פרשת שבוע- ויקרא

ספר ויקרא המשך של בניין המשכן

פרשת ויקרא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

חטא נדב ואביהוא

פרשת שמיני |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

דיני יולדת

פרשת תזריע |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

צרעת

פרשת תזריע |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

פרשת המצורע

פרשת מצורע |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

יום כיפור

פרשת אחרי מות |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

יסוד המצוות

פרשת קדושים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

מה זה קדוש?

פרשת אמור |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

ספירת העומר ומזמור קז ליום העצמאות

פרשת אמור |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

הלכות טהרת הכהנים

פרשת אמור |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

שמיטה ומשמעותה

פרשת בהר |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

אני ה' רופאך

פרשת בהר |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

אני ה' רופאך המשך

פרשת בהר |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

תורת הסוד והברכות והקללות

פרשת בחוקותי ול"ג בעומר |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

הברית- "אם בחוקותי תלכו"

פרשת בחוקותי |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

"אם בחוקותי תלכו"

פרשת בחוקותי |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ספר ויקרא המשך של בניין המשכן

פרשת ויקרא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

חטא נדב ואביהוא

פרשת שמיני |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

דיני יולדת

פרשת תזריע |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

צרעת

פרשת תזריע |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

פרשת המצורע

פרשת מצורע |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

יום כיפור

פרשת אחרי מות |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

יסוד המצוות

פרשת קדושים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מה זה קדוש?

פרשת אמור |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

ספירת העומר ומזמור קז ליום העצמאות

פרשת אמור |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הלכות טהרת הכהנים

פרשת אמור |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

שמיטה ומשמעותה

פרשת בהר |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אני ה' רופאך

פרשת בהר |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אני ה' רופאך המשך

פרשת בהר |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

תורת הסוד והברכות והקללות

פרשת בחוקותי ול"ג בעומר |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הברית- "אם בחוקותי תלכו"

פרשת בחוקותי |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

"אם בחוקותי תלכו"

פרשת בחוקותי |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
קשר חי