פרשת משפטים | כא-כד

מקומה של פרשת משפטים

שטף המצוות שבפרשת משפטים מופיע בזמן מפתיע - מה תפקיד המצוות הרבות של חיי היום יום לאחר המעמד הגדול? | השיעור...

כ - 70 דק'

עבד כנעני - מהותו ועניינו

מדוע זה מוסרי שאדם לוקח לעצמו עבד והופך לבעלים שלו? למה מחנכת אותנו התורה בפרשת עבד כנעני?

12 דק'

תפקיד המשפט בישראל

פרשת משפטים | בתורה פרשת משפטים מפסיקת את מעמד הר סיני באמצע, מה התורה רוצה להגיד לנו בסדר זה?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

מהות ודרך ההליכה אחר הרוב

פרשת משפטים | פרשה זו עוסקת ברובה בדינים הקשורים למשפט. אחד הכללים שחכמים למדו מפרשה זו זה היסוד של ללכת אחרי...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

המשפטים בישראל - משפטי ה'

פרשת משפטים | | פרשת משפטים מעמידה את חוקי היסוד של המשפט בישראל: ארבע אבות נזיקין, דיני העבדות, רציחה, חבלה,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

העבדות

פרשת משפטים | מיהו הריבון? פרשת השבוע, פרשת משפטים, פותחת במצוות השייכות להנהגה כלפי עבד עברי. הקב"ה מלמד את...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

"מעט מעט אגרשנו מפניך"

פרשת משפטים | בדרך אל ארץ ישראל בסוף פרשת משפטים משיב הקב"ה את המבט אל מהלך היצירה של עם ישראל. מעמד הר סיני...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מפה של המצוות פרשת משפטים

פרשת משפטים | הדינים בפרשת משפטים הם פירוט של עשרת הדברות. לפני מתן תורה, בתחילת פרשת יתרו, יתרו הניח את...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הדינים במשפטים - פירוט משפטי של עשרת הדברות

פרשת משפטים | בשיעור זה נבאר כי פרשת משפטים מבוססת על מערכת המשפט שהקים יתרו. בפרשה זו מפורטים עשרת הדברות...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

11.56 דק'

הקרבנות שהופיעו ביצאת מצרים ומתן תורה

פרשיות יתרו-משפטים | בשיעור זה נעקוב אחר הקרבנות השונים שליוו את ישראל לאורך יצירתם - ביציאת מצרים, במדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

21.24 דק'

ממתן תורה אל המשפטים

פרשת משפטים | בשיעור זה מבאר הרב את החיבור בין הרעיונות הכלליים שבפרשת יתרו לבין פרטי הדינים שבפרשת משפטים.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-67 דק'

משפטי התורה

פרשת משפטים | התורה עוברת במעבר חד מהאש והקולות אל שטף של פרטי מצוות. כיצד פרטי הדינים הם ההשלכות המעשיות של...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-67 דק'

חוקים קדושים

פרשת משפטים | פירוט המצוות המופיע בפרשתנו, מעיד על ההבדל המהותי שבין ישראל לעמים

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

הגודל שבקוטן

פרשת משפטים | הגודל שבקוטן פרשת משפטים העוסקת בעיקר בדיני ממונות, ובפרט במצבי סכסוכים בין אדם לרעהו בדינים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

ודאות החירות הנצחית

פרשת משפטים | ודאות החירות הנצחית ההפטרה ממקדת בדין עבד עברי בו בחרה התורה לפתוח את רשימת המשפטים בפרשתנו....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

פרטי משפטי התורה

פרשת משפטים | בפרשת זו מכוונת אותנו התורה כיצד להקים את מלכות ישראל כממלכה של צדק.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שמות

מדוע המצוה הראשונה שנאמרה בפרשת משפטים היא שילוח עבדים?

פרשת משפטים | | מדוע המצוה הראשונה שנאמרה בפרשת משפטים היא שילוח עבדים? הקדמה בפרשת משפטים מצוות רבות מאד,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

לפי מה סודרו המצוות בפרק כא?

פרשת משפטים | הקדמה בפרשת משפטים דינים רבים ומצוות רבות. יש לשאול: האם ניתן למצוא סדר בדרך כתיבתם? במאמר קצר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"נעשה ונשמע" בפרשת משפטים

פרשת משפטים | מדוע רק בפרשתנו נאמר שבני ישראל אמרו "נעשה ונשמע", ולא בפרשת יתרו? הקדמה בפרשת יתרו (יט, ח)...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

קדושת האכילה

פרשת משפטים | "ואנשי קדש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו" הקדמה בפרק כ"ב מצוות רבות: דיני גנב, דיני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

פרשת שלושת הרגלים

פרשת משפטים | הקדמה בפרשתנו (כג, יד-יז) מופיעים שלושת הרגלים בפעם הראשונה: "שלש רגלים תחג לי בשנה. את חג...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מה משמעות הכינוי "אדון" כלפי ד'?

פרשת משפטים | הקדמה נאמר בפרשתנו: "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדֹן ד'" (כג, יז). יש לשאול: מדוע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"ספר הברית" ו"דם הברית"

פרשת משפטים | הקדמה נאמר בפרשתנו (כד, ה-ח): "וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים לד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

תפקיד מערכת המשפט בישראל

פרשת משפטים | רוב הפרשה שלנו עוסקת בעניינים הפשוטים של בין אדם לחברו, והיינו מצפים שאחרי מתן תורה המצוות יהיו...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

שמיטה

פרשת משפטים | התורה מעמידה ביחד עם מצוות השבת את מצוות השמיטה

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות שמות

כ-80 דק'

מהם המשפטים?

פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

תורה שבעל פה

פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

עבד עברי

פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

המדרש והפשט מלמדים הלכה דאורייתא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

"עין תחת עין" - מחר או ממון

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

ארבעת השומרים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

הבא במחתרת בהלכה ובפשט

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

דין 'בעליו עימו' בסוגיית שואל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

מתן תורה שבכתב

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

שתים זו שמעתי

פרשת משפטים | ו' החיבור הפותחת את פרשתנו, "ואלה המשפטים", היא סוד פניה הכפולות של תורתנו- תורה אלוקית שבכתב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

עשי דברו לשמע בקול דברו

פרשת משפטים | ידועים ומוכרים דברי חז"ל אודות מעלתם העליונה של בני ישראל אשר הקדימו "נעשה" ל"נשמע", אך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

לשמר משפטי צדקך

פרשת משפטים | ארבעה שומרים המנויים בפרשתנו, יבוארו כאן בפרטי דיניהם כמשל לארבעה עובדי ה'. נבאר- מיהו שומר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

שבת מנוחה

פרשת משפטים | למה קיבלנו את מצוות השבת? בעשרת הדיברות מוזכרים שני טעמים: בפרשה הקודמת נאמר שהשבת היא זכר...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

מתן תורה לאומות

פרשת משפטים | | עם ישראל התפתח להיות אומה בארבעה שלבים: 1- 12- 70- 60 ריבוא. בשלב הראשון היו האבות שכל אחד...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

המשפט לישראל

פרשת משפטים | בסיום פרשת משפטים מתואר שלב נוסף במתן תורה שבו שותפים במיוחד 70 הזקנים. במאמר אחר ביארנו שמעמד...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

אִם – רשות או חובה?

פרשת משפטים | בניגוד למצוות רבות, שבהן אדם מצווה לקום ולעשות מעשה מסוים – כגון להניח תפילין, לשבת בסוכה,...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

כבוד האדם וחרותו

פרשת משפטים | פרשתנו, פרשת משפטים פותחת במילים 'וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם'. לאחר...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מקומה של פרשת משפטים

שטף המצוות שבפרשת משפטים מופיע בזמן מפתיע - מה...
הרבנית גילה שרים (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

עבד כנעני - מהותו ועניינו

מדוע זה מוסרי שאדם לוקח לעצמו עבד והופך לבעלים...
הרב יוסף קלנר 12 דק'
שיעור

עין תחת עין

הרב חיים דרוקמן כ - 70 דק'
שיעור

תפקיד המשפט בישראל

פרשת משפטים | בתורה פרשת משפטים מפסיקת את מעמד הר...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

מהות ודרך ההליכה אחר הרוב

פרשת משפטים | פרשה זו עוסקת ברובה בדינים הקשורים...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

המשפטים בישראל - משפטי ה'

פרשת משפטים | | פרשת משפטים מעמידה את חוקי היסוד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

העבדות

פרשת משפטים | מיהו הריבון? פרשת השבוע, פרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"מעט מעט אגרשנו מפניך"

פרשת משפטים | בדרך אל ארץ ישראל בסוף פרשת משפטים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מפה של המצוות פרשת משפטים

פרשת משפטים | הדינים בפרשת משפטים הם פירוט של עשרת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הדינים במשפטים - פירוט משפטי של עשרת הדברות

פרשת משפטים | בשיעור זה נבאר כי פרשת משפטים מבוססת...
הרב יואב אוריאל 11.56 דק'
שיעור

הקרבנות שהופיעו ביצאת מצרים ומתן תורה

פרשיות יתרו-משפטים | בשיעור זה נעקוב אחר הקרבנות...
הרב יואב אוריאל 21.24 דק'
שיעור

ממתן תורה אל המשפטים

פרשת משפטים | בשיעור זה מבאר הרב את החיבור בין...
הרב שלמה אבינר כ-67 דק'
שיעור

משפטי התורה

פרשת משפטים | התורה עוברת במעבר חד מהאש והקולות אל...
הרב שלמה אבינר כ-67 דק'
שיעור

חוקים קדושים

פרשת משפטים | פירוט המצוות המופיע בפרשתנו, מעיד על...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הגודל שבקוטן

פרשת משפטים | הגודל שבקוטן פרשת משפטים העוסקת...
הרב ערן טמיר
שיעור

ודאות החירות הנצחית

פרשת משפטים | ודאות החירות הנצחית ההפטרה ממקדת...
הרב אלי אדלר
שיעור

פרטי משפטי התורה

פרשת משפטים | בפרשת זו מכוונת אותנו התורה כיצד...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מדוע המצוה הראשונה שנאמרה בפרשת משפטים היא שילוח עבדים?

פרשת משפטים | | מדוע המצוה הראשונה שנאמרה בפרשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

לפי מה סודרו המצוות בפרק כא?

פרשת משפטים | הקדמה בפרשת משפטים דינים רבים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"נעשה ונשמע" בפרשת משפטים

פרשת משפטים | מדוע רק בפרשתנו נאמר שבני ישראל אמרו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קדושת האכילה

פרשת משפטים | "ואנשי קדש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פרשת שלושת הרגלים

פרשת משפטים | הקדמה בפרשתנו (כג, יד-יז) מופיעים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה משמעות הכינוי "אדון" כלפי ד'?

פרשת משפטים | הקדמה נאמר בפרשתנו: "שלש פעמים בשנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ספר הברית" ו"דם הברית"

פרשת משפטים | הקדמה נאמר בפרשתנו (כד,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

תפקיד מערכת המשפט בישראל

פרשת משפטים | רוב הפרשה שלנו עוסקת בעניינים...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

שמיטה

פרשת משפטים | התורה מעמידה ביחד עם מצוות השבת את...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

מהם המשפטים?

פרשת משפטים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

תורה שבעל פה

פרשת משפטים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

עבד עברי

פרשת משפטים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

המדרש והפשט מלמדים הלכה דאורייתא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

"עין תחת עין" - מחר או ממון

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

ארבעת השומרים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הבא במחתרת בהלכה ובפשט

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

דין 'בעליו עימו' בסוגיית שואל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מתן תורה שבכתב

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שתים זו שמעתי

פרשת משפטים | ו' החיבור הפותחת את פרשתנו, "ואלה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

עשי דברו לשמע בקול דברו

פרשת משפטים | ידועים ומוכרים דברי חז"ל אודות מעלתם...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לשמר משפטי צדקך

פרשת משפטים | ארבעה שומרים המנויים בפרשתנו, יבוארו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שמות מוקלט - פרק כא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק כב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק כג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק כד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שבת מנוחה

פרשת משפטים | למה קיבלנו את מצוות השבת? בעשרת...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

מתן תורה לאומות

פרשת משפטים | | עם ישראל התפתח להיות אומה בארבעה...
הרב יוסף שילר
שיעור

המשפט לישראל

פרשת משפטים | בסיום פרשת משפטים מתואר שלב נוסף...
הרב יוסף שילר
שיעור

אִם – רשות או חובה?

פרשת משפטים | בניגוד למצוות רבות, שבהן אדם מצווה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

פרשת משפטים - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת תרומה - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת משפטים - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

כבוד האדם וחרותו

פרשת משפטים | פרשתנו, פרשת משפטים פותחת במילים...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |
הרב עמנואל בן ארצי
שו"ת

האם מצות עליה לרגל נוהגת במשכן?

בסוף פרשת משפטים ה' ציווה אותנו לעלות לרגל אל בית...
הרב איתן שנדורפי