דבר תורה לשולחן השבת - שמות

השמות בחומש 'שמות'

מאמר סקירה | לחמשת חומשי התורה ישנם שמות מקובלים בעם ישראל: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. בהתבוננות על...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

נפלאות שנאת המצרים כלפי העבריים

פרשת שמות | שנאת המצרים את העברים כשעוסקים בשיעבוד בני ישראל במצרים, התבנית הפשוטה העולה על הדעת היא של עם...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מי רוצה לצאת ממצרים?

פרשת שמות | הפרקים הראשונים של חומש שמות מספרים על עם של עבדים המתמרד מול המצרים המשעבדים אותו. על מנת להבין...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הניצחון על יסוד המים ביציאת מצרים

פרשת שמות | החל מפרשיות יציאת מצרים ועד הכניסה לארץ מופיעה תופעה יחודית, עקבית וגם מפתיעה: עם ישראל מתמודד עם...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

המטה של משה

פרשיות שמות-וארא | המטה הוא גורם מרכזי ביותר לכל אורך תהליכי יציאת מצרים, וקשה להבין מהי חשיבותו: מדוע יש...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

יציאת מצרים: הצלת הטוב מן ה'רע'

פרשת וארא | רש"י: "ראו כי רעה נגד פניכם - כתרגומו. ומדרש אגדה שמעתי כוכב אחד יש ששמו רעה. אמר להם פרעה רואה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הסדר של עשר המכות

פרשות וארא - בא | הקב"ה היכה את מצרים במכות יחודיות שבאו מכיוונים שונים. דוקא מחמת הגיוון של המכות, יש לשים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

היחוס של משה מתגלה

פרשת וארא | "אלה ראשי בית אבותם" סדר הפסוקים בתחילת פרשת וארא בתחילת פרשת וארא בני ישראל נתונים במצב קשה....

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מה מכת דם מספרת?

פרשת וארא | מכת דם המכה הראשונה שהנחית הקב"ה על המצרים פגעה במקור הקיום שלהם – ביאור. היאור הוא עורק החיים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

ה' חוזר לדבר אל ישראל

פרשת בא | בתחילת פרשת וארא נאמר שבני ישראל הפסיקו לשמוע אל משה מרוב צרת השיעבוד (ו, ט): "וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

שלוש המכות שהכריעו את פרעה

פרשת בא | פרשת בא נפתחת במבט מחדש אשר מעביר ה' למשה - "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה בֹּא אֶל פַּרְעֹה כִּי אֲנִי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

עולם חדש של זמנים

פרשת בא | כאשר הקב"ה מצווה על התיארוך של התורה הוא אומר (יב, א-ב): "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מה הוסיפה קריעת ים סוף על יציאת מצרים?

פרשת בשלח | כשאנו קוראים על סיפור המרדף מחדש של המצרים אחר ישראל ועל נס קריעת ים סוף עולה שאלה עקרונית: מה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הפלשתים ושאר האויבים בפרשת בשלח

פרשת בשלח | פחד ישראל הופך לפחד פלשתים פרשת בשלח פותחת באויבים ומסיימת באויבים. היא פותחת במעקף שעושים ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הנהגת 'ה' איש מלחמה'

פרשת בשלח | המעמד הגדול של מלחמת ה' מול האויבים בים סוף גילה את הנהגת 'ה' איש מלחמה' בעולם. עד אז, לאורך כל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

עמוד האש ועמוד הענן

פרשת בשלח | | בתהליכי יציאת מצרים מופיעים שני ניסים – אש וענן (יג, כא): "וַה' הֹלֵךְ לִפְנֵיהֶם יוֹמָם...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

נפלאות פרנסת ישראל במדבר

פרשת בשלח | הבירור הראשון עם ההצלה ממצרים לאחר הניצחון הסופי על המצרים בים סוף, ישראל נתונים לראשונה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

משפחת משה לא נשלטה בידי מצרים

פרשת יתרו | בתחילת פרשת יתרו הפסוקים מתמקדים באופן מפתיע ביתרו חותן משה. עשויים היינו לחשוב כי ליתרו היה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

קרבת ה' לישראל בתחילת בריאתם

פרשת יתרו | הנהגה ישירה של הקב"ה מעמד מתן תורה הוא הפסגה של תהליך בריאת עם ישראל בתור עם ה'. יש מקום להביט...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

עמלק ויתרו - יחסי ישראל והגויים

פרשת יתרו | הופעת יתרו לאחר מלחמת עמלק בין יציאת ישראל (שהסתיימה בקריעת הים) לבין מעמד הר סיני מופיעים בתורה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מחיי האבות אל חיי התורה

פרשת יתרו | ההפתעה של מעמד הר סיני לפני פרשת יתרו, עם ישראל כלל לא ציפה שיהיה מעמד כדוגמת הר סיני. ייעוד זה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

'אנכי ה' אלוקיך': המטרה של יציאת מצרים

פרשת יתרו | החומש השני נקרא בישראל חומש 'שמות'. בטור על פרשת שמות עמדנו על כך ששם זה ניתן לחומש משום שבמרכזו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

המשפטים בישראל - משפטי ה'

פרשת משפטים | | פרשת משפטים מעמידה את חוקי היסוד של המשפט בישראל: ארבע אבות נזיקין, דיני העבדות, רציחה, חבלה,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מפה של המצוות פרשת משפטים

פרשת משפטים | הדינים בפרשת משפטים הם פירוט של עשרת הדברות. לפני מתן תורה, בתחילת פרשת יתרו, יתרו הניח את...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

העבדות

פרשת משפטים | מיהו הריבון? פרשת השבוע, פרשת משפטים, פותחת במצוות השייכות להנהגה כלפי עבד עברי. הקב"ה מלמד את...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

"מעט מעט אגרשנו מפניך"

פרשת משפטים | בדרך אל ארץ ישראל בסוף פרשת משפטים משיב הקב"ה את המבט אל מהלך היצירה של עם ישראל. מעמד הר סיני...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

ההפתעה של ציווי המשכן

פרשת תרומה | בתחילת הציווי על עשייית המשכן, הקב"ה מצוה על עשיית 'מקדש' (כה, ח): "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

תופעת ה'פנים' במשכן

בפסוקי ציווי המשכן יש דגש גדול על המושג 'פנים'. במשכן יש כמה וכמה סדרים אשר התורה מצוה שהם יבטאו בחינה של...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

בחירת אהרון ובניו לכהני ה'

פרשת תצוה | המשכן והעובדים בו בפרשתנו נמשך תהליך הציווי על בניית המשכן. לאחר שבפרשה הקודמת התורה פירטה את...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

שני מוקדי השראת השכינה במשכן

פרשת תצוה | רוב אזור המשכן מוקדש לעבודת ה' הכוללת פעילות רבה, כגון: וידוי, שחיטה, קבלה, הולכה, קמיצה, הקטרה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

כפרה במפקד

פרשת כי תשא | הקב"ה מצוה את משה לפקוד את בני ישראל. אך הוא אינו מנסח זאת בלשון של ציווי, אלא בתור תיאור מקרה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

המעלה המיוחדת של הקטורת

פרשת כי תשא | | בסוף חומש דברים משה רבנו בירך את שבט לוי, והוא הזכיר בברכתו את הקטורת לפני שאר הקרבנות (דברים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

ההתנדבות שהיתה כחובה

פרשת ויקהל | תרומת נדבה בפרשת ויקהל מתואר הביצוע של מצוות ה' בפרשות הקודמות על בנין המשכן. האם יש בפרשה זו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

השינוי הפתאומי במעמד המשכן

פרשת פקודי | המהפך בעת השראת השכינה בפרשתנו זוכים ישראל, לאחר תהליך ארוך של בניית המשכן, להשראת השכינה במעשה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מי בונה את המשכן?

פרשת פקודי | החל מפרשת תרומה, הקב"ה ציוה את משה לבנות את המשכן ואת כליו. שאלה מרכזית העולה בהקשר זה היא מי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

זהב, כסף ונחושת

פרשות ויקהל פקודי | בפרשיות תרומה וויקהל מחלקת התורה את המשכן באופן ברור לשלושה תחומים: מה שנמצא בתוך בית...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

תהליך ההכשרה לקראת קבלת תורה

פרשת יתרו | בין קריעת ים סוף לבין מעמד הר סיני חומש שמות מספר על שורה של מעמדים בהם התרחשו הכנות שונות לקראת...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

התפקיד הסודי של הפחד מפני ישראל

פרשת משפטים | בשירת הים הביעו ישראל את תפילתם שהעמים בארץ ישראל וסביבותיה יתמלאו בפחד (שמות טו, טז): "תִּפֹּל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הכלי האלוקי

פרשת תרומה | רוב ענייני המשכן מרוכזים סביב ההקרבה. העשייה הרגילה במשכן עסקה בעבודת ה', כאשר הדרך הראשית אותה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

בגדי הכהן הגדול

פרשת תצוה | ארבעת הבגדים הייחודיים לכהן הגדול עשויים כך שכל אחד מהם מזכיר עניין מסויים הקשור אל הקודש: לכל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

השמות בחומש 'שמות'

מאמר סקירה | לחמשת חומשי התורה ישנם שמות מקובלים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נפלאות שנאת המצרים כלפי העבריים

פרשת שמות | שנאת המצרים את העברים כשעוסקים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מי רוצה לצאת ממצרים?

פרשת שמות | הפרקים הראשונים של חומש שמות מספרים על...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הניצחון על יסוד המים ביציאת מצרים

פרשת שמות | החל מפרשיות יציאת מצרים ועד הכניסה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המטה של משה

פרשיות שמות-וארא | המטה הוא גורם מרכזי ביותר לכל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יציאת מצרים: הצלת הטוב מן ה'רע'

פרשת וארא | רש"י: "ראו כי רעה נגד פניכם - כתרגומו....
הרב יואב אוריאל
שיעור

הסדר של עשר המכות

פרשות וארא - בא | הקב"ה היכה את מצרים במכות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

היחוס של משה מתגלה

פרשת וארא | "אלה ראשי בית אבותם" סדר הפסוקים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מה מכת דם מספרת?

פרשת וארא | מכת דם המכה הראשונה שהנחית הקב"ה על...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ה' חוזר לדבר אל ישראל

פרשת בא | בתחילת פרשת וארא נאמר שבני ישראל הפסיקו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שלוש המכות שהכריעו את פרעה

פרשת בא | פרשת בא נפתחת במבט מחדש אשר מעביר ה'...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עולם חדש של זמנים

פרשת בא | כאשר הקב"ה מצווה על התיארוך של התורה הוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מה הוסיפה קריעת ים סוף על יציאת מצרים?

פרשת בשלח | כשאנו קוראים על סיפור המרדף מחדש של...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הפלשתים ושאר האויבים בפרשת בשלח

פרשת בשלח | פחד ישראל הופך לפחד פלשתים פרשת בשלח...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנהגת 'ה' איש מלחמה'

פרשת בשלח | המעמד הגדול של מלחמת ה' מול האויבים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עמוד האש ועמוד הענן

פרשת בשלח | | בתהליכי יציאת מצרים מופיעים שני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נפלאות פרנסת ישראל במדבר

פרשת בשלח | הבירור הראשון עם ההצלה ממצרים לאחר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

משפחת משה לא נשלטה בידי מצרים

פרשת יתרו | בתחילת פרשת יתרו הפסוקים מתמקדים באופן...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קרבת ה' לישראל בתחילת בריאתם

פרשת יתרו | הנהגה ישירה של הקב"ה מעמד מתן תורה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עמלק ויתרו - יחסי ישראל והגויים

פרשת יתרו | הופעת יתרו לאחר מלחמת עמלק בין יציאת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מחיי האבות אל חיי התורה

פרשת יתרו | ההפתעה של מעמד הר סיני לפני פרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

'אנכי ה' אלוקיך': המטרה של יציאת מצרים

פרשת יתרו | החומש השני נקרא בישראל חומש 'שמות'....
הרב יואב אוריאל
שיעור

המשפטים בישראל - משפטי ה'

פרשת משפטים | | פרשת משפטים מעמידה את חוקי היסוד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מפה של המצוות פרשת משפטים

פרשת משפטים | הדינים בפרשת משפטים הם פירוט של עשרת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

העבדות

פרשת משפטים | מיהו הריבון? פרשת השבוע, פרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"מעט מעט אגרשנו מפניך"

פרשת משפטים | בדרך אל ארץ ישראל בסוף פרשת משפטים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההפתעה של ציווי המשכן

פרשת תרומה | בתחילת הציווי על עשייית המשכן, הקב"ה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תופעת ה'פנים' במשכן

בפסוקי ציווי המשכן יש דגש גדול על המושג 'פנים'....
הרב יואב אוריאל
שיעור

בחירת אהרון ובניו לכהני ה'

פרשת תצוה | המשכן והעובדים בו בפרשתנו נמשך תהליך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שני מוקדי השראת השכינה במשכן

פרשת תצוה | רוב אזור המשכן מוקדש לעבודת ה' הכוללת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

כפרה במפקד

פרשת כי תשא | הקב"ה מצוה את משה לפקוד את בני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המעלה המיוחדת של הקטורת

פרשת כי תשא | | בסוף חומש דברים משה רבנו בירך את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההתנדבות שהיתה כחובה

פרשת ויקהל | תרומת נדבה בפרשת ויקהל מתואר הביצוע...
הרב יואב אוריאל
שיעור

השינוי הפתאומי במעמד המשכן

פרשת פקודי | המהפך בעת השראת השכינה בפרשתנו זוכים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מי בונה את המשכן?

פרשת פקודי | החל מפרשת תרומה, הקב"ה ציוה את משה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

זהב, כסף ונחושת

פרשות ויקהל פקודי | בפרשיות תרומה וויקהל מחלקת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תהליך ההכשרה לקראת קבלת תורה

פרשת יתרו | בין קריעת ים סוף לבין מעמד הר סיני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התפקיד הסודי של הפחד מפני ישראל

פרשת משפטים | בשירת הים הביעו ישראל את תפילתם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הכלי האלוקי

פרשת תרומה | רוב ענייני המשכן מרוכזים סביב ההקרבה....
הרב יואב אוריאל
שיעור

בגדי הכהן הגדול

פרשת תצוה | ארבעת הבגדים הייחודיים לכהן הגדול...
הרב יואב אוריאל