לשון הקודש בפרשה

המקרה שאינו מקרי

פרשת ויקרא - זכור | | השבת נקרא בתורה בספר ראשון את פרשת 'ויקרא', ובספר שני את פרשיית 'זכור'. נעיין הפעם...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

מיהו המשיח

פרשת צו | | בפרשתנו נמשחים המשכן, כליו, אהרן ובניו ובגדי הכהונה שלהם – כפי שנצטווה משה רבנו בפרשות עשיית...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

הקשר בין פורים, פרשת פרה, פריעה ופרימה

פרשת שמיני | | הזכרנו כבר בעבר (בפרשת תצוה), שיש מחלוקת בין המדקדקים, האם ישנם שרשים עם פחות משלוש...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

הירוק והירקרק - מי יותר חזק?

פרשת תזריע | | אמנם פרשתנו נקראת פרשת 'תזריע', והפרשה שאחריה נקראת 'מצורע', אך דווקא פרשתנו עוסקת ברובה...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

שני התולעת, תולעת השני ושבת הגדול

פרשת מצורע | | בפסוק הראשון בסדר טהרת המצורע המתואר בפרשתנו, נאמר: "וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְלָקַח לַמִּטַּהֵר...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

לַאו הַ'לֹא' ולַאו הַ'אַל'

פרשת קדושים | | בפרשת קדושים מצוות רבות, וביחוד מצוות לא תעשה – שלושים ושמונה 'לאוים'.   הצורה הנפוצה שבה...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

עַמָּיו – יחיד או רבים?

פרשת אמור | | בלשון השגורה בפינו היום, כל אדם שייך לעם מסוים, איננו מכירים מישהו המשתייך לשני עמים. לעומת...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

שנת השמיטה – על שום מה?

פרשת בהר | | פרשתנו היא הפרשה המרכזית בתורה שבה מתבארים דיני שנת השמיטה בהרחבה. לאורך כל פרשתנו, שנת השמיטה...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

חיבורי ו' החיבור

פרשת בחוקותי | | בלשון הקודש, ישנן כמה אותיות, שכאשר אחת מהן נוספת לראש מילה, נוספת משמעות למשמעות המקורית של...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

קרבן ומנחה

פרשת ויקרא | פרשת ויקרא פותחת בדיני הקרבנות, וממשיכה בדיני המנחות.   שורשה של המילה 'קרבן' (שלא נזכרה עד...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

זריזות במצוות

פרשת צו | פרשתנו נקראת 'פרשת צו', מכיוון שהיא נפתחת בלשון קצרה זו, בדבר ד' שאומר למשה לפנות לאהרן ולבניו...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

רעך ועמיתך

פרשות אחרי מות קדושים | בפרשת קדושים (יט, טו-יח), נאמרים ברצף כמה 'לאווים', מצוות לא תעשה, השייכות למצוות...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

חילול וחול

פרשת אמור | שם הפעולה 'חילול', נזכר במקומות אחדים בתורה ביחס לקדושות שונות, ובפרשתנו – שעוסקת בתחילתה בדיני...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

איסורי אונאה

פרשות בהר בחוקותי | בפרשת בהר (כה, יד-יז), אגב דיני חזרת הקרקעות לבעליהן בשנת היובל, נאמר איסור...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

אוהל מועד

פרשת ויקרא | פרשיות רבות בתורה נפתחות בפסוק "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר". אך הפרשיה הראשונה בחומש...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

להבדיל בין הטמא ובין הטהור

פרשת תזריע | בפרשה הקודמת, פרשת שמיני, נפגשנו לראשונה עם הלכות טומאה וטהרה, והעיסוק בהלכות אלו נמשך בפרשות...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

נטירה וטהרה

פרשת קדושים | לאחר שעיינו בפרשת תזריע במשמעות השורש ט'מ'א', נתבונן הפעם במשמעות השורש ט'ה'ר', שנזכר גם...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

היובל

פרשת בהר | פרשת בהר פותחת בדיני שנת השמיטה ושנת היובל. שנת שמיטה נקראת בתורה בדרך כלל 'השנה השביעית'. גם...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

המקרה שאינו מקרי

פרשת ויקרא - זכור | | השבת נקרא בתורה בספר ראשון...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

מיהו המשיח

פרשת צו | | בפרשתנו נמשחים המשכן, כליו, אהרן ובניו...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

הקשר בין פורים, פרשת פרה, פריעה ופרימה

פרשת שמיני | | הזכרנו כבר בעבר (בפרשת תצוה), שיש...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

הירוק והירקרק - מי יותר חזק?

פרשת תזריע | | אמנם פרשתנו נקראת פרשת 'תזריע',...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

שני התולעת, תולעת השני ושבת הגדול

פרשת מצורע | | בפסוק הראשון בסדר טהרת המצורע...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

לַאו הַ'לֹא' ולַאו הַ'אַל'

פרשת קדושים | | בפרשת קדושים מצוות רבות, וביחוד...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

עַמָּיו – יחיד או רבים?

פרשת אמור | | בלשון השגורה בפינו היום, כל אדם שייך...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

שנת השמיטה – על שום מה?

פרשת בהר | | פרשתנו היא הפרשה המרכזית בתורה שבה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

חיבורי ו' החיבור

פרשת בחוקותי | | בלשון הקודש, ישנן כמה אותיות,...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

קרבן ומנחה

פרשת ויקרא | פרשת ויקרא פותחת בדיני הקרבנות,...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

זריזות במצוות

פרשת צו | פרשתנו נקראת 'פרשת צו', מכיוון שהיא...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

רעך ועמיתך

פרשות אחרי מות קדושים | בפרשת קדושים (יט, טו-יח),...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

חילול וחול

פרשת אמור | שם הפעולה 'חילול', נזכר במקומות אחדים...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

איסורי אונאה

פרשות בהר בחוקותי | בפרשת בהר (כה, יד-יז), אגב...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

אוהל מועד

פרשת ויקרא | פרשיות רבות בתורה נפתחות בפסוק...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

להבדיל בין הטמא ובין הטהור

פרשת תזריע | בפרשה הקודמת, פרשת שמיני, נפגשנו...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

נטירה וטהרה

פרשת קדושים | לאחר שעיינו בפרשת תזריע במשמעות...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

היובל

פרשת בהר | פרשת בהר פותחת בדיני שנת השמיטה ושנת...
הרב יהונתן מיכאלי