פרשת קדושים | יט-כ

סוגיות בפרשת קדושים

סוגיות בפרשת קדושים- ארץ וחברה, קדושה ועריות. |

כ - 70 דק'

מידת הקדושה

פרשת קדושים | השייכות המהותית של עם ישראל כולו אל מדרגת הקדושה.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות ויקרא

חוזק יצרא דעריות

פרשות אחרי-מות קדושים | פרשת השעיר לעזאזל מלמד על היחס הראוי לנטיות הנמוכות ביותר שקיימות בנפש האנושית

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

סוד איסור "כלאיים"...

פרשת קדושים | איסור כלאי החי, כלאי הצומח וכלאי הבגד המופיעים בפרשתנו, נראה כחוק וקביעה אלוקית ללא טעם אנושי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

ישראל הם 'משהו אחר'

פרשת קדושים | מראשית התורה ועד לפרשת קדושים מרחפת שאלה בלתי פתורה. התורה מספרת כיצד ה' בחר באברהם להקים עם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

מצוות של קירבה

פרשת קדושים | "קדושים תהיו" מאז תיאור מות בני אהרון כשעבדו את ה' בניגוד מצוותו (בפרשת שמיני), מופיע בחומש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

נקדש את שמך בעולם

פרשת קדושים | נקדש את שמך בעולם פרשת קדושים מלאה ריבוי ציווים מגוון מאוד, המבטאים את מכלול תחומי החיים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש ויקרא

יום כיפור, איסורי עריות

פרשות אחרי מות - קדושים | מדוע מופיעה פרשת העריות פעמיים? מדוע העונש על חטא העריות איננו מופיע כבר בפרשת...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ויקרא

מהי רכילות?

פרשת קדושים | הקדמה נאמר בפרקנו (ויקרא יט, טז): "לא תלך רכיל בעמיך, לא תעמד על רעך, אני ד'". יש להתבונן מהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"ואני אתננה לכם לרשת אותה"

פרשת קדושים | א. דברי רש"י בפרשת לך לך על הפסוק "ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ"...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

ההזאה בעבודת יום הכיפורים

פרשת אחרי-מות קדושים | כיצד יבוא אהרון הכהן הגדול אל הקודש? חלקי עבודת כהן גדול ביום הכיפורים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

עניין הקדושה בספר ויקרא

פרשת אחרי מות קדושים | פרשות אלו מבהירות לאן ספר ויקרא חותר ומה הסוגיה המרכזית שלו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

פרשת העריות

פרשת קדושים | בני נח פרשו משהו מהעריות אבל לא כמו עם ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות ויקרא

כ-80 דק'

יסוד המצוות

פרשת קדושים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

כבודו של יעקב וכבודו של עמרם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קדושים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

לאו שבכללות ופשוטו של מקרא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קדושים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

ואהביו כצאת השמש בגברתו

פרשת קדושים | הנקימה והנטירה הן תופעות לוואי טבעיות לפגיעה ועלבון, אולם התורה אסרה אותן במצוות "לא תיקום ולא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

קדשים תהיו

פרשת קדושים | מרן הרב קוק כותב על מצוות התשובה, שהיא מצד אחד קלה שבקלות, ומצד אחר, הרי היא קשה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

בסיס המוסר

פרשת קדושים | | הפסוק אומר "וְאָֽהַבְתָּ לְרֵֽעֲךָ כָּמוֹךָ אֲנִי ה'", לא מובן איך אפשר לומר לאדם לאהוב אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

לַאו הַ'לֹא' ולַאו הַ'אַל'

פרשת קדושים | | בפרשת קדושים מצוות רבות, וביחוד מצוות לא תעשה – שלושים ושמונה 'לאוים'.   הצורה הנפוצה שבה...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

רעך ועמיתך

פרשות אחרי מות קדושים | בפרשת קדושים (יט, טו-יח), נאמרים ברצף כמה 'לאווים', מצוות לא תעשה, השייכות למצוות...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

מאנוכי לאני

פרשת קדושים | | "דבר אל כל עדת בני ישראל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה'...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

גילוי הנסתר

פרשות אחרי מות קדושים | הפרשייה המקשרת בין פרשות אחרי-מות וקדושים היא פרשיית העריות, שחוזרת בשתיהם על פי...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

תוכחה

פרשות אחרי מות קדושים | בשבת הקרובה נקרא שתי פרשיות, אחרי מות – קדושים. בפרשת קדושים מייחדת התורה כמה פסוקים...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

סוגיות בפרשת קדושים

סוגיות בפרשת קדושים- ארץ וחברה, קדושה ועריות. |
הרב אוהד תירוש כ - 70 דק'
שיעור

מידת הקדושה

פרשת קדושים | השייכות המהותית של עם ישראל כולו אל...
הרב שלמה אבינר
שיעור

חוזק יצרא דעריות

פרשות אחרי-מות קדושים | פרשת השעיר לעזאזל מלמד על...
הרב שלמה אבינר
שיעור

סוד איסור "כלאיים"...

פרשת קדושים | איסור כלאי החי, כלאי הצומח וכלאי...
הרב ערן טמיר
שיעור

ישראל הם 'משהו אחר'

פרשת קדושים | מראשית התורה ועד לפרשת קדושים מרחפת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מצוות של קירבה

פרשת קדושים | "קדושים תהיו" מאז תיאור מות בני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נקדש את שמך בעולם

פרשת קדושים | נקדש את שמך בעולם פרשת קדושים מלאה...
הרב אלי אדלר
שיעור

יום כיפור, איסורי עריות

פרשות אחרי מות - קדושים | מדוע מופיעה פרשת העריות...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מהי רכילות?

פרשת קדושים | הקדמה נאמר בפרקנו (ויקרא יט, טז):...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ואני אתננה לכם לרשת אותה"

פרשת קדושים | א. דברי רש"י בפרשת לך לך על הפסוק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ההזאה בעבודת יום הכיפורים

פרשת אחרי-מות קדושים | כיצד יבוא אהרון הכהן הגדול...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

עניין הקדושה בספר ויקרא

פרשת אחרי מות קדושים | פרשות אלו מבהירות לאן ספר...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

פרשת העריות

פרשת קדושים | בני נח פרשו משהו מהעריות אבל לא כמו...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

יסוד המצוות

פרשת קדושים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

כבודו של יעקב וכבודו של עמרם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קדושים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לאו שבכללות ופשוטו של מקרא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קדושים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

ואהביו כצאת השמש בגברתו

פרשת קדושים | הנקימה והנטירה הן תופעות לוואי...
הרב יהושע שפירא
שיעור

קדשים תהיו

פרשת קדושים | מרן הרב קוק כותב על מצוות התשובה,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק יט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק כ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בסיס המוסר

פרשת קדושים | | הפסוק אומר "וְאָֽהַבְתָּ לְרֵֽעֲךָ...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לַאו הַ'לֹא' ולַאו הַ'אַל'

פרשת קדושים | | בפרשת קדושים מצוות רבות, וביחוד...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

רעך ועמיתך

פרשות אחרי מות קדושים | בפרשת קדושים (יט, טו-יח),...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

מאנוכי לאני

פרשת קדושים | | "דבר אל כל עדת בני ישראל...
הרב יוסף שילר
שיעור

גילוי הנסתר

פרשות אחרי מות קדושים | הפרשייה המקשרת בין פרשות...
הרב יוסף שילר
שיעור

תוכחה

פרשות אחרי מות קדושים | בשבת הקרובה נקרא שתי...
הרב חגי ולוסקי