הארות באונקלוס

הבאים מצרימה

פרשת שמות | | הבאים - תרגם אונקלוס: דעלו במקום לשון ההווה שבפסוק, כתב אונקלוס לשון עבר, והטעם נראה מובן,...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

תרגום המילה א-להים

פרשת וארא | | א-להים - תרגם אונקלוס: יי וכן בסוף הפסוק "אני ה'" - בתרגום כתוב: "אנא יי". תחילה נעיר שהכתיב...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

אל משה, כי, למען

פרשת בא | | אל משה - תרגם אונקלוס: למשה מילת השימוש "אל" תורגמה באות השימוש ל-. אבל אחר כך "אל פרעה" מתורגם...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא

פרשת בשלח | | דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא - תרגם אונקלוס: אורח ארע פלשתאי ארי קריבא היא כך הגירסא במהדורות...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

כהן מדין

פרשת יתרו | | כהן מדין - תרגם אונקלוס: רבא דמדין וכן תרגם בשאר המקומות שנזכר "כהן מדין" (שמות ב טז ושם ג א),...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הבאים מצרימה

פרשת שמות | | הבאים - תרגם אונקלוס: דעלו במקום...
הרב יהונתן עידן
שיעור

תרגום המילה א-להים

פרשת וארא | | א-להים - תרגם אונקלוס: יי וכן בסוף...
הרב יהונתן עידן
שיעור

אל משה, כי, למען

פרשת בא | | אל משה - תרגם אונקלוס: למשה מילת...
הרב יהונתן עידן
שיעור

דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא

פרשת בשלח | | דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא - תרגם...
הרב יהונתן עידן
שיעור

כהן מדין

פרשת יתרו | | כהן מדין - תרגם אונקלוס: רבא...
הרב יהונתן עידן
קשר חי