פרשת שמיני | ט-יא

חטאם של נדב ואביהוא

פרשת שמיני | מדוע מיתתם של נדב ואביהוא מגיעה דווקא ביום חנוכת המשכן ומה ניתן ללמוד מכך?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

היום השמיני המפתיע

פרשת שמיני | האכזבה של ישראל פרשתנו פותחת בציווי על היום השמיני למילואים. העובדה כי יש יום שמיני למילואים לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הקטורת ביום השמיני למילואים

פרשת שמיני | | השראת השכינה וירידת האש מן השמים התרחשו ביום השמיני למילואים. לאחר סדרי ההכנה הרבים שיועדו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

החנוכה המדורגת של הכהנים

פרשת שמיני | בשבעת ימי המילואים הכהנים הצטוו שלא לצאת מפתח אוהל מועד. אך יש לדעת שבאותם הימים אהרון ובניו לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

השראת השכינה במשכן

פרשת שמיני | האם ישנו קשר בין יום השמיני למילואים לבין ברית המילה ביום השמיני ללידה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ויקרא

על מה כפרו הקרבנות שהוקרבו ביום השמיני?

פרשת שמיני | הקדמה נאמר בפרקנו: "ויאמר אל אהרן: קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם, והקרב לפני ד'. ואל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

שתים עשרה פעם שירדה האש מן השמים

פרשת שמיני | בפרק י מסופר על אש שיצאה מאת ד' ואכלה את נדב ואביהוא. בסוף הפרק הקודם למדנו על אש שיצאה מאת ד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

הפרטים והכללים בפרשת מאכלות אסורות

פרשת שמיני | א. מבנה הפרשה פרק י"א הוא יחידה אחת ארוכה, העוסקת בבעלי החיים הטהורים והטמאים. אולם יש בו שני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מאכלות אסורות

פרשת שמיני | חנוכת המקדש, הקדשת הכהנים, חטא נדב ואביהוא ומתוך כך דיני כניסה לקודש הנלמדים מחטא זה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

הקורבנות הנותרים לאחר מות בני אהרון

פרשת שמיני | הכוהנים לא נוהגים דיני אבלות רגלים על נדב ואביהוא, הם נוהגים איך שהכהן הגדול נוהג תמיד. צד מסוים...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

חטא בני אהרון - מעובדי ה' לאובדי ה'

פרשת שמיני | מה החטא החמור שנדב ואביהוא עשו שהתגובה היתה כל כך חמורה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר ויקרא

כ-15 דק'

חטא נדב ואביהוא

פרשת שמיני |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

בעטרה שעטרה לו

פרשת שמיני | עשר עטרות נטל היום השמיני, יום השראת השכינה במשכן, ובכך הפך להיות "היום הראשון". נתבונן בעטרות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

ויקריבו לפני ה' אש זרה

פרשת שמיני | נדב ואביהוא הביאו אש זרה אשר לא ציווה ה' ונענשו על כך, אך כיצד יש לבאר את הביטוי "בקרובי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

היום השמיני המפתיע

פרשת שמיני | מדוע לא הודיעו הקב"ה ומשה לישראל אלא על שבעה ימי המילואים, ולא על היום השמיני?

מתוך סדרת השיעורים:
חומש ויקרא - כלל ופרט

43 דק'

בקרבתם לפני ה'

פרשת שמיני | מיד לאחר שיוצאת אש מלפני ה' ואוכלת את העולה על המזבח, לוקחים שני בני אהרון נדב ואביהוא את...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

הקשר בין פורים, פרשת פרה, פריעה ופרימה

פרשת שמיני | | הזכרנו כבר בעבר (בפרשת תצוה), שיש מחלוקת בין המדקדקים, האם ישנם שרשים עם פחות משלוש...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

בקרובי אקדש

פרשת שמיני | | הרצי"ה בשיחות לפרשת שבוע מלמד עקרון כללי בתורה- זוגיות הפרשות. מלבד החלוקה לחומשים יש חלוקה...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מהיום השישי ליום השמיני

פרשת שמיני | פרשת שמיני נראית כפרשה חסרת שם- יש לה רק מספר. לפי הפשט המספר הזה בא כהמשך לשבעת ימי המילואים...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

בן בקר

פרשת שמיני | | עגל בן בקר - תרגם אונקלוס: עגל בר תורי ולהלן (בפס' ד) תרגם "שור" - "תור". מצד אחד הוא מתרגם...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

אחריות אישית

פרשת שמיני | מוכרת האמרה המפורסמת "להצלחה אבות רבים, אבל הכישלון יתום". כשאדם מצליח, בכל תחום שהוא, רבים...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

שלוש דרכי הכהונה של בני אהרון

אצל בני אהרון התגלו שלוש שיטות שונות לגבי הדרך שבה צריכה להנהיג הכהונה את עם ישראל. בשיעור זה נסקור את שלושת...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

השראת השכינה, הקטורת ויום הכיפורים

הרב יואב אוריאל 2 שיעורים
שיעור

חטאם של נדב ואביהוא

פרשת שמיני | מדוע מיתתם של נדב ואביהוא מגיעה דווקא...
הרב שלמה אבינר
שיעור

היום השמיני המפתיע

פרשת שמיני | האכזבה של ישראל פרשתנו פותחת בציווי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקטורת ביום השמיני למילואים

פרשת שמיני | | השראת השכינה וירידת האש מן השמים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החנוכה המדורגת של הכהנים

פרשת שמיני | בשבעת ימי המילואים הכהנים הצטוו שלא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

השראת השכינה במשכן

פרשת שמיני | האם ישנו קשר בין יום השמיני למילואים...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

על מה כפרו הקרבנות שהוקרבו ביום השמיני?

פרשת שמיני | הקדמה נאמר בפרקנו: "ויאמר אל אהרן:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שתים עשרה פעם שירדה האש מן השמים

פרשת שמיני | בפרק י מסופר על אש שיצאה מאת ד' ואכלה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הפרטים והכללים בפרשת מאכלות אסורות

פרשת שמיני | א. מבנה הפרשה פרק י"א הוא יחידה אחת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מאכלות אסורות

פרשת שמיני | חנוכת המקדש, הקדשת הכהנים, חטא נדב...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

הקורבנות הנותרים לאחר מות בני אהרון

פרשת שמיני | הכוהנים לא נוהגים דיני אבלות רגלים על...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

חטא בני אהרון - מעובדי ה' לאובדי ה'

פרשת שמיני | מה החטא החמור שנדב ואביהוא עשו...
הרב איתן קופמן כ-15 דק'
שיעור

חטא נדב ואביהוא

פרשת שמיני |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

לפני ואחרי במשנת רבנו עובדיה ספורנו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמיני |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בעטרה שעטרה לו

פרשת שמיני | עשר עטרות נטל היום השמיני, יום השראת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ויקריבו לפני ה' אש זרה

פרשת שמיני | נדב ואביהוא הביאו אש זרה אשר לא ציווה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

היום השמיני המפתיע

פרשת שמיני | מדוע לא הודיעו הקב"ה ומשה לישראל אלא...
הרב יואב אוריאל 43 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק ט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק י | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק יא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בקרבתם לפני ה'

פרשת שמיני | מיד לאחר שיוצאת אש מלפני ה' ואוכלת את...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

הקשר בין פורים, פרשת פרה, פריעה ופרימה

פרשת שמיני | | הזכרנו כבר בעבר (בפרשת תצוה), שיש...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

בקרובי אקדש

פרשת שמיני | | הרצי"ה בשיחות לפרשת שבוע מלמד עקרון...
הרב יוסף שילר
שיעור

מהיום השישי ליום השמיני

פרשת שמיני | פרשת שמיני נראית כפרשה חסרת שם- יש לה...
הרב יוסף שילר
שיעור

בן בקר

פרשת שמיני | | עגל בן בקר - תרגם אונקלוס: עגל בר...
הרב יהונתן עידן
שיעור

פרשת שמיני - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

אחריות אישית

פרשת שמיני | מוכרת האמרה המפורסמת "להצלחה אבות...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

שלוש דרכי הכהונה של בני אהרון

אצל בני אהרון התגלו שלוש שיטות שונות לגבי הדרך שבה...
הרב יואב אוריאל