פרשת תזריע | יב-יג

טומאת הלידה ומהותה

מדוע הטומאה נלווית ללידה? מדוע זהו מאורע מטמא? בהקשר לשאלה זו יבואר מהו המושג טומאה.

7.45 דק'

'באר הבהרת' - דיני הצרעת על פי סדר הפסוקים

בחוברת זו מפורטים הדינים העיקריים של הצרעת, בבהירות ובתמצית, על פי סדר הפסוקים.

לשון הרע

פרשות תזריע מצורע | חומרת עוון לשון הרע עפ"י ה'מסילת ישרים'

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות ויקרא

כח הדיבור

פרשת תזריע - מצורע | מעלת הדיבור לעומת מעלת השתיקה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

האם לידה היא טומאה?

פרשת תזריע | לידה - טומאה? הנושא הראשון המופיע בפרשתנו עוסק בטומאת היולדת, כנאמר (ויקרא יב ב) - "אישה כי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

הצרעת - טומאה מסוג חדש

פרשת תזריע | ייחודה של טומאת הצרעת המצורע הרי הוא אחד מאבות הטומאה, ובתור שכזה שייך הוא לדיני הטומאה והטהרה....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הלידה שבטומאה

פרשת תזריע | הלידה שבטומאה התורה מתחילה לעסוק בטומאות היוצאות מגופו של אדם ועוסקת בפרשות אלה בכמה סוגי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש ויקרא

השוואת קרבן עולה ויורד של יולדת ושל מצורע לקרבן עולה ויורד שבפרשת ויקרא

פרשת ויקרא | פרשת תזריע | פרשת מצורע | הקדמה          בשלש פרשיות בתורה נזכר קרבן עולה ויורד: בפרשת ויקרא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

קיצור דיני נגעי הצרעת

פרשת תזריע | הקדמה בתחילת פרשת תזריע מצויים חמישה סוגים של צרעת: צרעת עור הבשר (א-יז), צרעת השחין והמכוה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מדוע ציוותה התורה על היולדת להקריב קרבנות?

פרשת תזריע | הקדמה נאמר בתחילת הפרשה (פרק יב): א. "וידבר ד' אל משה לאמר: ב. דבר אל בני ישראל לאמר: אשה כי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

נגע הצרעת והחיבור לזב

פרשת תזריע | הפרשה שלנו עוסקת רק בצרעת, לא בתהליך הריפוי. מהי הצרעת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

חיבור העולם העליון אלינו על ידי סעודות השבת

פרשת תזריע | יש שלוש סוגי טומאות- טומאת לידה, טומאת צרעת, טומאת הגוף.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

ניהוגי אבלות של מצורע מוחלט

פרשת תזריע | הפרשיות הבאות עוסקת בסוגיית הצרעת, אבל לא רק בה, וזה לא במקרה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

טבילת הטהרה

פרשת תזריע מצורע | טבילה במקוה, למי ולמה היא מכוונת? ומדרגות בטהרה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

טומאת הלידה ויחסה למילה

פרשת תזריע מצורע | פרשות תזריע מצורע הם חלון שבא באמצע עיסוק בקדושה ובמדרגות בקודש שמתחיל במות בני אהרו...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

דיני יולדת

פרשת תזריע |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

צרעת

פרשת תזריע |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

דרכיה דרכי נועם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תזריע |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

את אשר יאהב ה'

פרשת תזריע מצורע | הנגעים מופיעים בעקבות עבירה שעושה האדם ובכך הם מצביעים על ריחוקו מה', אולם חכמינו ראו בהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך

פרשת תזריע מצורע | פרשיות נגעים ואהלות הן גופי ועיקרי תורה אך חכמינו כמעט ולא דרשו בהם כיון שגלה יקרנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

כשלג ילבינו

פרשת תזריע מצורע | חכמים מבחינים בארבעה מראות נגעים שונים בצרעת העור. ננסה לעמוד על עומק ההבחנה ביניהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

כי חלה גם ילדה ציון

פרשת תזריע מצורע | יולדת מביאה לטהרתה קרבנות עולה וחטאת, אך תמוה הדבר- איזה חטא חטאה היולדת שעליה להביא קרבן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

שהם עתידים להתחדש כמותה

פרשת תזריע, פרשת החודש | מה התחדש כאשר קבלו ישראל במצרים את מצוות החודש? ואיזה חידוש נפלא יתרחש לעתיד לבוא?...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

על מה באה צרעת?

פרשות תזריע מצורע | בפרשה אנחנו פוגשים את הצרעת. על מה היתה באה לאדם צרעת? מקובל על פי המדרש הידוע לומר שעל...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

הירוק והירקרק - מי יותר חזק?

פרשת תזריע | | אמנם פרשתנו נקראת פרשת 'תזריע', והפרשה שאחריה נקראת 'מצורע', אך דווקא פרשתנו עוסקת ברובה...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

שמירת נגיעה

פרשת תזריע | | "אָדָם כִּי יִהְיֶה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ שְׂאֵת אוֹ סַפַּחַת אוֹ בַהֶרֶת וְהָיָה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

דמי טהרה

פרשת תזריע | פרשות תזריע-מצורע מחוברות לא רק בקריאתם אלא גם בתוכנם- ענייני טומאות שבאות מגופו של האדם עצמו....

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

אשה כי תזריע

פרשת תזריע | | תזריע - תרגם אונקלוס: תעדי עידוי בארמית הוא הריון (עי' למשל בראשית טז ד ובתרגום שם), אבל...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

מהותו של האדם – חיוּת וטהרה

פרשות תזריע מצורע | על הפסוק הפותח את פרשת השבוע "אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר" (יב, ב) ביאר רש"י...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

בין "לבד" ל"בדד" במקרא

ביאור המושג "בדד" בתנ"ך |

כ-63 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

טומאת הלידה ומהותה

מדוע הטומאה נלווית ללידה? מדוע זהו מאורע מטמא?...
הרב יוסף קלנר 7.45 דק'
שיעור

'באר הבהרת' - דיני הצרעת על פי סדר הפסוקים

בחוברת זו מפורטים הדינים העיקריים של הצרעת,...
שיעור

לשון הרע

פרשות תזריע מצורע | חומרת עוון לשון הרע עפ"י...
הרב שלמה אבינר
שיעור

כח הדיבור

פרשת תזריע - מצורע | מעלת הדיבור לעומת מעלת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

האם לידה היא טומאה?

פרשת תזריע | לידה - טומאה? הנושא הראשון המופיע...
הרב ערן טמיר
שיעור

הצרעת - טומאה מסוג חדש

פרשת תזריע | ייחודה של טומאת הצרעת המצורע הרי הוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הלידה שבטומאה

פרשת תזריע | הלידה שבטומאה התורה מתחילה לעסוק...
הרב אלי אדלר
שיעור

השוואת קרבן עולה ויורד של יולדת ושל מצורע לקרבן עולה ויורד שבפרשת ויקרא

פרשת ויקרא | פרשת תזריע | פרשת מצורע |...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קיצור דיני נגעי הצרעת

פרשת תזריע | הקדמה בתחילת פרשת תזריע מצויים חמישה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ציוותה התורה על היולדת להקריב קרבנות?

פרשת תזריע | הקדמה נאמר בתחילת הפרשה (פרק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נגע הצרעת והחיבור לזב

פרשת תזריע | הפרשה שלנו עוסקת רק בצרעת, לא בתהליך...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

חיבור העולם העליון אלינו על ידי סעודות השבת

פרשת תזריע | יש שלוש סוגי טומאות- טומאת לידה,...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

ניהוגי אבלות של מצורע מוחלט

פרשת תזריע | הפרשיות הבאות עוסקת בסוגיית הצרעת,...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

טבילת הטהרה

פרשת תזריע מצורע | טבילה במקוה, למי ולמה היא...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

טומאת הלידה ויחסה למילה

פרשת תזריע מצורע | פרשות תזריע מצורע הם חלון שבא...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

דיני יולדת

פרשת תזריע |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

צרעת

פרשת תזריע |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

דרכיה דרכי נועם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תזריע |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

את אשר יאהב ה'

פרשת תזריע מצורע | הנגעים מופיעים בעקבות עבירה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך

פרשת תזריע מצורע | פרשיות נגעים ואהלות הן גופי...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כשלג ילבינו

פרשת תזריע מצורע | חכמים מבחינים בארבעה מראות...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כי חלה גם ילדה ציון

פרשת תזריע מצורע | יולדת מביאה לטהרתה קרבנות עולה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שהם עתידים להתחדש כמותה

פרשת תזריע, פרשת החודש | מה התחדש כאשר קבלו ישראל...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק יב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק יג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

על מה באה צרעת?

פרשות תזריע מצורע | בפרשה אנחנו פוגשים את הצרעת....
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

הירוק והירקרק - מי יותר חזק?

פרשת תזריע | | אמנם פרשתנו נקראת פרשת 'תזריע',...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

שמירת נגיעה

פרשת תזריע | | "אָדָם כִּי יִהְיֶה בְעוֹר...
הרב יוסף שילר
שיעור

דמי טהרה

פרשת תזריע | פרשות תזריע-מצורע מחוברות לא רק...
הרב יוסף שילר
שיעור

אשה כי תזריע

פרשת תזריע | | תזריע - תרגם אונקלוס: תעדי עידוי...
הרב יהונתן עידן
שיעור

מהותו של האדם – חיוּת וטהרה

פרשות תזריע מצורע | על הפסוק הפותח את פרשת השבוע...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

בין "לבד" ל"בדד" במקרא

ביאור המושג "בדד" בתנ"ך |
הרב אוהד תירוש כ-63 דק'
שו"ת

צרעת - קירבה לה'

שאלה שמטרידה אותי ביחס לנגע הצרעת - מהו הפשר...
הרב נועם וידר