פרשת כי תשא | ל-לד

בין המשכן לחטא העגל

המשכן - לכתחילה או בדיעבד ומה מקומו בעולם העתיד? | השיעור מיועד לנשים

"שובו אלי"

חטא העגל הוא שורש החטאים כולם. מהו השורש של חטא העגל, וכיצד שבים ממנו ומתקנים אותו. | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

עם קשה עורף

במילים אלה מנמק הקב"ה את הסיבה להשמדת העם החוטא בעגל, והקמת עם חדש מזרעו של משה. באותן מילים ממש, מתנסח משה...

כ - 70 דק'

חטא העגל- פגיעה בלאומיות הישראלית

פרשת כי תשא | מאיפה בא הרעיון לעשות עגל? אם עושים משהו מזהב, למה דווקא עגל?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

חטא העגל - עבודת ה' באופן חד מימדי

פרשת כי תשא | מדוע עמ"י חטא בחטא העגל? סה"כ העם לא כזה טיפש, הוא ראה את נפלאות ה' ביציאת מצרים,וידע את כוחו...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

המעלה המיוחדת של הקטורת

פרשת כי תשא | | בסוף חומש דברים משה רבנו בירך את שבט לוי, והוא הזכיר בברכתו את הקטורת לפני שאר הקרבנות (דברים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

כפרה במפקד

פרשת כי תשא | הקב"ה מצוה את משה לפקוד את בני ישראל. אך הוא אינו מנסח זאת בלשון של ציווי, אלא בתור תיאור מקרה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

חזרת בני ישראל אל משה בתחילת ויקהל

פרשת ויקהל | במילה הפותחת את הפרשה - 'ויקהל' יש חידוש גדול ביחס למהלך המאורעות שהתרחשו עד כה בחטא העגל.

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

7 דק'

עבודת ד' על טבעית

פרשת כי תשא | הטעות של חטא העגל מבארת את היחס הנכון הראוי לעולם הטבע בעבודת ה'

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

מספר?

פרשת כי תשא? | מספר? אחת ההלכות הנלמדות מפרשתנו היא האיסור למנות את ישראל במספר, כנאמר (שמות ל יב): "כי תשא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

משבר הלידה של שבירת הלוחות

פרשת כי תשא | משבר הלידה של שבירת הלוחות פרשת כי תשא, במובנים רבים, היא הפרשה הקשה ביותר בתורה[1]. יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

לא אוסף של פרטים

פרשת כי תשא | לא אוסף של פרטים התורה רואה בחומרה את נושא מניין העם. אחד הכישלונות הקשים בהיסטוריה היה לקראת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

חטא העגל

פרשת כי תשא | מהו השורש הרוחני השלילי שהיה בעם ישראל אשר גרם להתפרצות חטא העגל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שמות

"ויתן אל משה ככלתו..."

פרשת כי תשא | "ויתן אל משה כְּכַלֹּתוֹ לדבר אתו בהר סיני שני לֻחֹת העדֻת" הקדמה          על הפסוק "ויתן אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

השבועות לאבות

פרשת כי תשא | א. הסברי רש"י בפרשתנו נאמר בפרשה: "זְכֹר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך, ותדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

קשר של תפילין - אהבת ד' לעם ישראל

פרשת כי תשא | הקדמה נאמר בפרשה: "וַהֲסִרֹתי את כפי וראית את אחֹרי, ופני לא יֵרָאוּ" (לג, כג). פירש רש"י:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

השבת - "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם"

פרשת כי תשא | | השבת - "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם" הקדמה          בשתים עשרה פרשות ובחמישה עשר מקומות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע נכתבה פרשת הרגלים בפרשת כי תשא?

פרשת כי תשא | הקדמה הרגלים מופיעים בתורה בחמש פרשות: משפטים (פרק כ"ג), כי תשא (פרק ל"ד), אמֹר (פרק כ"ג),...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ

פרשת כי תשא | למה צריך למנות מישהו מיוחד לבנות את המזבח? הקב"ה ציווה את הכל ועכשיו צריך משהו שיש לו כשרון ולא...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

התיקון מחטא העגל

פרשת כי תשא | צריך להרוס את המצבות של העבודה זרה, האם זה קשור לחטא העגל?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות שמות

כ-80 דק'

העדיים מהר חורב

פרשת כי תשא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

שבת

פרשת כי תשא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

'אכין ורקין'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תשא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

שמן וקטרת ישמח לב

פרשת כי תשא | התורה מקדישה משקל רב לאופן עשיית הקטורת ושמן המשחה הנזכרים בפרשתנו. הקטורת דורשת דיוק מושלם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

שני לחת אבנים כראשנים

פרשת כי תשא | שלושה שלבים בקשר הברית בין ישראל לקב"ה: נתינת לוחות ראשונים כתובים באצבע אלוקים, שבירת הלוחות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

וטהרתם

פרשת כי תשא, פרשת פרה | באופנים שונים משמשים המים כדרך טהרה- בטבילה, בהזאה ובהשקיה. נתבונן בדרכי הפעולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

תורה מאתי תצא

פרשת כי תשא | ארבע פעמים במהלך ההיסטוריה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה: לאחר חטא העגל; לאחר חטא המרגלים;...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

ילכו מחיל אל חיל

פרשת כי תשא | מהי מעלתם הנשגבה של הלוחות השניים על פני הראשונים, וכיצד זכינו להם דווקא בעקבות חטא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

שחורה אני ונאוה

פרשת כי תשא | מערכת היחסים הזוגית מלאה אהבה, יופי ונעימות, אולם יחד עם זאת, פעמים מתגלים בה סיבוכים, חיכוכים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

השקל

פרשת כי תשא | | השקל - תרגם אונקלוס: סלעא; גרה - תרגם אונקלוס: מעין המטבעות והמשקלות המצויים בתורה הם - גרה,...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

מפגש עם אלוקים

פרשת כי תשא | העם אומר לאהרון "קוּם עֲשֵׂה לָנוּ אֱלֹהִים אֲשֶׁר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ כִּי זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

חכמת הצוואר

פרשת כי תשא | | "רְאֵה קָרָאתִי בְשֵׁם בְּצַלְאֵל בֶּן אוּרִי בֶן חוּר לְמַטֵּה יְהוּדָה. וָאֲמַלֵּא אֹתוֹ...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

שורשי העגל

פרשת כי תשא | חטא העגל שהוא החטא היסודי של עם ישראל "ואין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עון העגל"...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

השור והעגל

פרשת כי תשא | | בפרשת בראשית (ב, יט-כ) נאמר שהאדם קרא שמות לחיות שד' הביא אליו: "וַיִּצֶר ד' אֱלֹקִים מִן...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

מה בין העלֵית להעלִית

פרשת כי תשא | לאחר חטא העגל, אומר ד' למשה בהר סיני: "לֶךְ רֵד כִּי שִׁחֵת עַמְּךָ אֲשֶׁר הֶעֱלֵיתָ מֵאֶרֶץ...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

על אחדות ואחידות

פרשת כי תשא | פרשתנו פותחת בנשיאת ראש בני ישראל, במילים 'כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא בחז"ל בשם "חומש הפקודים"[1], מופיע ציווי ה' למנות את בני ישראל....

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בין המשכן לחטא העגל

המשכן - לכתחילה או בדיעבד ומה מקומו בעולם העתיד? |...
הרבנית שיפי גולדשטיין (לנשים)
שיעור

"שובו אלי"

חטא העגל הוא שורש החטאים כולם. מהו השורש של חטא...
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

"למה יאמרו מצרים"

הרב יואל מנוביץ' כ - 70 דק'
שיעור

עם קשה עורף

במילים אלה מנמק הקב"ה את הסיבה להשמדת העם החוטא...
הרב אברהם וסרמן כ - 70 דק'
שיעור

חטא העגל- פגיעה בלאומיות הישראלית

פרשת כי תשא | מאיפה בא הרעיון לעשות עגל? אם עושים...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

חטא העגל - עבודת ה' באופן חד מימדי

פרשת כי תשא | מדוע עמ"י חטא בחטא העגל? סה"כ העם לא...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

המעלה המיוחדת של הקטורת

פרשת כי תשא | | בסוף חומש דברים משה רבנו בירך את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

כפרה במפקד

פרשת כי תשא | הקב"ה מצוה את משה לפקוד את בני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חזרת בני ישראל אל משה בתחילת ויקהל

פרשת ויקהל | במילה הפותחת את הפרשה - 'ויקהל' יש...
הרב יואב אוריאל 7 דק'
שיעור

עבודת ד' על טבעית

פרשת כי תשא | הטעות של חטא העגל מבארת את היחס...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מספר?

פרשת כי תשא? | מספר? אחת ההלכות הנלמדות מפרשתנו...
הרב ערן טמיר
שיעור

משבר הלידה של שבירת הלוחות

פרשת כי תשא | משבר הלידה של שבירת...
הרב אלי אדלר
שיעור

לא אוסף של פרטים

פרשת כי תשא | לא אוסף של פרטים התורה רואה בחומרה...
הרב אלי אדלר
שיעור

חטא העגל

פרשת כי תשא | מהו השורש הרוחני השלילי שהיה בעם...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

"ויתן אל משה ככלתו..."

פרשת כי תשא | "ויתן אל משה כְּכַלֹּתוֹ לדבר אתו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השבועות לאבות

פרשת כי תשא | א. הסברי רש"י בפרשתנו נאמר בפרשה:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קשר של תפילין - אהבת ד' לעם ישראל

פרשת כי תשא | הקדמה נאמר בפרשה: "וַהֲסִרֹתי את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השבת - "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם"

פרשת כי תשא | | השבת - "אות גדולה היא בינינו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נכתבה פרשת הרגלים בפרשת כי תשא?

פרשת כי תשא | הקדמה הרגלים מופיעים בתורה בחמש...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ

פרשת כי תשא | למה צריך למנות מישהו מיוחד לבנות את...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

התיקון מחטא העגל

פרשת כי תשא | צריך להרוס את המצבות של העבודה זרה,...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

העדיים מהר חורב

פרשת כי תשא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

שבת

פרשת כי תשא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

'אכין ורקין'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תשא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שמן וקטרת ישמח לב

פרשת כי תשא | התורה מקדישה משקל רב לאופן עשיית...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שני לחת אבנים כראשנים

פרשת כי תשא | שלושה שלבים בקשר הברית בין ישראל...
הרב יהושע שפירא
שיעור

וטהרתם

פרשת כי תשא, פרשת פרה | באופנים שונים משמשים המים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

תורה מאתי תצא

פרשת כי תשא | ארבע פעמים במהלך ההיסטוריה נתחייבו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ילכו מחיל אל חיל

פרשת כי תשא | מהי מעלתם הנשגבה של הלוחות השניים על...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שחורה אני ונאוה

פרשת כי תשא | מערכת היחסים הזוגית מלאה אהבה, יופי...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שמות מוקלט - פרק ל | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק לא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק לב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק לג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק לד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

השקל

פרשת כי תשא | | השקל - תרגם אונקלוס: סלעא; גרה -...
הרב יהונתן עידן
שיעור

מפגש עם אלוקים

פרשת כי תשא | העם אומר לאהרון "קוּם עֲשֵׂה לָנוּ...
שיעור

חכמת הצוואר

פרשת כי תשא | | "רְאֵה קָרָאתִי בְשֵׁם בְּצַלְאֵל...
הרב יוסף שילר
שיעור

שורשי העגל

פרשת כי תשא | חטא העגל שהוא החטא היסודי של עם...
הרב יוסף שילר
שיעור

השור והעגל

פרשת כי תשא | | בפרשת בראשית (ב, יט-כ) נאמר שהאדם...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

מה בין העלֵית להעלִית

פרשת כי תשא | לאחר חטא העגל, אומר ד' למשה בהר...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

פרשת כי תשא - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת כי תשא- קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

על אחדות ואחידות

פרשת כי תשא | פרשתנו פותחת בנשיאת ראש בני ישראל,...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא...
ושננתם
שיעור

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |
הרב עמנואל בן ארצי