הכהן הגדול. לא היתה זו בחירה "דמוקרטית",...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין בני ישראל ומניין הלויים, מוצאים אנו ציווי של ה' לפדות את...

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

השראת השכינה, הקטורת ויום הכיפורים

הרב יואב אוריאל 2 שיעורים
שיעור

בגדי הכהונה ובגדים אחרים

הרב אוהד תירוש
שיעור

שמן המשחה - בימי משה ולדורות

שאלה מדוע בבית שני לא הכינו שמן...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

האם יש שמות קדושים?

פרשת תצוה | בגדי הכהן צריך לעשות אותם במיוחד...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

בגדי הכונה, בגדי הבד- ייחודיות הפרט בעבודת ה'

פרשת תצוה | לבני אהרון, הכהנים ההדיוטים יש ארבעה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

קורבנות המילואים ותפקיד הכהנים

פרשת תצוה | גסות הרוח וגבהות הלב גורמת רק לירידה....
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

טבלת כלי המשכן ועבודתם

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

השמות בחומש 'שמות'

מאמר סקירה | לחמשת חומשי התורה ישנם שמות מקובלים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

בחירת אהרון ובניו לכהני ה'

פרשת תצוה | המשכן והעובדים בו בפרשתנו נמשך תהליך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שני מוקדי השראת השכינה במשכן

פרשת תצוה | רוב אזור המשכן מוקדש לעבודת ה' הכוללת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | ניתן לתמוה מהו הצורך בבגדים מיוחדים...
הרב שלמה אבינר כ-60 דק'
שיעור

מסילת ההתקדמות של עובד ה'

פרשת תצווה | א.ואתה תצוה | ב.שמן למאור | ג.כתית |...
הרב שלמה אבינר
שיעור

התורה עדות לישראל

פרשת תצווה | העובדה שדווקא משה רבינו מביא את...
הרב שלמה אבינר
שיעור

האחדות כבסיס להשראת השכינה

פרשת תצוה | האחדות כבסיס להשראת השכינה שאלה גדולה...
הרב אלי אדלר
שיעור

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | מדוע הביטוי "לכבוד ולתפארת" נאמר דווקא...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מדוע התמנה אהרן לכהן תחת הבכורות?

פרשת תצוה | הקדמה בפרשת תצוה ציוה ד' את משה על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | הקדמה בפרקנו מפורטים בגדי הכהונה,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

רמזי המעיל

פרשת תצוה | הקדמה הגמרא במסכת זבחים (פח ע"ב)...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהי תכלית המשכן?

פרשת תצוה | א. פשט הפסוקים והסבר הראב"ע נאמר בסוף...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מיקומו של מזבח הקטורת

פרשת תצוה | מדוע נכתבה פרשת מזבח הקטורת בנפרד משאר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מעלתה של הקטורת

פרשת תצוה | א. מדוע סיימה התורה את הציוויים על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ענינו של מזבח הקטורת

פרשת תצוה | למה הציווי על מזבח הזהב מופיע בסוף...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

מי המצווה?

פרשת תצוה |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

בגדי כהנים

פרשת תצוה |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

בין אבני השוהם לאבני המילואים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תצוה |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

המצווה המורכבת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תצוה |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לשעה ולדורות במזבח הקטורת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תצוה |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

ולא יזח החשן מעל האפוד

פרשת תצוה | מדוע בשנה מעוברת אנו חוגגים את פורים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

סיכום פרטי המשכן, כליו ובגדי הכהונה

להורדת קובץ וורד הכולל איורים לחץ על 'להורדת קובץ...
שיעור

שמות מוקלט - פרק כז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק כח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק כט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק ל | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

העדות

פרשת תצוה | | העדות - תרגם אונקלוס: סהדותא המילה...
הרב יהונתן עידן
שיעור

אַבְנֵי שֹׁהַם וְאַבְנֵי מִלֻּאִים לָֽאֵפֹד וְלַחֹֽשֶׁן

פרשת תצוה | החומר של העולם עצמו בנוי בעיקר מאבנים....
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

משה ואהרון בכהניו

פרשת תצוה | | 'לא הזכיר משה בזה הסדר (פרשת תצוה)...
הרב יוסף שילר
שיעור

האפוד והחושן

פרשת תצוה | "כֹּהֵן גָּדוֹל מְשַׁמֵּשׁ בִּשְׁמֹנָה...
הרב יוסף שילר
שיעור

מספר אותיות השורש

פרשת תצוה | | הפעם נתמקד בפועל אחד בפרשת 'תצוה',...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

מִּלֻּאִים

פרשת תצוה | השורש מ'ל'א' נזכר בפרשתנו פעמים רבות,...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

פרשת תצוה - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת תצוה - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

בחירת אהרון לכהן גדול

פרשת תצוה | בפרשתנו אנו קוראים על בחירת אהרון...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין...
ושננתם
שיעור

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |
הרב עמנואל בן ארצי