פרשת מצורע | יד-טו

'באר הבהרת' - דיני הצרעת על פי סדר הפסוקים

בחוברת זו מפורטים הדינים העיקריים של הצרעת, בבהירות ובתמצית, על פי סדר הפסוקים.

לשון הרע

פרשות תזריע מצורע | חומרת עוון לשון הרע עפ"י ה'מסילת ישרים'

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות ויקרא

רפואת הצרעת

פרשת מצורע | מדוע דווקא לחטא לשון הרע ישנו טיפול כל כך מורכב וארוך כמתואר בפרשתנו?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות ויקרא

כח הדיבור

פרשת תזריע - מצורע | מעלת הדיבור לעומת מעלת השתיקה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

כולו הפך לבן טהור הוא

פרשת מצורע | כיצד ניתן להבין שאם הצרעת פשטה בכל הגוף ,המצורע טהור?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

צרעת טוב או רע?

פרשת מצורע | צרעת טוב או רע? הצרעת כידוע הנה 'מחלה' חיצונית ממשית בגופו, בבגדו ובביתו של אדם, 'מחלה' הנובעת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

"והזרתם את בני ישראל"

פרשת מצורע | המפנה המפתיע בחומש ויקרא בחומש ויקרא חל מפנה מפתיע ברצף הדברים. לאחר תיאור היום השמיני מימי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

השוואת קרבן עולה ויורד של יולדת ושל מצורע לקרבן עולה ויורד שבפרשת ויקרא

פרשת ויקרא | פרשת תזריע | פרשת מצורע | הקדמה          בשלש פרשיות בתורה נזכר קרבן עולה ויורד: בפרשת ויקרא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"כנגע נראה לי בבית"

פרשת מצורע | הקדמה בפרשה העוסקת בצרעת הבית, מצוה התורה על הרואה נגע צרעת בביתו: "ובא אשר לו הבית, והגיד לכהן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

נדה וזבה

פרשת מצורע | הקדמה התורה אומרת בפרק טו: יט. ואשה כי תהיה זבה, דם יהיה זֹבה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנדתה, וכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

טבילת הטהרה

פרשת תזריע מצורע | טבילה במקוה, למי ולמה היא מכוונת? ומדרגות בטהרה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

טומאת הלידה ויחסה למילה

פרשת תזריע מצורע | פרשות תזריע מצורע הם חלון שבא באמצע עיסוק בקדושה ובמדרגות בקודש שמתחיל במות בני אהרו...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

פרשת המצורע

פרשת מצורע |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

את אשר יאהב ה'

פרשת תזריע מצורע | הנגעים מופיעים בעקבות עבירה שעושה האדם ובכך הם מצביעים על ריחוקו מה', אולם חכמינו ראו בהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך

פרשת תזריע מצורע | פרשיות נגעים ואהלות הן גופי ועיקרי תורה אך חכמינו כמעט ולא דרשו בהם כיון שגלה יקרנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

כשלג ילבינו

פרשת תזריע מצורע | חכמים מבחינים בארבעה מראות נגעים שונים בצרעת העור. ננסה לעמוד על עומק ההבחנה ביניהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

כי חלה גם ילדה ציון

פרשת תזריע מצורע | יולדת מביאה לטהרתה קרבנות עולה וחטאת, אך תמוה הדבר- איזה חטא חטאה היולדת שעליה להביא קרבן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

ונתתי נגע צרעת

פרשת מצורע | מדוע ולשם מה מופיעה הצרעת בבית? נמנה כאן ארבעה הסברים לתכלית הופעתה של הצרעת וננסה לבאר-...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

על מה באה צרעת?

פרשות תזריע מצורע | בפרשה אנחנו פוגשים את הצרעת. על מה היתה באה לאדם צרעת? מקובל על פי המדרש הידוע לומר שעל...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

שני התולעת, תולעת השני ושבת הגדול

פרשת מצורע | | בפסוק הראשון בסדר טהרת המצורע המתואר בפרשתנו, נאמר: "וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְלָקַח לַמִּטַּהֵר...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

על פני השדה

פרשת מצורע | | השלב הראשון בתהליך הטהרה של המצורע נעשה ע"י שתי ציפורים: "וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְלָקַח...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מהותו של האדם – חיוּת וטהרה

פרשות תזריע מצורע | על הפסוק הפותח את פרשת השבוע "אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר" (יב, ב) ביאר רש"י...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

'באר הבהרת' - דיני הצרעת על פי סדר הפסוקים

בחוברת זו מפורטים הדינים העיקריים של הצרעת,...
שיעור

לשון הרע

פרשות תזריע מצורע | חומרת עוון לשון הרע עפ"י...
הרב שלמה אבינר
שיעור

רפואת הצרעת

פרשת מצורע | מדוע דווקא לחטא לשון הרע ישנו טיפול...
הרב שלמה אבינר
שיעור

כח הדיבור

פרשת תזריע - מצורע | מעלת הדיבור לעומת מעלת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

כולו הפך לבן טהור הוא

פרשת מצורע | כיצד ניתן להבין שאם הצרעת פשטה בכל...
הרב שלמה אבינר
שיעור

צרעת טוב או רע?

פרשת מצורע | צרעת טוב או רע? הצרעת כידוע הנה...
הרב ערן טמיר
שיעור

"והזרתם את בני ישראל"

פרשת מצורע | המפנה המפתיע בחומש ויקרא בחומש ויקרא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

השוואת קרבן עולה ויורד של יולדת ושל מצורע לקרבן עולה ויורד שבפרשת ויקרא

פרשת ויקרא | פרשת תזריע | פרשת מצורע |...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כנגע נראה לי בבית"

פרשת מצורע | הקדמה בפרשה העוסקת בצרעת הבית, מצוה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נדה וזבה

פרשת מצורע | הקדמה התורה אומרת בפרק טו: יט. ואשה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

טבילת הטהרה

פרשת תזריע מצורע | טבילה במקוה, למי ולמה היא...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

טומאת הלידה ויחסה למילה

פרשת תזריע מצורע | פרשות תזריע מצורע הם חלון שבא...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

פרשת המצורע

פרשת מצורע |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

את אשר יאהב ה'

פרשת תזריע מצורע | הנגעים מופיעים בעקבות עבירה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך

פרשת תזריע מצורע | פרשיות נגעים ואהלות הן גופי...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כשלג ילבינו

פרשת תזריע מצורע | חכמים מבחינים בארבעה מראות...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כי חלה גם ילדה ציון

פרשת תזריע מצורע | יולדת מביאה לטהרתה קרבנות עולה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ונתתי נגע צרעת

פרשת מצורע | מדוע ולשם מה מופיעה הצרעת בבית?...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק יד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק טו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

על מה באה צרעת?

פרשות תזריע מצורע | בפרשה אנחנו פוגשים את הצרעת....
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

שני התולעת, תולעת השני ושבת הגדול

פרשת מצורע | | בפסוק הראשון בסדר טהרת המצורע...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

על פני השדה

פרשת מצורע | | השלב הראשון בתהליך הטהרה של המצורע...
הרב יוסף שילר
שיעור

מהותו של האדם – חיוּת וטהרה

פרשות תזריע מצורע | על הפסוק הפותח את פרשת השבוע...
הרב חגי ולוסקי